3,031 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

คุณสมบัติ : * เพศหญิง อายุ 19 - 35 ปี * วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล * มีบุคลิกภาพดี...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
25 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : * เพศหญิง อายุ 19 - 35 ปี * วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย และได้รั...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
13 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า 3. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล NA / P...

รพ.กรุงสยาม เซ็นต์คาร์ลอส

ปทุมธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีบุคลิกภาพดี วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือ ปวส.หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผ่านการอบรมหลัก...

รพ.กรุงสยาม เซ็นต์คาร์ลอส

ปทุมธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ผ่านการอบรมผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช้วยแพทย์ หรือหลักศุตรที่เกี่ยวข้อง มีใบรับรองหลักศูตรการอบรม ...

บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ...

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
คุณสมบัติ : - เพศหญิง อายุ 20-40 ปี - วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า (สายงานพยาบาล กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ จะ...

doctor yada clinic (บริษัทด็อกเตอร์ญาดา จำกัด)

จังหวัดชลบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ....ุ6 ขึ้นไป •ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย หรือ ผู้ช่วยพยาบาล ที่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล •มีประสบการณ์ทำงาน... 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ - การดูแลผู้ป่วยรายใหม่และจำหน...

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด

จังหวัดเชียงราย
หนึ่งเดือนที่แล้ว

10500 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ประจำแผนก IPD SC -การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลและแนะนำของพยาบาลวิชาชีพ -การรับและจำ...

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด

จังหวัดเชียงราย
23 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ควบคุมการจัดการด้านการพยาบาล และงานบริการ 2. ดูแลผู้ป่วย ...

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตรไทย จำกัด

จังหวัดปทุมธานี
25 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำหัตการ เข้าเคส ส่งอุปกรณ์...

แอ็บโซลูท เฮลธ์

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : แพทย์เป็นเจ้าของ เน้นทำงานกันเป็นทีม เข้าเคสหัตถการ ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี ใช้โปรแกรมMic...

วีรวดีคลินิก

เมืองสงขลา
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล - ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่าง...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ม.ุ6 ขึ้นไป ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย หรือ ผู้ช่วยพยาบาล ที่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล มีประสบการณ์ทำงานจ... 

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

เมืองระยอง
2 เดือนที่แล้ว
 ...ได้ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : รับสมัครพยาบาล / ผู้ช่วยพยาบาล ประจำ IPD / IPD Covid / ER / ICU โดยมีการรายละเอีย... 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - เป็นผู้ช่วยแพทย์/พยาบาล - เตรียมความพร้อม/ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของเครื่องมือ อุปกรณ์ภายในสถาน...

บริษัท กองจู คลินิก จำกัด

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด -ตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานงานของบริษัท...

บจก.สตรองแลนด์

นครราชสีมา (จังหวัด)
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ - ส่งวัสดุก่อสร้างแต่ละไซน์งาน ในปากช่องหรือตามมอบหมาย - จัดเตร...

บจก.สตรองแลนด์

นครราชสีมา (จังหวัด)
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.การให้การดูแลผู้ป่วย 2.การให้บริการผู้ป่วย ประจำแผนกดังนี้ 1. แผนก ER 1 อัตรา 2. แ...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา