จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Lab

1-20 จาก 1783 ผลการ

บริษัท ไทย คีวา เคมิคอลส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิจัยเคมีที่ใช้ในสิ่งทอ- ศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเคมี- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีของบริษัท- ฯล...
1 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยาของสุนัขและแมว Crossmatching , Urinalysis คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน1.ทดสอบเครื่องปรับอากาศ2.จัดเตรียม Unit สำหรับการทดสอบ3. งานอื่นๆ ของแผนกและฝ่ายวิศวกรรม ค...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ Lab Test Key ข้อมูล คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป ประสบ... 
1 วันที่ผ่านมา
skycolour  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ปฏิบัติงานตามเป้าหมายการผลิต-ควบคุมเครื่องจักรในการฉีดชิ้นงาน -ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา คุณสมบั...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด  -  ปราจีนบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจคุณภาพน้ำ ,ไอน้ำ โดยปฏิบัติตาม Manual และ Procedure ตามกำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด2.ตรวจวัดคุ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (ผลิตเอทานอล)  -  ลพบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพมันเส้น มันสด ไม้ดิบและวัตถุดิบอื่นๆ2.ควบคุมดูแลเครื่องมือ-เครื่องมือ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์เชื้อ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ป...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี เทคโน เท็กซ์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานห้อง LAB และแผนกย้อมผ้า ดูแลสต็อกสีจัดซื้อสารเคมี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23... 
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ- ทดสอบวัสดุต่างๆ- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ป...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของข้าวตั้งแต่วัตถุดิบ, ระหว่างกระบวนการผลิต จนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป คุณ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยแอทลาสโกลบอล ฟูด จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำงานระบบ GMP/Haccp ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ชาย - หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป- การศึกษา ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิทยา ศาสตร์ หรือสาขาอ...
15 วันที่ผ่านมา
Saraff Infotech Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเชื้อเพลิง,น้ำเสีย2.ปรับแต่งคุณภาพน้ำ Boiler คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) :...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เคโมคราฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นอินทผลัม , ส้ม ,ผลไม้เศรษฐกิจต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 2...
23 วันที่ผ่านมา
Sunsea Plastic Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ = ตรวจรับสินค้าเข้า เช่น เม็ดเคมี กล่องบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่ง พิมพ์บาร์โค้ด= อื่นๆที่...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซันไรส์แดรี่ จำกัด  -  นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบควบคุมและปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ และงานควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพในการตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจสอบและทดสอบในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมียาง...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
LME Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) รับผิดชอบการประสานงาน ติดตามการผลิตสินค้าตัวอย่าง และสินค้า...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ Lab สถานที่ปฏิบัตงาน: อ่อนนุช 39-ตรวจรับ ตรวจนับ ตรวจสอบ สารเคมี-จัดเรียงสาร-เตรียม ชั... 
14 วันที่ผ่านมา