997 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

หน้าที่ความรับผิดชอบ : แปลงานเอกสาร และพูดคุยสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้บ...

บริษัท วิเวียน อินเตอร์เนต จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
 ...เป็นพิเศษ 6.มึความรู้และทักษะในการแปลเอกสาร พูด อ่าน ภาษาจีน 7. มีทักษะการแก้ไขภาพขั้นพื้นฐาน 8. มีความรับผิดช... 

บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ...

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -แปลการสนทนา ไทย-จีน -แปลงาน แปลบทสนทนา และแปลเอกสารต่างๆ ออฟฟิศ -แปลงาน แปลบทสนทนา ทางด...

บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ...

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -แปลงานให้กับผู้บริหาร -แปลเอกสาร แปลการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน -งานอื่นๆที่ได...

บริษัท วิเวียน อินเตอร์เนต จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
 ...ารพนักงาน ที่ได้ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ มีผลสอบวัดระดับ ภาษาจีน และอังกฤษ คุณสมบัติ ... 

บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ...

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : การปฏิบัติหน้าที่ล่าม 1. ต้อนรับคนไข้ชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษา สอบถามอาการเบื้องต้นแ...

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
 ...ารณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี * สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้ * ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากกองประกอ... 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : รายละเอียดงาน : แปลเอกสาร แปลหน้างาน แปลในที่ประชุม คุณส...

บริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป(ประเทศไทย)จำกัด

เมืองระยอง
6 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - แปลภาษาจีน - ไทย - จัดตารางงาน ประสานงาน คุณสมบัติ : ...

ShiQuan(Thailand) Co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1. ช่วยเหลือพนักงานสำนักงานของผู้จัดการทั่วไปในการปฏิบัติงานประจำวันและการบริหารงานของบริษัท 2. แปลเอ...

บริษัท สตาร์ แฟคทอรี่ คัลเชอร์มีเดียล (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -บริหารงานในองค์กรให้ตามเป้าหมาย -วางระบบงานแต่ละตำแหน่ง ...

บริษัท วิเวียน อินเตอร์เนต จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : - มีทักษะด้านภาษาไทยและจีน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในเกณฑ์ดีผ่านการสอบ ...

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด

จังหวัดเชียงราย
9 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ได้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 2.ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในคลินิคพร้อมสอบถาม...

บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ...

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดูแล ควบคุมไลน์การผลิต - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ส่อง...

บริษัท ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1.อ่าน แปลภาษาจีน-ไทย และ ภาษาไทย-จีน 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ 3.งานอื่นๆตามที่ผู...

บริษัท อุดรธานี เจท เอ็กซ์เพรส จำกัด

เมืองอุดรธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : Administration & Accounts Assistant/ผู้ช่วยทางด้านดําเนินการและบัญชี Admiral Plaza Co., Lt...

Admiral Plaza Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1. เป็นตัวแทนการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับพนักงานพม่า 2. ประสานงาน/สื่อภาษา ภายใน และภายนอกบริษั...

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด

นครปฐม
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.พิมพ์และแปลเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินการเกี่...

บริษัท แซด.เอช.พี โลจิสติค อิมพอร์ท แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท (ไทยแล...

เมืองอุดรธานี
4 วันที่ผ่านมา
 ...วเตอร์สอนวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีน ระดับชั้น อนุบาล 1 - ประถม 6 English EP ระดับ อนุบาล 1... 

โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ให้แก่ชาวต่างชาติ -มีความรู้ความชำนาญในภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) -ปฏิบัติงานด้านธุรการได้ -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั... 

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา