จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน เภสัชกร

1-20 จาก 100 ผลการ

Mission Hospital  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เภสัชกรต้องตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา ( Patien...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ Cosmetics และ skincare2.แนะนำสินค้าและให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำห้องพยาบาล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ป...
3 วันที่ผ่านมา
เครือโรงพยาบาลพญาไท  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ค...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจริญแพทย์พัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยในการปฎิบัติงานของเภสัชกรและพนักงาน2. ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน3...
7 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานเภสัชกรรม2. จ่ายยา และให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการในการใช้ยา คุณสมบัติ เพศ : ...
8 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  นนทบุรี
 ... คุณสมบัติเพิ่มเติม : เพศหญิง ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป  เภสัชกร มีใบประกอบฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสังค... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ขายยาและสินค้าเพื่อสุขภาพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับก...
2 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลวิภาวดี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการด้านเภสัชกรรม ส่งมอบยาพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง ครบถ้วน มีความปลอดภัยในการใช้ยา ...
24 วันที่ผ่านมา
ที.โอ.กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตการ Reprocess ยาที่ทำการผลิตการเก็บและเบิกใช้ Tailing ยาการกำหนดเลขลำดับเอกสารของฝ...
15 วันที่ผ่านมา
หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพยาสำเร็จรูป,วัตถุดิบ,ยาระหว่างการผลิต,ยารอบรรจุและบรรจุภัณฑ์2.ตรวจสอบคุ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเฮ้ลท์เมนแทเน้นซ์ออกานัยเซชั่น จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งเภสัชกร-จ่ายยาผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD)-Madical reconcillation-drug information servi...
24 วันที่ผ่านมา
King Power International Co.Ltd  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการให้บริการทางเภสัชกร ให้คำแนะนำ และส่งมอบยาให้แก่ลูกค้า รวมถึงดูแลรักษาเภสัชภัณฑ์ให้อยู่ในส...
14 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลวิภาราม  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เภสัชกร (ประจำวิภาราม สมุทรสาคร)1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา2. ให้คำแนะนำป... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท พีเคพีดับบลิว แอสเสท กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับ order ยาจากแพทย์ เพื่อจัดยา และจ่ายยาให้กับคนไข้2.แนะนำตอบคำถามการใช้ยาให้แก่คนไข้3.ควบคุมสต๊...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลการจ่ายยาให้ผู้ป่วยทั้ง OPD และ IPD- ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับยา คุณสมบัติ ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบการจัดทำแผนการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์- ศึกษารายละเอียดต่างๆ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ โดยละเอ...
8 วันที่ผ่านมา
เครือโรงพยาบาลพญาไท  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเภสัชกรของทางโรงพยาบาล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 28 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรสาคร
- ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยได้ - สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ สวัสดิการ : สวัสดิการ : 1.โบนั...
2 วันที่ผ่านมา
เครือโรงพยาบาลพญาไท  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเภสัชกรของทางโรงพยาบาล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 28 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี...
14 วันที่ผ่านมา