Search Results: 733 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ทำหน้าที่ตรวจวินิจฉัยสิ่งส่งตรวจทางด้านสัตวแพทย์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง/ เพศชาย # สำเร็จก...

บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำ คุณสมบัติผู้สมัคร # หญิง อายุ 18 - 30 ปี # ปริญญาตรี หรืออนุปริญญาด้านเคมี...

Dyna Fluid Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฎิบัติงานผลิตสารเภสัชรังสีในห้อง Lab รับออเดอร์สินค้า ติดฉลากสินค้า เพื่อเตรียมให้ทีมจัดส่งให้ลูกค้า... 

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...รู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบคุณภาพ # สามารถใช้เครื่องมือ Lab ได้ # หากมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน จะพิจารณ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ทดลองวัสดุ 2. ควบคุมคุณภาพในการผลิต 3. ติดตอผู้ค้าวัสดุ 4. ปรับปรุงสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร #...

บริษัท พงศกรกลการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ทดสอบตัวอย่างสินค้า, วัตถุดิบ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา # อาย...

บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

กระทุ่มแบน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และควบคุมคุณภาพของสินค้า - รับผิดชอบควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระหว่า...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไทยธรรมชาติ

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน ดูแลอุปกรณ์ในห้อง lab คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อายุ 20 - 40 ปี # วุฒิ ม.3 ขึ้นไป # ไม่จำเ... 

บริษัท ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลักษณะงานหลัก 1. รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ สินค้าสาเร็จรูป ภายในโรงงาน 2. อนุมัติผลวิเคราะห์ตามระบบ...

บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ปทุมธานี
3 วันที่ผ่านมา
 ...หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบสินค้า Lab วิเคราะห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปี # มีทั... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.สุ่มตัวอย่างตามแผนการสุ่มตัวอย่าง 2.ตรวจเช็คผลิตภัณฑ์และบันทึกรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.บันทึกก...

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด

จะนะ
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตรทั้งด้านเคมีและฟิสิกส์พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ จัดทำเอกส... 

บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอทส์ จำกัด

กำแพงแสน
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : เป็นผู้ช่วย พนักงานประจำ ห้อง LAB ตรวจวัด บันทึกผล วิเคราะห์ ปรับปรุง ตรวจติดตาม แก้ไข และป้... 

บริษัท เอ พี ไอ เพลทติ้ง จำกัด

จังหวัดระยอง
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน นำส่งเทสชิ้นงานพิมพ์ คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ # สามารถใช้ Microso...

sincerely screen

เมืองสมุทรสาคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...รายละเอียดงาน : ช่วยเหลือนักวิจัยในงานปฎิบัติงานเคมีในห้องLAB เก็บตัวอย่างข้อมูลต่างๆ งานซัพพลายโรงงานปตท คุณสมบัต... 

บริษัท ซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด

จังหวัดระยอง
2 เดือนที่แล้ว
 ... and integrity of the sample. • Cleaning and maintaining lab equipment, including calibration of equipment. • Maintai... 

Tetra Solutek Co., Ltd.

จังหวัดชลบุรี
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1.มอบหมายหน้าที่ จัดการ ควบคุม สนับสนุน ให้จนท.QA,QCปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว มีประสิทธิภา...

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วิเคราะห์วัตถุดิบรำข้าวประจำอยู่ที่ห้อง LAB ณ สิงห์บุรี คุณสมบัติผู้สมัคร # มีความรู้ประสบการณ์ทา... 

บริษัท แอลพีพี ไรซ์ บราน ออยล์ จำกัด (สาขาที่ 00001)

พรหมบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : เขียนหนังสือ/เขียนตำรา/ เขียนแบบ ฝึกหัด/ทำแผนการสอน คุณสมบัติผู้สมัคร : -เพศ ชาย / หญิง -อายุ 2...

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดำเนินการควบคุมเพื่อ บ่งชี้ คัดแยก ตรวจสอบซ้ำ และ พิจารณาดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด...

บริษัท วาย.ที. รับเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

พุนพิน
1 วันที่ผ่านมา