จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

Freelance โฆษณา :

แสดง

งาน เภสัชกร

1-20 จาก 42 ผลการ

บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)  -  ปากเกร็ด
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เภสัชกร - การจ่ายยาผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก - การให้คำแนะนำปรึกษาก... 
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการกี่ยวกับยา อาหารเสริม วิตามิน เวชสำอาง และอุปกรณ์การแพทย์...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการ คำแนะนำเกี่ยวกับ ยา สินค้าเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม และ เวชส...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับยา อาหารเสริม คุณสมบัติเพิ่มเติม มีใบประกอบ...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...เภสัชศาสตร์ สอบผ่าน / มี ใบประ กอบวิชาชีพขึ้นทะ เบียน เภสัชกร มี ใจรัก ในงานบริการ ให้คำ แนะ นำ เกี่ยวกับยา อาหาร เส... 
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับยา อาหารเสริม และ เวชสำอาง คุณสมบัติเพิ่มเติม...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ -วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด -สอน Product ดีเทล -ติดตามผลการวิจั...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เภสัชกรFull Time และ Part Time คุณสมบัติเพิ่มเติม มีใบประกอบว... 
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
โรงพยาบาลวิภาราม  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา 2. ให้คำแนะนำ...
3 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์  -  นนทบุรี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดยาจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ 2.ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ญาติ/คนไข้ 3.ให...
5 วันที่ผ่านมา
หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการผลิตยาและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบการจัดเวชภัณฑ์ก่อนจ่ายให้กับผู้ป่วย 2. จ่ายยาตามใบสั่งแพ...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล  -  กรุงเทพมหานคร
1. จบปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 3. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 4...
17 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาล มิชชั่น  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การปฏิบัติงาน ด้านระบบยาและงานเภสัชกรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. - ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  นนทบุรี
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ยา วิตามิน อาหารเสริม เวชสำอาง และ อุปกรณ์การแพ...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยา วิตามิน สารอาหารให้ลูกค้าตามแพทย์สั่ง - ดูแลระบบการเบิกจ่ายย...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  สมุทรปราการ
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ค้นคว้าวิจัยตำรับยาให้ได้สูตร กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจ่ายยาให้ผู้ป่วยทั้ง OPD และ IPD - ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจตนิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการจ่ายยาตามใบกำกับการรักษาแก่ผู้มารับบริการ - ให้บริการตอ...
5 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลธนบุรี2  -  กรุงเทพมหานคร
เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เภสัชกรรมผู้ป่วยใน/นอก รับผิดชอบของเภสัชกรต่อการใช้ยาของผู้ป่วยที่ร...
18 วันที่ผ่านมา

ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ ผู้ที่เป็นนายตนเองและไม่ได้ผูกมัดอยู่กับนายจ้างใดโดยเฉพาะในระยะยาว

แสดงงานอิสระ
123