947 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

เภสัชกร

รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบการรับคำสั่งยาจากแพทย์คัดกรองใบสั่งยาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและ...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร

รายละเอียดงาน : ประจำอยู่ร้าน ขาย ยา ชื่อคลังยานำชัย ร้านอยู่ที่ตลาดนำชัย ถ.ลาดกระบัง ซ.ลาดกระบัง 1ก/9 ร้านเป...

คลังยานำชัย

กรุงเทพมหานคร
9 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร ประจำร้านยา ประชาชื่น กทม.

รายละเอียดงาน : อยู่ประจำร้าน ขาย ยา อธิบายและ ขาย ยาให้กับคนไข้ ทำงาน จันทร์ถึงศุกร์ เวลาแล้วแต่ตกลงกัน หยุ...

ปัจจัย 4

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

เภสัชกร QC

รายละเอียดงาน 1.ควบคุมและดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพยา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.จัดการงานในแผนกให้เป็นไปตามนโยบา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร

รายละเอียดงาน เภสัชกร ประจำแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก คุณสมบัติผู้สมัคร # มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ... 

บริษัท บอนนี่ เฮลท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
24 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร

รายละเอียดงาน งานกะ คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรี สาขาเภสัชบริบาล สวัสดิการ - สถานที่ปฏิบัติงาน บริ...

บริษัท พระประแดงเวชการ จำกัด /รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ

พระประแดง
4 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร ประจำร้านยา Pure - Big C (หลายสาขาทั่วประเทศ)

รายละเอียดงาน : -ให้คำแนะนำลูกค้า -จ่ายยา/สั่งยา/ดูแล stock คุณสมบัติผู้สมัคร : ✅ วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สา...

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร

รายละเอียดงาน 1.ทบทวนการใช้ยา และเปรียบเทียบประสานรายการยา และให้คำปรึกษาด้านยา 2.ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช...

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เภสัชกร

รายละเอียดงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการจ่ายยา - รายงานผลการปฏิ...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร

รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้ บริการ จ่ายยา - รายงานผลกา...

บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว

เภสัชกร

รายละเอียดงาน จ่ายยา (Dispensing)ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามใบสั่งแพทย์ จ่ายยาได้ภายในกำหนดเวลา ตรวจสอบและวิเคราะห์ใบสั...

บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด

ทุ่งสง
4 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร

รายละเอียดงาน -จ่ายยาและเวชภัณฑ์ โดยจ่ายยาได้ครบถ้วน ถูกต้องตามแพทย์สั่งจ่ายยาครบตามกำหนด และสร้างความพึงพอใจให้กับลู...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร

รายละเอียดงาน -ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการใช้ยา -จ่ายยาผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน -ตรวจสอบยาใกล้หมดอายุและจัดเก็บยา -รับผ...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลเกษมราษฎร์...

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร

รายละเอียดงาน 1.ดูแลเบิกจ่ายสินค้าจากคลังยา 2.จัดหาสินค้าให้เพียงพอในกรณีเร่งด่วน 3.จัดเตรียมยาที่จำเป็นตามเภสัชต...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร

รายละเอียดงาน 1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา 2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย 3. ควบคุมก...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร Full Time

รายละเอียดงาน ดูแลด้านระบบยา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก / ผู้ป่วยใน ให้คำแนะนำด้านยา จัดทำรายงานต่าง ๆ และงานอ...

โรงพยาบาล ธนบุรี-อู่ทอง

อู่ทอง (อำเภอ)
29 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร Part-time

รายละเอียดงาน 1.ให้บริการส่งมอบยาแก้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 2.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านยาแก้ผู้มารับบริการ ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร (Part Time)

รายละเอียดงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการจ่ายยา - รายงานผลการปฏิ...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร Full Time

รายละเอียดงาน ปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญา...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา

เภสัชกร FULLTIME

รายละเอียดงาน ดูแลให้คำปรึกษาผู้ป่วยเรื่อง การจัดยา - จ่ายยา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย - หญิง อายุ 24 - 38 ปี...

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา