Search Results: 717 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญา...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยเรื่อง การจัดยา - จ่ายยา คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ # อายุ...

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบการรับคำสั่งยาจากแพทย์คัดกรองใบสั่งยาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา 2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย 3. ควบคุมก...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการใช้ยา -จ่ายยาผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน -ตรวจสอบยาใกล้หมดอายุและจัดเก็บยา -รับผ...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการจ่ายยา - รายงานผลการปฏิ...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาอย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ตามมาตราฐ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดการงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อ ให้การผลิตได้ตามแผ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่

ลำลูกกา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ความรู้ และค...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมและดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพยา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.จัดการงานในแผนกให้เป็นไปตามนโยบา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการจ่ายยา - รายงานผลการปฏิ...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ให้บริการจ่ายยาให้ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน • ตอบคำถามให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วยหรือ...

บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

เมืองขอนแก่น
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จ่ายยา (Dispensing)ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามใบสั่งแพทย์ จ่ายยาได้ภายในกำหนดเวลา ตรวจสอบและวิเคราะห์ใบสั...

บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด

ทุ่งสง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบควบคุมการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมของยาและเวชภัณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ...

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ให้บริการส่งมอบยาแก้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 2.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านยาแก้ผู้มารับบริการ ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบ / จ่ายยา / Couselling OPD - ตรวจสอบงาน IPD คุณสมบัติผู้สมัคร #- วุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสต...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

เมืองปราจีนบุรี
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล  ควา...

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ความ...

โรงพยาบาลพญาไท 2

พระสมุทรเจดีย์
1 วันที่ผ่านมา
 ... หางาน ฝ่ายผลิต คลองตันเหนือ กรุงเทพมหานคร - หางาน เภสัชกร - หางาน เภสัชกร ใกล้ฉัน - หางาน เภสัชกร กรุงเทพ... 

หจก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลห้องยาและความเรียบร้อยสะอาด - จัดยาให้กับลูกค้าที่มารับบริการอย่างถูกต้อง - ให้คำปรึกษา แนะนำ...

บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
4 วันที่ผ่านมา