2,234 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. บริหารงานฝ่ายอะไหล่รถยนต์ HONDA 2. บริหารงานฝ่ายอะไหล่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำ...

ฮอนด้า ธัญบุรี กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - เช็คระยะ - เปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง - เช็คระบบเบรค/ระบบไฟ - ซ่อมทั่วไป ...

ฮอนด้า ธัญบุรี กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ให้คำปรึกษาลูกค้า เสนอการขายรถยนต์ฮอนด้า - จัดทำใบเสนอราคาของรถยนต์รุ่นนั้นๆ ตามที่ลูกค้...

ฮอนด้า ธัญบุรี กรุ๊ป

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว

10000 บาท

รายละเอียดงาน 1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงา...

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ

เมืองกระบี่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ต้อนรับและให้บริการลูกค้าที่นำรถเข้าใช้บริการ - ให้ข้อมูลงานบริการและโปรโมชั่นต่าง ๆ แก่ลูกค้า - ...

บริษัท บี - ควิก จำกัด

เมืองมหาสารคาม
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ต้อนรับลูกค้าและรับออเดอร์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า 2.หั่นผัก หั่นเนื้อ เตรียมวัตถุดิ...

บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน 1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงา...

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ

เมืองสกลนคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. นำเสนอการขายสินค้าและนำเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 2. ทำยอดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำ...

บริษัท เดอะเฟสช็อป จำกัด

เมืองจันทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ประสานงาน ติดต่องานขายอะไหล่แอร์รถยนต์กับลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. ออกพื้นที่ดูแลฐานลูกค้าเก่...

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด

เมืองหนองคาย
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้คงค้างกับบริษัท คุณสมบัติผู้...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

เมืองราชบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. นำเสนอการขายสินค้าและนำเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 2. ทำยอดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำ...

บริษัท เดอะเฟสช็อป จำกัด

ธัญบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ต้อนรับลูกค้าและรับออเดอร์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า 2.หั่นผัก หั่นเนื้อ เตรียมวัตถุดิ...

บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงา...

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สามารถซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทได้รู้เรื่องเกี่ยวกัเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศช...

บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด

พังโคน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดูแลเอกสารต่างๆของสาขา เช่น ใบกำกับภาษี ใบรายงานการขาย สรุปยอดขาย และเอกสารอื่นๆของสาขา 2. ปฏิบัติ...

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด

เมืองหนองคาย
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ต้อนรับและให้บริการลูกค้าที่นำรถเข้าใช้บริการ - ให้ข้อมูลงานบริการและโปรโมชั่นต่าง ๆ แก่ลูกค้า - ...

บริษัท บี - ควิก จำกัด

เมืองลพบุรี
13 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ฝึกหัดเพื่อเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ ในการดูแลยอดขาย การบริการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้านเบเกอรี่แ...

บริษัท สยาม เบเกอรี่แลนด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดสินค้าเข้าคลังสินค้า รวมถึงจัดส่งสินค้า กระจก - อลูมิเนียม คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย # อาย...

กลุ่มบริษัทเกษม

เมืองขอนแก่น
1 วันที่ผ่านมา