จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน เภสัชกร

1-20 จาก 96 ผลการ

โรงพยาบาลนวมินทร์9  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานเภสัชกรรม2. จ่ายยา และให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการในการใช้ยา คุณสมบัติ เพศ : ...
2 วันที่ผ่านมา
เครือโรงพยาบาลพญาไท  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ค...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบการจัดเวชภัณฑ์ก่อนจ่ายให้กับผู้ป่วย2. จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์3. แนะนำความรู้เรื่องยาให้กับผู...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจริญแพทย์พัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยในการปฎิบัติงานของเภสัชกรและพนักงาน2. ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน3...
23 วันที่ผ่านมา
ที.โอ.กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการผลิตการ Reprocess ยาที่ทำการผลิตการเก็บและเบิกใช้ Tailing ยาการกำหนดเลขลำดับเอกสารของฝ...
6 วันที่ผ่านมา
Mission Hospital  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. การปฏิบัติงาน ด้านระบบยาและงานเภสัชกรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ2. - การบันทึกแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ประ...
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ แนะนำ ยา อาหารเสริม เวชสำอาง และ อุปกรณ์การแพทย์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ร...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเฮ้ลท์เมนแทเน้นซ์ออกานัยเซชั่น จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งเภสัชกร-จ่ายยาผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD)-Madical reconcillation-drug information servi...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการทำงาน- ดูแล ควบคุมทุกขั้นตอนของการผลิตตั้งแต่การบรรจุจนเสร็จเป็นยาสำเร็จรูป- สรุปผลการผล...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท รมย์รวินท์ เวชกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล และจัดซื้อ เกี่ยวกับยาภายในองค์กร คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 23 - 25 ปี ระดับการศึกษา : ปริญ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
โรงพยาบาลวิภาราม  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เภสัชกร (ประจำวิภาราม สมุทรสาคร)1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา2. ให้คำแนะนำป... 
2 วันที่ผ่านมา
โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ - ให้คำแนะนำกับลูกค้า, ผู้ป่วย ด้านการใช้ยา - กำกับ ดูแล...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูแคร์ จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ขายยาและสินค้าเพื่อสุขภาพ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับก...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จ่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ตามใบสั่งแพทย์- ให้คำแนะนำและควบคุมการปฏิบัติงานสำหรับพนั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดู line ของยา- ตรวจสอบควบคุมการผลิดยา- งานเอกสารเกี่ยวกับยา- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลความเรียบร้อยของห้องยา- กำกับดูแลาการจ่ายยา ตามใบสั่งแพทย์- ควบคุมการจ่ายยา ให้ตรงตามใบสั่งแพ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบการจัดทำแผนการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์- ศึกษารายละเอียดต่างๆ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ โดยละเอ...
3 วันที่ผ่านมา
เครือโรงพยาบาลพญาไท  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเภสัชกรของทางโรงพยาบาล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 28 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด  -  ขอนแก่น
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ให้คำปรึกษา แนะนำผู้ป่วย/ลูกค้า-สามารถเดินทางไปประจำสาขาต่างจังหวัดได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อ...
3 วันที่ผ่านมา
เครือโรงพยาบาลพญาไท  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเภสัชกรของทางโรงพยาบาล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 28 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี...
6 วันที่ผ่านมา