Search Results: 7,299 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม ประสานงาน พัฒนางาน และ พัฒนาบุคลากร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ช/ญ ...

บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ละเอียดงาน -บริหารจัดการ IT Operation Sercices -ร่วม...  ...eb Server,Mail Server,File Management # มีความเข้าใจระบบ Netw... 

บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการทำการทดสอบควบคุมที่เกี่ยวข้องกับ IT เช่น ควบคุมแอปพลิเคชัน • มอบหมายและแบ่งส่วนทรัพยากรเพื่อ... 

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเคร...

ปากเกร็ด
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Barcode printer, Barcode scanner, AutoID, RFID, POS system support. Repair, Installation and training ...

ESS Syntech Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ปฏิบัติหน้าที่ Help Desk ดูแล Computer Hardware รวมถึงระบบ IT Network, Server, CCTV, VOIP, POS ให้ใช้งานได้เป็นปกติอยู่เ... 

บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลระบบ IT ในบรษัท บำรุงรักษาแก้ไขให้ใฃ้งานได้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงให้มีประสิทธภาพ และดูแลระบบ... 

Micron Promotion. Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ... AS400, etc) and centrally managed applications. • Maintain...  ...edge of generally accepted IT Security Standards includi... 

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บางรัก, ภาคกลาง
4 วันที่ผ่านมา
 ...น Experience in project management Ability to manage multip...  ...ordinate with the client’s IT Team to setup all relevant... 

4Plus Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Duties & Responsibilities / หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ผู้บริหารฝึกหัด 2.เรียนรู้กระบวนการผล...

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

หาดใหญ่
5 วันที่ผ่านมา
 ...อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 6. บริหารจัดการกระบวนการทำงานฝ่าย IT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 7. คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิก... 

บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป

เมืองสุราษฎร์ธานี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบทางด้านการสร้างยอดขาย (Drive Sales) ดูแลและอบรมผู้จัดการร้านและพนักงานขาย ให้ปฏิบัติงานได้อย...

บริษัท ซีดี ทรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน *** งาน Support Oracle R12, UNIX, Shell, Oracle Forms, Oracle Report *** - Installing and upgrading th...

Chartered Square Holding Company Limited

บางรัก, ภาคกลาง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง ได้แก่แผนงานควบคุมงานก่อสร้าง, แผนงานงบประมาณ แผนงานพัฒนาโ...

บริษัท สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... # มีประสบการณ์ทำงานในด้าน Digital Marketing , Project Manager อย่างน้อย 2-3 ปี # มีความรู้ความเข้าใจในงานสื่อสารการ... 

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ... ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน Project Manager - หางาน Project Manager ใกล้ฉัน - หางาน Project... 

บริษัท เอเอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จังหวัดนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เขียนเว็บไซต์/ดูแล เว็บไซด์ ของบริษัทฯ 2.ตรวจเช็คการใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงานใหญ่และสาขา 3.ดูแลบ...

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด

นครปฐม
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร 2. จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน IT ที่ต้องนำมาใช้งานภายในองค์กร 3... 

บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด

รัตภูมิ
6 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน : ดูแลอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือหล...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รวบรวม ประสานงาน และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ คุณสมบัติผู้สมัคร #1. จบการศึกษาระบบปริญญาตรีสาขา คอมพิ...

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - นำเสนอและขาย media / content service และ project ให้กับลูกค้า - เป็นตัวกลางระหว่างทีมกับลูกค้า ให้ช...

บริษัท ฟาร์มคิธ ดิจิเมชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา