Search Results: 1,451 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ศึกษาฝึกงานที่บริษัทในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ Import-Export : ติดต่อปราะสานงานกับโรง...

Landco HUX Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ✅ ระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 4 เดือนขึ้นไป ✅ มี Notebook เพื่อใช้ในการทำงาน ✅ รับหลายสาขา ทั้งด้านไอ...

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ช่วยดูแลเอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อ 2. คีย์สั่งซื้อ 3. ทำใบสั่งซื้อ 4. งานที่ได้รับมอบหมาย คุ...

บริษัท จากัวร์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ฝึกงานด้านการตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร # กำลังศึกษา ระดับ ปวช - ปริญญาตรี # สาขาการตลาด สาขาบริ...

บริษัท ที.สัน เทรดมาร์ค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน **ธุรการขาย** ดูแลงานด้านการขายสินค้า , รับ Order จากลูกค้า ,ออกบิลส่งสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # ...

บริษัท เอส.เอส.เอส. ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด

บางบัวทอง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงาน เจรจาใบเสนอราคา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย-หญิง วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี ทุกสาขา / ถ้าจ...

บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด

เมืองระยอง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดต่อให้ข้อมูลสินค้า เสนอขายลูกค้า B2B ประสานงานลูกค้า ให้บริการหลังการขาย กระตุ้นยอดสั่งซื้อ ตามโป...

บริษัท หวานขึ้นตา จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ... 2.จัดกิจกรรมส่งเสริม การตลาด 3.ออกแบบด้านสื่อ โฆษณ...  ...่คล้ายกัน : - หางาน นักศึกษาฝึกงาน - หางาน นักศึกษาฝึก... 

บริษัท อินสปาย อินโนเวชั่น จำกัด

จังหวัดชลบุรี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลการขาย ตลาด On line คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสพการณ์ความรู้ด้าน IT และ ธุรการการขาย ตลาด Onli...

Cal Intertrade Co., Ltd.

บางรัก, ภาคกลาง
13 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานด้านการผลิต คุณสมบัติผู้สมัคร # ปวช-ปวส สวัสดิการ ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าน้ำมัน, ค่า...

บริษัท บางกอกเมทัลเครท จำกัด

บ้านบึง
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ไม่มีประสบการณ์ ทางบริษัทมีสอนให้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (หากมีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ) คุณสมบัติผ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

เมืองเชียงใหม่
2 วันที่ผ่านมา
 ...ทร. (***) ***-**** ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน นักศึกษาฝึกงาน - หางาน นักศึกษาฝึกงาน ใกล้ฉัน - หางาน นักศึ... 

THAI MED - TECH CO.,LTD.

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอแผนงานบริการต่างๆ • ติดต่อลูกค้าเพื่อรับข้อมูลความต้องการ เพื่อจัดทำใบเสนอรา...

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

ลำลูกกา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป # วุฒิการศึก...

บริษัท ซี จี เอ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...สินค้า และขนส่ง, ฝ่าย การตลาด , ฝ่าย Creative, ฝ่ายต...  ...่คล้ายกัน : - หางาน นักศึกษาฝึกงาน - หางาน นักศึกษาฝึก... 

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

 ...67,(***) ***-**** ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน นักศึกษาฝึกงาน - หางาน นักศึกษาฝึกงาน ใกล้ฉัน - หางาน นักศึ... 

บริษัท แมคกราฟฟิค จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
6 วันที่ผ่านมา
 ...e : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน นักศึกษาฝึกงาน - หางาน นักศึกษาฝึกงาน ใกล้ฉัน - หางาน นักศึ... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. วางแผนกลยุทธ์การตลาด และนำไปปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วง 2. จัดกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมและสร้างสร...

โรงเรียนดาวนายร้อย

เมืองสงขลา
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฎิบัติงานสำนักงาน ด้านเอกสาร ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณ...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

คลองหอยโข่ง
1 วันที่ผ่านมา

100 บาท ต่อชั่วโมง

รายละเอียดงาน ฝึกงานด้านบัญชี / ภาษี / จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # ชา...

บริษัท ภัทรมิตรการบัญชีและกฎหมาย จำกัด

กรุงเทพมหานคร
14 วันที่ผ่านมา