จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Lab

1-20 จาก 213 ผลการ

skycolour  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ปฏิบัติงานตามเป้าหมายการผลิต-ควบคุมเครื่องจักรในการฉีดชิ้นงาน -ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา คุณสมบั...
2 วันที่ผ่านมา
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ Sulphide และ Hydrogen Sulphide ค่า pH และอื่นๆ ในน้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทดสอบ/ออกแบบสูตรย้อมผ้า - ปรับเฉดสี/ผสมเฉดสี - เทียบสีผ้าให้ตรงความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติ เพ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด (ผลิตเอทานอล)  -  ลพบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพมันเส้น มันสด ไม้ดิบและวัตถุดิบอื่นๆ2.ควบคุมดูแลเครื่องมือ-เครื่องมือ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคโมคราฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นอินทผลัม , ส้ม ,ผลไม้เศรษฐกิจต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 2...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด (PONGSILP PLASTIC CO..LTD)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สอบเทียบเครื่องมือวัดขนาดและรูปร่างของผลิตภัณฑ์, เครื่องมือตรวจสอบ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในห้องทดลอง,...
2 วันที่ผ่านมา
Saraff Infotech Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเชื้อเพลิง,น้ำเสีย2.ปรับแต่งคุณภาพน้ำ Boiler คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) :...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ชาย - หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป- การศึกษา ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิทยา ศาสตร์ หรือสาขาอ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามโภชนากร จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.เตรียมสารอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อตรวจเชื้อสินค้าและอ่านผลประจำนวน2.ควบคุมการเตรียมสารเคมีอาหารเลี้ยง...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพในการตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจสอบและทดสอบในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมียาง...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ- ทดสอบวัสดุต่างๆ- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ป...
2 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยาของสุนัขและแมว Crossmatching , Urinalysis คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อ...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประกอบแอร์ตัวอย่างสำหรับทดสอบ2. ตรวจเช็คแอร์ที่มีปัญหาทางด้านเทคนิคและแอร์ซ่อมหรือแอร์เปลี่ยน2. ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ Lab สถานที่ปฏิบัตงาน: อ่อนนุช 39-ตรวจรับ ตรวจนับ ตรวจสอบ สารเคมี-จัดเรียงสาร-เตรียม ชั... 
2 วันที่ผ่านมา
Sunsea Plastic Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ = ตรวจรับสินค้าเข้า เช่น เม็ดเคมี กล่องบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่ง พิมพ์บาร์โค้ด= อื่นๆที่...
14 วันที่ผ่านมา
skycolour  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนและทบทวนใบสั่งงาน , ใบสั่งผลิตวิเคราะห์ชิ้นงาน เช็คงาน ออกสูตรการผลิตมีความรู้เกี่ยวกับเม็ดพล...
2 วันที่ผ่านมา
LME Co.,Ltd.  -  นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริการและต้อนรับลูกค้า 2. นำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า3. จัดเรียงสินค้าและจัดหุ่นตามคู่มือที่บริษัทไ...
21 วันที่ผ่านมา
LME Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริการและต้อนรับลูกค้า 2. นำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า3. จัดเรียงสินค้าและจัดหุ่นตามคู่มือที่บริษัทไ...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด  -  บุรีรัมย์
-ปฏิบัติงานห้อง LAB วิเคราะห์คุณภาพยาง และวัตถุดิบ -พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีการควบคุมคุณภาพยาง -ตรวจสอบ Stock สารเคม... 
2 วันที่ผ่านมา
Dyna Fluid Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เงินช่วยค่าเดินทาง เบี้ยขยัน ค่าเสื่อมรถ และ ค่าน้ำมัน ( เฉพาะพนักงานขาย และ...
11 วันที่ผ่านมา