Search Results: 34,627 ตำแหน่งว่าง

 ...ารสั่งซื้อสินค้าเข้าคลัง -รับเข้า ตัดจ่ายสินค้าภายในคลัง 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 4.สามารถยกของ ทำงานหนักได้ คุณ... 

บริษัท แอทอีสท์ ดีไซน์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
 ...ง อายุ 20 ปีขี้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี # วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป # มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า และ ธุรการคลังสินค้า... 

บริษัท เอสทีเอ็นซี (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ผู้สมัคร # เพศ ชาย อายุ 20 -40 ปี # วุฒิ ขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไป หรือ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา # เป็นคนละเอียดรอบคอบ #... 

AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

 ... ปี ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป # ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้จะพิจ...  ...หรือ คลังสินค้า ถ.พัฒนาชนบท 3 วิธีการรับสมัครงาน ส่ง... 

บริษัท โลจิสท์พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ผู้สมัคร # เพศหญิง-ชาย อายุตั้งแต่ 20-35 ปี # วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า # มีความกระตือรือร้น และใส่ใจในการทำงา... 

บริษัท พร็อพส์ ช็อป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...อกสินค้า และแปรรูปสินค้า 3.ดูแลสินค้าที่ผลิตมาจากสาขา...  ... ปีขึ้นไป # วุฒิการศึกษา .3 ขึ้นไป # มีประสบการณ์สายงานโรง... 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ลั๊ค.กี้

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ร # เพศ ชาย/หญิง # อายุระหว่าง 18-45 ปี # มีวุฒิ ม.3 ขึ้นไป # ขับขี่มอเตอร์ไซต์ได้จพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิก... 

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...นับสินค้าคงเหลือประจำวัน 3.ควบคุมการจัดส่งสินค้าถึงลู...  ...กิน 35 ปี # วุฒิการศึกษา .6 ขึ้นไป # มีใบอนุญาต ขับรถโฟล์คล... 

บริษัท เมโทร ซินดิเคท จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป # จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (.6) ขึ้นไป # มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ... 

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

คลองหลวง
3 วันที่ผ่านมา
 ... คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป # ม.3 ขึ้นไป # มีประสบการณ์ค้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ # ย... 

บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...้สมัคร # เพศชาย # อายุ 20-35 ปี # วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สวัสดิการ -ประกันสังคม -ประกันสุขภาพ -ประกันอ... 

Pet Lovers Centre

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา
 ....จัดเตรียมและตรวจเช็คสินค้าให้ตรงตามเอกสารก่อนทำการขนส่ง 3.จัดทำป้ายชี้บ่งระบุตัวสินค้า จัดเก็บสินค้าให้เป็นระบบหมวดห... 

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

เมืองนนทบุรี
21 วันที่ผ่านมา
 ...าน 09.00 - 18.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ .6, ปวช, ปวส ขึ้นไป (หรือ กศน. เทียบเท่า) # มีประสบการณ์ Telesale อ... 

บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ัคร # ชาย/หญิง # อายุ 21 - 40 ปี # วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. # มีความรับผิดชอบและความอดทน # ... 

บริษัท เบสท์ บัทเทินส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา
 ...สั่งซื้อสินค้า -มีค คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ปวช. ขึ้นไป # มีประสบการณ์บริหารคลังสินค้า และระบบ Logistics # ใ... 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอ็ม โซอิ้ง แมชชีน

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดเรียง เก็บกระจก และเบิกจ่ายวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิตและจัดส่ง - งานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
 ...up ตามผลงาน - โบนัส ทุก 3 เดือน - โบนัส ประจำปี ...  ...้สมัคร : - วุฒิการศึกษา : .3 ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษา จบใหม่)... 

บริษัท บีแอลแอล แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...สมัคร # เพศชาย #25 ปีขึ้นไป # วุฒิการศึกษา อย่างน้อย .6 หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน # สามารถขับรถโฟร์คลิฟได้ ... 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลออยล์โปรดักส์ (1991) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...บัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี # วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 # ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว # สามารถทำงานเป็นกะได้... 

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด

เมืองระยอง
4 วันที่ผ่านมา
 ... บริหารวันหยุดเองในทีม คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ม.3 ขึ้นไป # รักงานบริการ มีประสบการณ์ด้านงานขายและบริการลูกค้า... 

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

เมืองขอนแก่น
2 วันที่ผ่านมา