จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน เภสัชกร

1-20 จาก 789 ผลการ

พรเกษมการแพทย์อินเตอร์เนชั่นแนล  -  กรุงเทพมหานคร

จัดยา แนะนำการใช้ยาในคลินิก - สามารถแนะนำการใช้ยาในคลินิก - มีประสบการณ์ IVF 1-2ปี - เรียนจบเภสัชศาสตร์บัณฑิต - มีใบ...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสเธติค แอนด์ เวลเนส กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ2. ดูแล และบริหารจัดการสต๊อกยาและเวชภัณฑ์ให้เป็นระบบ3. ใ...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด  -  เมืองระยอง

-ตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องตามคำสั่งใช้ยาของแพทย์ -ทำการจ่ายยาและเวชภัณฑ์พร้อมการให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยว...
5 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง  -  พระสมุทรเจดีย์

เภสัชกรประจำ รพ. ปริญญาตรี - เภสัชศาสตร์
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบยา ชนิดยา ขนาดยา วิธีการใช้ก่อนจ่ายยาให้กับผู้รับบริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ยาอย่างถูกต...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบการจัดเวชภัณฑ์ก่อนจ่ายให้กับผู้ป่วย2. จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์3. แนะนำความรู้เรื่องยาให้กับผู...
3 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลธนบุรี2  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เตรียม, ตรวจสอบ, ส่งมอบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงเป็นที่ปรึ...
4 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานเภสัชกรรม2. จ่ายยา และให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการในการใช้ยา คุณสมบัติ เพศ : ...
8 วันที่ผ่านมา

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด -สอน Product ดีเทล-ติดตามผลการวิจัย Product-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอ...
17 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้บริการงานด้านเภสัชกรรมแก่ผู้มารับบริการ 2. ตรวจสอบจัดเตรียมเวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์ อธิบาย/แนะน...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

-บริหารการจัด-จ่ายยาประจำรพ.และคลินิกเครือข่าย -รับผิดชอบงานคุณภาพประจำหน่วยเภสัชกรรม -ร่วมทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ ...
2 วันที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลกระบวนการผลิตยาชีววัตถุให้สอดคล้องตามมาตรฐาน โดยเฉพาะกระบวนการผลิตปลายน้ำ2. วิจัยและพัฒนาเกี่...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยาอินไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

26000 - 36000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ/วิเคราะห์ของวัตถุดิบ,ยาและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ2.ประสานงา...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรสาคร

ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกร สวัสดิการ : 1.โบนัสประจำปี 2.ปรับเงินประจำปี 3.ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ - ให้คำแนะนำกับลูกค้า, ผู้ป่วย ด้านการใช้ยา - กำกับ ดูแล...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด  -  จังหวัดเพชรบุรี

1. จ่ายยา/ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ร่วมวิเคราะห์ วางแผ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็มเอ็ม ดรั๊ก จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยา ส่งมอบยาตามหลัก GPP- อบรม ให้ความรู้แก่ทีมงานในร้าน- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการผลิตร่วมกับผู้จัดการ- เตรียมการผลิต- ดูแล ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เม็ดยา ชั่ง่ยา ผ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรสาคร

ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกร สวัสดิการ : โบนัส, ปรับเงินประจำปี, ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว, กองทุนสำรอ...
2 วันที่ผ่านมา

ร้านขายยา  -  หาดใหญ่

รับสมัครเภสัชกรfull time/part timeสนใจจะทำงานแบบไหนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม063-0811583,id line:nuntakarn30
3 วันที่ผ่านมา