148 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

พยาบาลวิชาชีพ ประจำ โรงพยาบาลเปาโล พญาไท 3

รายละเอียดงาน ลักษณะงาน ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักวิชาการและจริยธรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง และสอดคล้องกับ พ...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพOPD/IPD

รายละเอียดงาน -ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษา -ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ -เขียนบันทึกทางการพยาบาลในผู้ป่วยรายที่ร...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาล

รายละเอียดงาน พยาบาลประจำคลินิกบัตรทอง คุณสมบัติผู้สมัคร # พยาบาล มีใบประกอบโรคศิลป์ # ทำงานนอกเวลาและนอกสถาน...

บริษัท บางกอกเวลเนส พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาล ดูแลเด็กแรกเกิด ทีพักอาหารฟรี

รายละเอียดงาน : พยาบาล ประจำบ้าน เพื่อดูแลเด็กแรกเกิด อยู่ประบ้าน มีที่พัก และอาหารฟรี คุณสมบัติผู้สมัคร : เพ...

Ban-dit Baby Sister Center

กรุงเทพมหานคร
20 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ Call Center (รพ.พญาไท 3)

รายละเอียดงาน ให้บริการตอบข้อซักถามกับลูกค้า คัดกรองประเมินสภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น ทำตารา...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ(ห้องผ่าตัด)

รายละเอียดงาน - จัดเตรียมความพร้อมลูกค้า เช็คอุปกรณ์ก่อนการผ่าตัด และเข้าช่วยแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ให้เป...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ (OR)

รายละเอียดงาน 1.บริการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบ Elective case และ Emergency Case รวมทั้ง OPD Case และ IPD Cas...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤต ICU/CCU รพ.พญาไท 1

รายละเอียดงาน โรงพยาบาลพญาไท 1 รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ Full Time - แผนก ผู้ป่วยวิกฤต ICU 1 อัตรา - แผนก ผู้ป่วย... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาล ICU

รายละเอียดงาน -ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด -ติดตามผลการตรวจรักษา และอาการของผู้ป่วย รายงานแพทย์เม...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดงาน 1. ปฏิบัติงานในการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล และให้การพยาบาลตามแผนการรักษา 2. ร่วมกับทีมงานวิชา...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด (รพ.เปาโล พหลโยธิน,รพ.เปาโล เกษตร,รพ.เปาโลโชคชัย 4,รพ.พญาไท 1)

รายละเอียดงาน เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ Full Time แผนก ห้องผ่าตัด(OR) ประจำโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ,รพ.เปาโล เก... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดงาน - ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เจ็บป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น - คัดกรองสุขภาพนักเรียนก่อนเข้าเรียนในตอนเช้...

โรงเรียนเพลินพัฒนา

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ OR ( Fีull time )

รายละเอียดงาน - บริการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบ Elective case และ Emergency Case รวมทั้ง OPD Case และ IPD Cas...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียดงาน WARD/ICU//OR/RR คุณสมบัติผู้สมัคร # จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ # มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ #...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ OPD ( Full time )

รายละเอียดงาน ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง # วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศา...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ (IPD )

รายละเอียดงาน ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท แผนก IPD คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย หญิง อายุ 23 - 35 ปี # วุ...

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ (RN) (OPD , OR,LR)

รายละเอียดงาน • ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพและองค์รวม • ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พั...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
4 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ (OPD-IPD)

รายละเอียดงาน 1. มีความรู้ ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ ความเข้าใจในวิ...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก (พยาบาลวิชาชีพ)

รายละเอียดงาน 1. กำกับควบคุมงานด้านบริการ ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ 2. ตอบสนองนโยบายข...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

พยาบาลวิชาชีพ ER Full Time

รายละเอียดงาน ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย /หญิง (ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหาร) # วุฒิการศ...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา