จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน เขียนแบบ

1-20 จาก 110 ผลการ

บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลแบบ Drawing และ คำนวณตรวจสอบแบบโครงสร้างเหล็ก และถอดแบบงานด้านโครงสร้างเหล็...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัทสแควร์เทคจำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบงานก่อสร้าง คุณสมบัติเพิ่มเติม - เพศ ชาย - อายุ 23 -30 ปี - วุฒิการศึกษา ปริญญ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบประสานงานกับทางวิศวกรในการเขียนแบบงานระบบ -รู้จักวางแผนและควบคุมเวลาการทำงานได้ -เข...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบประสานงานกับวิศวกร เกี่ยวกับงานเขียนแบบ - รู้จักวางแผนการทำงาน และควบคุมเวลาในการ...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ สำรวจประเมินราคา ติดตั้งกล้องวงจรปิด สามารถใช้ Auto cad ได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุงแบบ หากเกิดข้อผิดพลาดตามที่ผู...
29 วันที่ผ่านมา
หจก.ไดมอน สตีลพาร์ท แอนด์ ซัพพลาย 2551  -  เมืองระยอง
เขียนแบบโลหะแผ่น - เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 10000 - 15000 บาท
เขียนแบบ เตรียมการผลิต คิดต้นทุน
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานกับทีมวิศวกร เกี่ยวกับงานเขียนแบบของโครงการ - เขียนแบบงานระบบ สุขาภิบาล, ไฟฟ้า, ปรับอา...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเวอร์ เควสท์ จำกัด,EVER QUEST CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานติดตั้ง ประมาณราคา เขียนแบบ สำรวจพื้นที่และเสนอราคา คำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมคคอล์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  -  ปทุมธานี 10000 บาท
 ...งาน อยู่ ระหว่าง เซียร์ รังสิต กับ ดอนเมือง รับสมัคร เขียนแบบ 2 ตำแหน่ง ชาย หรือหญิง วุฒิ ม.3 หรือ มากกว่า... 
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดีมาเทรดดิ้ง จำกัด  -  บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง
อื่นๆ ตำแหน่ง : เขียนแบบ - รายละเอียด : เขียนแบบ AUTOCAD, POWERPOINT - ลักษณะ : งานประจำ - ระดับเงินเดือน : แล... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท คชาบราเธอร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ, เขียนแบบ คุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ระบุ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ ส... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สีฟ้า ลุมพินี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...่ความรับผิดชอบ -ควบคุมงานก่อสร้างและงานตบแต่งภายใน -เขียนแบบ แก้ไข้แบบ CAD ได้ -ทำงานนอกเวลางานปกติได้ -เวลาทำงานห... 
12 วันที่ผ่านมา
อาร์.เค.เฮ้าส์ซิ่งแอนด์สเปซ  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ชอบ 1. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ , เขียนแบบงานเฟอร์นิเจอร์ , เขียนแบบ Drawing Shop Drawing/ Lay out 2. ตรวจสอบแบบงานเฟอร์นิ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ/ออกแบบ/ตรวจแบบตกแต่งภายใน ของร้านค้า/พื้นที่ส่วนกลางโครงการศูนย์แฟชั่น คุณสมบัติเพิ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... 1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่ 2.ถอดแบบ และประเมินราคางาน 3.เขียนแบบ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อบ 1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่ 2.ถอดแบบ และประเมินราคา 3.เขียนแบบ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม ... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.วาย.อินเตอร์-เทรด จำกัด  -  พระประแดง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมการผลิต คุณสมบัติเพิ่มเติม 1.สามารถใช้โปรแกรม Solid work ได้ 2.สาม... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีไซนแลบ จำกัด  -  บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
 ...่ความรับผิดชอบ - ออกแบบกราฟฟิคตามที่ได้รับมอบหมาย - เขียนแบบ 2D, 3D - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ใช้โปรแกรม Illu... 
22 วันที่ผ่านมา