Search Results: 29,617 ตำแหน่งว่าง

 ...านเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เงินเดือน...  ...้นไป จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา สถา...  ...ัน : - หางาน แม่บ้าน - หางาน แม่บ... 

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

จังหวัดสระบุรี
8 วันที่ผ่านมา
 ...มารถตกลงกับหัวหน้างานได้** แม่บ้าน 1.ดูแลความสะอาดพื้นในบริเ...  ...้มีความสะอาดตามมาตรฐานงาน 2.ทำความสะอาดกระจก/ห้องน้ำ แล... 

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ประจำสหคลีนิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  คุณสมบัติ   1.เป็นพยาบาลวิชาชีพ 2.อายุไม่เ... 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ช่วยงานฝ่ายผลิตทั่วไป 2.หยิบ จับ แยก หนังสือ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ... 

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)

นครปฐม
1 วันที่ผ่านมา
 ...สี โดยใช้โปรแกรม Adobe Photo shop , Illastrator เป็นหลัก 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. อื่นๆตามที่ไ... 

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ร #1. ปริญญาตรี ด้านพืชผัก,ส่งเสริมเกษตร,เทคโนผลิตพืช #2. เพศหญิง อายุ 23-30 ปี #3. มีประสบการณ์ด้านการปลูกพืชออร... 

บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...อมระบบไฟฟ้า, ซ่อมระบบแอร์รถบรรทุก และ งานซ่อมโม่ เป็นต้น 2) งานซ่อมหัวเก๋ง , ซ่อมโม่ งานเชื่อมไฟฟ้า 3) ติดตามการเบิ... 

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
2 วันที่ผ่านมา
 ...Meal 50 THB/day (No absence). Benefits: Bonus average 1-2 months, Group Insurance, Provident fund, etc. Working d... 

PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
 ...40 ปี คุณวุฒิ ปริญญาตรี -โท สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ #2.ถ้ามีประสบการณ์การจัดทำหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้... 

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ... คุณสมบัติ : 1. เพศ ชาย อายุ 25-40 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปวช. / มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 3. มีความรู้... 

โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์ (CHARTER INTERNATIONAL SCHOOL)

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา
 ... deadlines. เงินเดือน : 18,000 - 27,500 ฿ จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท บีแอลแอล แมเนจเม้นท... 

บริษัท บีแอลแอล แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแลการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีต -ควบคุม ดูแลผู้รับเหมา,คนงาน ในการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป -...

บริษัท จอมธกล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...้องกันกำจัดศัตรูพืช เงินเดือน : ตามตกลง จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : 108/10 ตำบลบางกระทึก อำเภ... 

บริษัท อาร์เบอร์ อกริเทค จำกัด

นครปฐม
6 วันที่ผ่านมา
 ...คุณสมบัติผู้สมัคร : เงินเดือน : ตามตกลง จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร 108/10 ... 

บริษัท อาร์เบอร์ อกริเทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ... ญาติผู้ป่วยเพื่อสั่งอาหาร 2. แพลนอาหารผู้ป่วย 3.ตรวจถ...  ...บสมัคร ผู้ช่วยนักโภชนาการ 1 อัตรา {สำหรับนักศึกษาจบใหม่} สาขา... 

บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

 ... (***) ***-**** เงินเดือน : 9,000 - 15,000 ฿ จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ฝ่ายสรรหาส่วนกล... 

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ~ดูแลช่วยเหลือคนไข้ หรือผู้มารับบริการ ~ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการ...

Bcaremedicalcenter

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
 ...เศษด้านพฤติกรรม เช่น สมาธิสั้น ~ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุ 2-15 ปี ~ช่วยงานขยายโปรแกรมในเด็กพิเศษภายในศูนย์พัฒนาการและ... 

Bcaremedicalcenter

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
 ...ุคคล ~ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ / ใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 ~ประกาศนียบัตร พนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และร... 

Bcaremedicalcenter

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...ติผู้สมัคร : เงินเดือน : 16,000 ฿ ขึ้นไป จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ดูตำแหน่... 

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว