จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน เภสัชกร

1-20 จาก 904 ผลการ

พรเกษมการแพทย์อินเตอร์เนชั่นแนล  -  กรุงเทพมหานคร

จัดยา แนะนำการใช้ยาในคลินิก - สามารถแนะนำการใช้ยาในคลินิก - มีประสบการณ์ IVF 1-2ปี - เรียนจบเภสัชศาสตร์บัณฑิต - มีใบ...
14 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง  -  พระสมุทรเจดีย์

เภสัชกรประจำ รพ. ปริญญาตรี - เภสัชศาสตร์
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบการจัดเวชภัณฑ์ก่อนจ่ายให้กับผู้ป่วย2. จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์3. แนะนำความรู้เรื่องยาให้กับผู...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสเธติค แอนด์ เวลเนส กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ2. ดูแล และบริหารจัดการสต๊อกยาและเวชภัณฑ์ให้เป็นระบบ3. ใ...
7 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลธนบุรี2  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เตรียม, ตรวจสอบ, ส่งมอบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงเป็นที่ปรึ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการผลิตร่วมกับผู้จัดการ- เตรียมการผลิต- ดูแล ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เม็ดยา ชั่ง่ยา ผ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบยา ชนิดยา ขนาดยา วิธีการใช้ก่อนจ่ายยาให้กับผู้รับบริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาอย่างถูกต...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ... 1 - 3ปี อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - รับเฉพาะจบสาขา เภสัชกร เท่านั้น- มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสด... 
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-บริหารการจัด-จ่ายยาประจำรพ.และคลินิกเครือข่าย -รับผิดชอบงานคุณภาพประจำหน่วยเภสัชกรรม -ร่วมทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ ...
1 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท ธนบุรี-ปากท่อ การแพทย์ จำกัด)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ จ่ายยา ทำสต๊อคยา ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้...
15 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ - ให้คำแนะนำกับลูกค้า, ผู้ป่วย ด้านการใช้ยา - กำกับ ดูแล...
1 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท ธนบุรี-ปากท่อ การแพทย์ จำกัด)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. แนะนำ สอนเทคนิคทางเภสัชกรรมในหน้าที่เภสัชกรรม รวมทั้งการปรุงยา ใบสั่งยา การเตรียมยาต่างๆ2. กำหนด...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัทเทพธัญญภา จำกัด (โรงพยาบาลเทพธารินทร์)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน บริหารสินค้าคงคลัง และให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ คุณสมบัติ เพศ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตั้งสูตรตำรับยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมจัดเตรียมเอกสารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และสินค้าตัวอย่า...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานเภสัชกรรม2. จ่ายยา และให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการในการใช้ยา คุณสมบัติ เพศ : ...
6 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดยาจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์2.ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ญาติ/คนไข้3.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา คุณสมบัต...
28 วันที่ผ่านมา

Mission Hospital  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เภสัชกรต้องตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา สามารถสอ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจริญแพทย์พัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยในการปฎิบัติงานของเภสัชกรและพนักงาน2. ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน3...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ขายยาและสินค้าเพื่อสุขภาพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

35000 - 85000 บาท
 ...ปีขึ้นไป อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - รับเฉพาะจบสาขา เภสัชกร เท่านั้น- Pharmaceutical industry experience with full ... 
7 วันที่ผ่านมา