รายละเอียดงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการจ่ายยา - รายงานผลการปฏิ...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา 2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย 3. ควบคุมก...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการใช้ยา -จ่ายยาผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน -ตรวจสอบยาใกล้หมดอายุและจัดเก็บยา -รับผ...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบการรับคำสั่งยาจากแพทย์คัดกรองใบสั่งยาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการจ่ายยา - รายงานผลการปฏิ...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบควบคุมการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมของยาและเวชภัณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยเรื่อง การจัดยา - จ่ายยา คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ # อายุ...

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมและดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพยา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.จัดการงานในแผนกให้เป็นไปตามนโยบา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญา...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล  ควา...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ให้บริการส่งมอบยาแก้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 2.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านยาแก้ผู้มารับบริการ ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ความรู้ และค...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ตามมาตราฐ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ... หางาน ฝ่ายผลิต คลองตันเหนือ กรุงเทพมหานคร - หางาน เภสัชกร - หางาน เภสัชกร ใกล้ฉัน - หางาน เภสัชกร กรุงเทพ... 

หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...site : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน เภสัชกร - หางาน เภสัชกร ใกล้ฉัน - หางาน เภสัชกร กรุงเทพ... 

หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...site : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน เภสัชกร - หางาน เภสัชกร ใกล้ฉัน - หางาน เภสัชกร กรุงเทพ... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...site : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน เภสัชกร - หางาน เภสัชกร ใกล้ฉัน - หางาน เภสัชกร กรุงเทพ... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทบทวนการใช้ยา และเปรียบเทียบประสานรายการยา และให้คำปรึกษาด้านยา 2.ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากกา...

บริษัทเทพธัญญภา จำกัด (โรงพยาบาลเทพธารินทร์)

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลักษณะงาน รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา และให้ความรู้...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา และให้ความรู้และคำแนะ...

Phyathai And Paolo Hospital Group

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : -ให้ความรู้และ บริการ เกี่ยวกับยา -มีความสามารถในการ ขาย และบริหารยอด ขาย -สามารถเป็น แคชเชี...

บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
 ...ร) - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (เฉพาะเภสัชกร) - ค่าทักษะ (ผช.เภสัชกร+พนักงานสาขา) - คอมมิชั่นฯ (เภสัชกร+พนักงานสาขา) - ค่าเช... 

บริษัท ฟาร์มาซี เดอ แบงค์คอก จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบการจัดเวชภัณฑ์ก่อนจ่ายให้กับผู้ป่วย 2. จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ 3. แนะนำความรู้เรื่องยาให้กั...

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งาบริการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย (คำนวณราคายา ตรวจสอบความถูกต้อง และจ่ายยาพร้อมอธิบาย) - งานดูแลบริหา...

บริษัท เจตนิน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยา และการจ่ายยา คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 40 ปี ระดับกา...

โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสาร ข้อกำหนดการวิเคราะห์ (Specification) และพัฒนาวิธีวิเคราะห์ (Analytical Procedure) - ...

B.M.Pharmacy Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้ ให้ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาและการดูแลสุขภาพของผู้มาใช้บริการ ให้คำแนะนำด้านยาและผลิต...

บริษัท โปร เอคเซคคิวทีฟ เสริช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - แนะนำยา เวชภัณฑ์ ให้กับลูกค้า - ดูแล รับผิดชอบความเรียบร้อยภายในร้าน คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ป...

บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คิดค้น พัฒนา ปรับสูตรยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Compounding - ควบคุมการผลิตยาเม็ด แคปซูล Softgel ย...

บริษัท เซลแทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมปรึกษา รวมถึงให้ข้อมูล...

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา