จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Lab

1-20 จาก 233 ผลการ

บริษัท แพนฟู้ด จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
ทวนสอบและควบคุมกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ สินค้าและปัจจัยการผลิต สภาวะแวดล้อมของกระบวนการผลิตทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด  -  จังหวัดปราจีนบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจคุณภาพน้ำ ,ไอน้ำ โดยปฏิบัติตาม Manual และ Procedure ตามกำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด2.ตรวจวัดคุ...
2 วันที่ผ่านมา
Dyna Fluid Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ สวัสดิการ : ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เงินช่วยค่าเดินทาง เบี้ยขยัน ค่าเสื่อมรถ และ ค่าน้ำมั...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจทางด้านสัตวแพทย์ สวัสดิการ : ประกันสังคม เบี้ยขยัน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~...
3 วันที่ผ่านมา
skycolour  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ปฏิบัติงานตามเป้าหมายการผลิต-ควบคุมเครื่องจักรในการฉีดชิ้นงาน -ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา คุณสมบั...
8 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ บางแค  -  กรุงเทพมหานคร
 .... วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ ผ่านการฝึกอบรมCath lab ~2. บุคลิกดี มีใจในการบริการ ~3. เวลาทำงาน 08.00-16.0... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
 ...อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ~2. มีประสบการณ์งานด้านห้องปฏิบัติการLAB หรืองานตรวจสอบคุณภาพ ~3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด  -  บุรีรัมย์
-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ -พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง -ตรวจสอบ Stock สารเ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสงขลา
 ...onsible for all the daily activities and data analysis at Lab,test Protein,incoming product or related. สวัสดิการ ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.เก็บตัวอย่างเพิ่อวิเคราะห์ Micor 2.หาสาเหตุและวิธีการป้องกันเเมื่อมีปัญหาด้าน Micro สวัสดิการ : 1. เบี้ยขยัน ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทดสอบ/ออกแบบสูตรย้อมผ้า - ปรับเฉดสี/ผสมเฉดสี - เทียบสีผ้าให้ตรงความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติ เพ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท รันเซทเคมีคอล จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
-ทำการเก็บน้ำหน้างานเพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ -ทำการตรวจวิเคราะห์น้ำ ของระบบน้ำดี-น้ำเสีย -ทำการติดต่อประสานงานกับลูกค้า...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจเช็คคุณสมบัติของสี (สีอุตสาหกรรม) Matching สีตามสเปคของลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตร...
3 วันที่ผ่านมา
รับเบอร์โซล จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ข...
11 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยาของสุนัขและแมว Crossmatching , Urinalysis คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) สวัสดิการ : ประกันสังคม เบี้ยขยัน คุณสมบัติผู้สมัค... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดปราจีนบุรี
• ทดสอบตัวอย่าง และสอบเทียบเครื่องมือในห้อง LAB • รายงานผลการทดสอบที่ผิดปรกติต่อหัวหน้างาน • วิเคราะห์ตัวอย่างพิเศษ... 
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (ผลิตเอทานอล)  -  จังหวัดลพบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพมันเส้น มันสด ไม้ดิบและวัตถุดิบอื่นๆ2.ควบคุมดูแลเครื่องมือ-เครื่องมือ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์ สวัสดิการ : ประกันสังคม เบี้ยขยัน คุณสมบัติผ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด  -  จังหวัดราชบุรี
 ...รวจสอบผลิตภัณฑ์ตามเอกสารทางเทคนิค 2.ควบคุมการปฏิบัติงาน LAB TEST ,การสอบเทียบเครื่องทดสอบกับหน่วยงานภายนอก สวัสดิ... 
3 วันที่ผ่านมา