จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน เขียนแบบ

1-20 จาก 231 ผลการ

บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่ควบคุมดูแลแบบ Drawing และ คำนวณตรวจสอบแบบโครงสร้างเหล็ก และถอดแบบงานด้านโครงสร้างเหล็ก สาม...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โค-ออป ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถเขียนแบบและถอดแบบประเมินราคาได้ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและห้าง/ร้าน/บริษัทฯตลอดจนติดต่อขอรับ...
5 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์  -  กรุงเทพมหานคร
 ...้นไป- มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ เขียนแบบ สวัสดิการ ~ ประกันสังคม ~ เงินโบนัสตามผลงาน ส... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบประสานงานกับวิศวกร เกี่ยวกับงานเขียนแบบ- รู้จักวางแผนการทำงาน และควบคุมเวลาในการทำงาน- เ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาร์มเมอร์ซานิทารีแวร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เขียนแบบโดยใช้ โปรแกรม Autocad -ถอดแบบประเมินราคา-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบตามใบสั่งงาน เขียนแบบงานโคร้งสร้าง (ชั้นวางของ/ งานแผ่นโลหะ )รายงานปัญหาที่เกิดขึ้น และวิเค...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบ สำรวจประเมินราคา ติดตั้งกล้องวงจรปิด สามารถใช้ Auto cad ได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อโรม่า กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบพื้นที่-เขียนแบบ Drawing-ออกแบบ Design interior-ขึ้นงาน 3D-ตรวจงานหน้า Site-จบงาน Project ค... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบสท์ แวลลู(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ต่งภายใน- คำนวนต้นทุน- ร่วมประชุมประมูลงานShop Drawing- เขียนแบบ- จัดหาวัสดุ- Approved Drawing- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่... 
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ชื่อเดิม บร...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เขียนแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ, ระบบท่อ, ถังโลหะ และเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติ ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนแบบระบบไฟฟ้า- ใช้โปรมแกรม Autocad คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 - 35 ปี ระดับการศึกษา :...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบประสานงานกับทางวิศวกรในการเขียนแบบงานระบบ-รู้จักวางแผนและควบคุมเวลาการทำงานได้-เขียนแบบงา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปีเตอร์สัน 1990 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนแบบงานก่อสร้าง อลูมิเนียม - กระจก และ cladding ตามที่ได้รับมอบหมาย2. สามารถใช้โปรแกรม Auto ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนขึ้นหน้...
27 วันที่ผ่านมา
Perfect Hunter Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลด้านงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และอัตลักษณ์องกร เช่น ออกแบบโปสเตอร์, โลโก้, Infographic2.ออก...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำแบบสำหรับงานก่อสร้าง- ตรวจสอบแบบ เคลียร์แบบทางโครงสร้างและสถาปัตย์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง...
27 วันที่ผ่านมา
บริษัท ว. และสหาย คอนซัลแตนตส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานกับทีมวิศวกร เกี่ยวกับงานเขียนแบบของโครงการ- เขียนแบบงานระบบ สุขาภิบาล, ไฟฟ้า, ปรับอากาศ คุ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุงแบบ หากเกิดข้อผิดพลาดตามที่ผู้จั...
13 วันที่ผ่านมา
simply fine studio  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ทำงานร่วมกับสถาปนิกในการออกแบบ-เขียนแบบก่อสร้างจากแบบร่างได้-ใช้โปรแกรม autocad และ sketchup ได้คล...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 ประสานงานระหว่างบุคลากรในโครงการ ที่ปรึกษาและควบคุมงาน ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาช่วง และผู้เกี่ยวข้องท...
13 วันที่ผ่านมา