ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน เภสัชกร

1-20 จาก 1191 ผลการ

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบยา ชนิดยา ขนาดยา วิธีการใช้ก่อนจ่ายยาให้กับผู้รับบริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาอย่างถูกต...
4 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.การจ่ายยาและเวชภัณฑ์2.ให้คำปรึกษาด้านยา3.บันทึกข้อมูลการจัดจ่ายยาของผู้ป่วย4. รายงานอุบติการณ์ควา...
28 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา2) รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา3) รวบรวมข...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยาอินไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

26000 - 36000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ/วิเคราะห์ของวัตถุดิบ,ยาและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ2.ประสานงา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

34000 - 36000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ตามใบสั่งแพทย์- ให้คำแนะนำและควบคุมการปฏิบัติงานสำหรับพนั...
3 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลธนบุรี2  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เตรียม, ตรวจสอบ, ส่งมอบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงเป็นที่ปรึ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานบริการให้คำแนะนำยา, อาหารเสริม, วิตามิน เวชสำอาง และ อุปกรณ์การแพทย์ให้กับลูกค้า 2. รับสินค้า...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจตนิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการจ่ายยาตามใบกำกับการรักษาแก่ผู้มารับบริการ- ให้บริการตอบปัญหาด้านยาทางโทรศัพท์ แก่ผู้ติดต...
10 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานเภสัชกรรม2. จ่ายยา และให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการในการใช้ยา คุณสมบัติ เพศ : ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ แนะนำยา เวชภัณฑ์ ให้กับลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

40000 - 70000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - แนะนำผู้มาใช้บริการเกี่ยวกับการยา พร้อมวิธีปฎิบัติ- เสนอแนะนำให้คำปรึกษากับผู้มาใช้บริการในโรงพยา...
15 วันที่ผ่านมา

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด -สอน Product ดีเทล-ติดตามผลการวิจัย Product-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

35000 - 45000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลความเรียบร้อยของห้องยา- กำกับดูแลาการจ่ายยา ตามใบสั่งแพทย์- ควบคุมการจ่ายยา ให้ตรงตามใบสั่งแพ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลกระบวนการผลิตยาชีววัตถุให้สอดคล้องตามมาตรฐาน โดยเฉพาะกระบวนการผลิตปลายน้ำ2. วิจัยและพัฒนาเกี่...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

17000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานที่ร้านขายยา**License fee 12,500-15,500* คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี ระดับ...
9 วันที่ผ่านมา

หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์2. จัดทำเอกสาร วิธีการผลิต สำหรับยาใหม่3. พัฒนายาใหม่4. แก้ไขปั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลนนทเวช  -  จังหวัดนนทบุรี

ด้านระบบยา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน ด้านคลังยาแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน ฯลฯ คุณสมบัติผู...
1 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง  -  กรุงเทพมหานคร

32 บาท
1.ให้บริการส่งมอบยาแก้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 2.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านยาแก้ผู้มารับบริการ สวัสดิการ : ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปวีณ์มล จำกัด  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - แนะนำข้อมูลและขายสินค้า- ดูแล, จัดเรียงยา, รักษาความสะอาดภายในร้าน - จัดการงานด้านเอกสารอื่นๆที่เ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  -  กรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ : ตามระเบียบโครงสร้างของบริษัท...
4 วันที่ผ่านมา