จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน เภสัชกร

1-20 จาก 30 ผลการ

บริษัท เอส.เมดิคอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (โรงพยาบาลสำโรง)  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่วยหัวหน้าแผนกดูแล รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปในแผนกเภสัชกรรม - ช่วยเหลือสนับสนุนงานการจัดซื้อจัดหา...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ แนะนำ ยา อาหารเสริม เวชสำอาง และ อุปกรณ์การแพทย์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ร...
13 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานเภสัชกรรม2. จ่ายยา และให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการในการใช้ยา คุณสมบัติ เพศ : ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอยัล พารากอน ภูเก็ต จำกัด  -  ภูเก็ต
บริการลูกค้าและให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลทางด้านยาและสินค้าเพื่อสุขภาพกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สวัสดิการ ค่าใบประกอบวิ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  -  อ้อมน้อย
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเภสัชกร โบนัส, ปรับเงินประจำปี, ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเ...
20 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด  -  ปากเกร็ด
ตรวจสอบควบคุมการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมของยาและเวชภัณฑ์ เบี้ยขยัน รักษาพยาบาล หอพัก 1. เพศ ชาย/หญิง 2. ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เพชรบุรีการแพทย์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยา และให้คำปรึกษาด้านยา- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน / ภายนอก- พัฒนาคุณภาพงานบริการของหน่วย...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
โรงพยาบาล มิชชั่น  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เภสัชกรต้องตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา และการให้บร...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยาให้กับคนไข้- รับผิดชอบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับยา- รับผิดชอบ ดูแล ยาและเวชภัณฑ์ที่อยู่ในความ...
2 วันที่ผ่านมา
ที.โอ.กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตการ Reprocess ยาที่ทำการผลิตการเก็บและเบิกใช้ Tailing ยาการกำหนดเลขลำดับเอกสารของฝ...
13 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาล มิชชั่น  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การปฏิบัติงาน ด้านระบบยาและงานเภสัชกรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ2. - การบันทึกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ประ...
6 วันที่ผ่านมา
ดิ แอสโซซิเอซ ลีเกิล แอนด์ บิสสิเนส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการขึ้นทะเบียนยาและเวชภัณฑ์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปร...
14 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลยันฮี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำทางด้านการจ่ายยาแก่ผู้ป่วย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ร...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4)  -  โชคชัย (อำเภอ)
รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ความรู้ และคำแนะนำเรื่...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการทำงาน- ดูแล ควบคุมทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่การบรรจุจนเสร็จเป็นยาสำเร็จรูป- สรุปผลการผล...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาเดิม เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น- วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาสามัญและยาสามัญใ...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเฮ้ลท์เมนแทเน้นซ์ออกานัยเซชั่น จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งเภสัชกร-จ่ายยาผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD)-Madical reconcillation-drug information servi...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )  -  บางปะกง
- ตรวจเช็คความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์ระหว่างรับเข้าและการจัดเก็บก่อนส่งมอบแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ - บันทึกสถิติและข้อ...
16 วันที่ผ่านมา
วีแอนด์พี ลาบอราตอรี่ จำกัด  -  หนองแขม, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
- รายละเอียด : เภสัชกรผลิตและวิจัยพัฒนาเวชภัณฑ์ยา - ลักษณะ : all - ระดับเงินเดือน : แล้วแต่ตกลง - จำนวนตำแหน่งท...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด  -  ไทรน้อย, นนทบุรี, ภาคกลาง
- รายละเอียด : ขึ้นทะเบียนยา - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเงินเดือน : แล้วแต่ตกลง - จำนวนตำแหน่งที่รับ : 1 คุณส...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
12