จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ผู้ช่วยพยาบาล

1-20 จาก 80 ผลการ

ธิติกรณ์คลินิก  -  กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยแพทย์ประจำคลินิกเสริมความงาม เพศหญิง วุฒิ ปวส ขึ้นไป บุคลิกดี เรียนรู้เร็ว คล่องแคล่ว รักงานบริการ รักความก้าวห...
5 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลธนบุรี2  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภาย ใต้การควบคุมของพยาบาลวิชาชีพ2. ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในก...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสเธติค แอนด์ เวลเนส กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เป็นผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด2. ทำหัตถการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา3. ทำความสะอาด อุ...
7 วันที่ผ่านมา

โซวอน เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

14500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เข้าเคสช่วยแพทย์ศัลยกรรม เสริมจมูก คาง ปากกระจับ ตาสองชั้น-เตรียมอุปกรณ์กลุ่มงานฉีด เช่น botox, ma...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เดอะซีเนียร์ เฮลท์แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลผู้สูงอายุประจำโรงพยาบาล คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 - 25 ปี ระดับการศึกษา : ประ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจตนิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมห้องตรวจ และช่วยแพทย์ทำการตรวจผู้ป่วย- ดูแลเบิกอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ของแผนก- ช่วยพยาบาลประเมิน ,...
6 วันที่ผ่านมา

ธนดลและกชบูรณ์ จำกัด (ธุรกิจ รพ.เฉพาะทางศัลยกรรม)  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Working as one of the nurse team for visiting the post-operative patients at the hotels.• Working...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

11000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลคนไข้เบื้องต้น2. เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก่อนที่แพทย์เข้าตรวจรักษา3. จัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพ...
6 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลงานทางด้านการพยาบาล2. บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถกรรมกับทางโรงพยาบาล3. สามารถทำแผล เย็บแผลได...
1 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก  -  ปทุมธานี

9000 - 14000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ จับบังคับสัตว์ ใช้เครื่อง X-ray เตรียมยา/อุปกรณ์ เตรียมห้องผ่าตัด ทำความสะอาดเ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางปะกอกฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำที่แผนกต่อไปนี้1. OR (Clerk)2. OPD เด็ก3. ICU คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป...
6 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลมหาชัย 2 (บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด)  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลคนไข้ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส. ประสบการณ์(ปี) : ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจตนิน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลสิ่งแวดล้อม ความสะอาดของอุปกรณ์ / เครื่องมือ - ดูแลความรับผิดชอบการเบิกอุปกรณ์ของใช้ในแผนก - ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท มาสเตอร์สไตล์  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่วยแพทย์ทำหัตการต่างๆ เช่นการทำเลเซอร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความงาม- เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัด/...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัทเทพธัญญภา จำกัด (โรงพยาบาลเทพธารินทร์)  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยพยาบาลโดยรับผิดชอบในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยภายใต้การควบคุมก...
6 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

1. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียม เก็บรักษาของเครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ 2. ศึกษาสังเกตุอาการ...
1 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลพญาไท 2  -  กรุงเทพมหานคร

- ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แต่ต้องอาศัยความชำนาญและระมัดระวังมากขึ้นแก่ผู้รับบริการตามที่ได้รั...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เจ ฟอร์ซ กรุ๊ป จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

- ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุภายในศูนย์ - จัดเตรียมยาและอาหารให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ - ทำ Suctions ให้กับผู้ป่วยและผู้...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์  -  จังหวัดนนทบุรี

• ให้ความช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ • จัดเ...
2 วันที่ผ่านมา

โรงพยาบาลคามิลเลียน  -  กรุงเทพมหานคร

ช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ประจำ ward ต่าง ๆ อาทิ OPD , IPD , ER ,OR ,ICU สวัสดิการ : 1.ชุดยูนิฟอร์ม 2.หอ...
1 วันที่ผ่านมา