Search Results: 17,791 ตำแหน่งว่าง

 ...งินประจำเดือนให้กับองค์กร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี # จบวุฒิปริญญาตรี # มีประสบการณ์ 1 ปี ... 

บริษัท ด็อกเตอร์ เชน เซอร์เจอรี่ ฮอสพิทอล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบของการบัญชี ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับบริษัท ตรวจสอบควา...

บริษัท ไอ ดี โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บัญชี คุณสมบัติผู้สมัคร # บัญชี สวัสดิการ ประกันสังคม ทำงาน 6 วัน สถานที่ปฏิบัติงาน ... 

คลินิกทันตกรรมอัศวานันท์

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำบัญชี คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร # บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มารยาทดี มีใจรักงานด้านบริการ ...

บริษัท วิชช์ มอเตอร์ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน สะอาด แต่งกายเรียบบร้อย # เพศ หญิง จบ ปริญญาตรีขึ้นไป # อ่านออก เขียนได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้... 

บริษัท สยามเอ็นพี อินเตอร์เทรด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลงสรุปรายรับบริษัท ลงรายจ่ายบริษัท ทำบัญชีสรุปรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บัญชี ...

บริษัท วีสไมล์ลาดกระบัง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...- 30 ปี # จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ,บัญชี,การเงิน # หากมีประสบการณ์ประสาน Sale จะพิจารณาเป็นพิเศ... 

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...่างๆ เช่น รายรับ รายจ่าย บันทึกลูกหนี้ เจ้าหนี้ ทางด้าน บัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำเอกสารเตรียมเพื่อยื่นภาษีแต่ละปี ต... 

บริษัท ดี.เจ. ทาวน์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำ (PV), ตัดจ่ายชำระ, ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย กระทบยอดstatement bank บันทึกค่าใช้...

บริษัท ไทย โกลด์ เทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บันทึกรายรับ รายจ่าย แยกประเภท ปิดงบการเงิน รวบรวมเอกสารทางบัญชีและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสม...

Minder Pathana Suksa School

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...อ ออกใบกำกับ ทำงบค่าใช้จ่าย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง อายุ 22-40 ปี # รับเฉพาะคนที่ต้องการทำงานจริงและมีประสบ... 

บริษัท อธีราห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลงรายวันรับ - จ่าย แยกประเภท ปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงินกรมพัฒนาฯ (มีหัวหน้าสอนงาน) คุณสมบัติผู้ส...

G.H. Development Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. คีย์ข้อมูล 2. จัดเก็บ บันทึก ข้อมูลด้านการเงิน 3. ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายให้กับองค์กร และตรวจสอบคว...

บริษัท แอ็คเซส แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
17 วันที่ผ่านมา
 ...รซื้อสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี 2. ตั้งหนี้เข้าระบบ บัญชี 3. ปรับปรุงรายการทาง บัญชี ในระบบ บัญชี AP 4. จัดทำร... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ... ภงด. และประกันสังคมได้ คุณสมบัติผู้สมัคร #- เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี #- วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี #- สามารถใช้โปรแ... 

บริษัท รุ่งเรืองวงศ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -บันทีกบัญชีด้านรับ-ด้านจ่าย -ทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ...

บริษัท มายแก๊ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
17 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. สามารถทำบันทึกรายรับ-จ่ายได้ 2. บันทึกเงินสดย่อย 3. ทำบิลภาษีซื้อ โปรแกรม Express ได้ 4. สามารถค...

บริษัท ฟิวเจอร์ทริปแอนด์ทัวร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...ปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศได้เป็นอย่างดี # สามารถใช้ program บัญชี Express หรือ EASY-ACC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ... 

บริษัท โทเทิ่ล ไอที โซลูชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...หรืองานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / หญิง # อายุ 27-35 ปี # วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี # ป... 

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... •ทำ OCR ในระบบของธนาคาร คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป # จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา... 

บริษัท เฟล็กซี่ ฟอส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา