1,037 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

คุณสมบัติ : 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต 2.มีใบประกอบวิชาชีพ 3.อายุระหว่าง 23 - 40 ปี หน้าที่...

รพ.กรุงสยาม เซ็นต์คาร์ลอส

ปทุมธานี
28 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ให้บริการงานด้านเภสัชกรรมแก่ผู้มารับบริการ ตรวจสอบจัดเตรียมเวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์ อธิบายวิธี...

บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : - การจ่ายยาและเวชภัณฑ์ - การให้คำปรึกษาด้านยา - การควบคุม จัดเก็บงานแ...

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด

จังหวัดเชียงราย
15 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องตามคำสั่งใช้ยาของแพทย์ -ทำการจ่ายยาและเวชภัณฑ์พร้อมการให้คำแ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : ให้คำปรึกษาด้านยา,จ่ายยาตามใบสั่งยาของแพทย์,ตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งย...

บริษัทบางปะกอก ฮอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด (สาขา3) - โรงพยาบาลบางปะก...

จังหวัดปทุมธานี
17 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : *วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต *มีใบประกอบวิชาชีพ *อายุระหว่าง 22 - 35 ปี หน้าที่ แล...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : ให้คำปรึกษาด้านยาผ่านระบบ Online คุณส...

บริษัทบางปะกอก ฮอสพิทอลกรุ๊ป จำกัด (สาขา3) - โรงพยาบาลบางปะก...

จังหวัดปทุมธานี
20 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขี้นไป มีประสบการณ์ผ่านงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
25 วันที่ผ่านมา
 ...วชภัณฑ์ โดยประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น ช่างเครื่องมือแพทย์ เภสัชกร เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนคุณภาพยาและเ... 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
13 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -การจ่ายยาและเวชภัณฑ์ -การให้คำปรึกษาด้านยา -การควบคุมและจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ -การจัดทำร...

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด

จังหวัดเชียงราย
24 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ : -เพศ หญิง -อายุ 22 - 35 ปี -ปริญญาตรี (สาขาการพยาบาล) และมีใบประกอบโรคศิลป์ -มีมนุษยสัม...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ : เซ็ดทำความสะอาด ถูพื้น ล้างห้องน้ำ คุณสมบัติ : อายุ 20...

บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ...

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1.จัดการงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อ ให้การผลิตได้ตามแผ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งยา 2. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย 3. ควบคุมก...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 - 36 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพ) ...

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลเบิกจ่ายสินค้าจากคลังยา 2.จัดหาสินค้าให้เพียงพอในกรณีเร่งด่วน 3.จัดเตรียมยาที่จำเป็นตามเภสัชต...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญา...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับคำสั่งใช้ยาจากแพทย์ เตรียมยา จ่ายยาและเวชภัณฑ์ - ค้นหาปัญหาการใช้ยาและป้องกันปัญหาที่เกิดจากยาของ...

บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด

ธัญบุรี
3 วันที่ผ่านมา
 ...ะเอียดงาน เครือโรงพยาบาลพญาไท - เปาโล เปิดรับสมัคร เภสัชกร Full time - ประจำโรงพยาบาลพญาไท 2 (ติดbts สนามเป้า) ... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จ่ายยา (Dispensing)ได้ครบถ้วน ถูกต้องตามใบสั่งแพทย์ จ่ายยาได้ภายในกำหนดเวลา ตรวจสอบและวิเคราะห์ใบสั...

บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด

ทุ่งสง
3 วันที่ผ่านมา