จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน เภสัชกร

1-20 จาก 82 ผลการ

บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  เมืองสมุทรปราการ

35000 บาท
 ...การผลิตยา -จัดทำเอกสาร SOP -ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับหลักการ GMP/PICs -จบ ป.ตรี สาขา เภสัชกร -มีใบประกอบวิชาชีเภสัชกร
5 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง  -  พระสมุทรเจดีย์

เภสัชกรประจำ รพ. ปริญญาตรี - เภสัชศาสตร์
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)  -  หาดใหญ่

ติดต่อ สอบถาม คุณสกาวเดือน ชูภิญโญ
12 วันที่ผ่านมา

เครือโรงพยาบาลพญาไท  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ค...
10 วันที่ผ่านมา

AYA CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลการตลาดเกี่ยวกับยา2. หาสินค้าใหม่ๆ3. ดูแลการนำเข้า-ส่งออกยาต่างๆ4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- จ่ายยาและอธิบายวิธีการใช้ยาแก่คนไข้ - ให้คำปรึกษาเรื่องยาแก่คนไข้ที่มารับบริการ และกรณีคนไข้ที่โทรมาสอบถาม - เพศชาย/ห...
17 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลวิภาวดี  -  กรุงเทพมหานคร

25000 - 50000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการด้านเภสัชกรรม ส่งมอบยาพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง ครบถ้วน มีความปลอดภัยในการใช้ยา ...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยาอินไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ป.ตรี ทางเภสัชศาสตร์- ผ่านงานด้านอุตสาหกรรมยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ- มีใบประกอบวิชาชีพ คุณสมบัติ เพศ...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบการจัดเวชภัณฑ์ก่อนจ่ายให้กับผู้ป่วย2. จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์3. แนะนำความรู้เรื่องยาให้กับผู...
8 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท ธนบุรี-ปากท่อ การแพทย์ จำกัด)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. แนะนำ สอนเทคนิคทางเภสัชกรรมในหน้าที่เภสัชกรรม รวมทั้งการปรุงยา ใบสั่งยา การเตรียมยาต่างๆ2. กำหนด...
5 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ - ให้คำแนะนำกับลูกค้า, ผู้ป่วย ด้านการใช้ยา - กำกับ ดูแล...
8 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท ธนบุรี-ปากท่อ การแพทย์ จำกัด)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ จ่ายยา ทำสต๊อคยา ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการผลิตร่วมกับผู้จัดการ- เตรียมการผลิต- ดูแล ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เม็ดยา ชั่ง่ยา ผ...
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ขายยาและสินค้าเพื่อสุขภาพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับก...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมดูแลและบริหารจัดการห้องยาของสถานพยาบาล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด2. ให...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด -สอน Product ดีเทล-ติดตามผลการวิจัย Product-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอ...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตั้งสูตรตำรับยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมจัดเตรียมเอกสารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และสินค้าตัวอย่า...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานเภสัชกรรม2. จ่ายยา และให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการในการใช้ยา คุณสมบัติ เพศ : ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด  -  อุดรธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ แนะนำยาให้กับลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้น...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับข้อร้องเรียนปัญหาทางคุณภาพของวัตถุดิบ ผลผลิตระหว่างการผลิต2.จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว