Search Results: 407 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ทำงานเอกสารด้านภาษาจีน ติดต่อประสานงาน สื่อสารภาษาจีนกับลูกค้า คีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย คุณส...

บริษัท เฟิสท์ บิซิเนส คอนซัลท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - เป็นคนกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างคนไทยกับกลุ่มคนต่างด้าว - ทำหน้าที่แปลเอกสารทั้งเอกสารจากภายใน...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผนงานดำเนินการจัดซื้อตามความต้องการของบริษัท - ตรวจสอบราคา, เจรจาต่อรองราคา, เลือกสินค้าที่มีคุณภา...

บริษัท แสงเจริญพัฒนาเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
6 วันที่ผ่านมา
 ...ะเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้ดี # มีความกระตือรือร้นในการทำงาน อดทน มีไหวพริบด... 

M Bike Motor Sales Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดซื้อ จัดหา วัสดุต่าง ๆ ที่ต้องการสั่งซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ - เจ...

บริษัท โกลเด้นไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ต้องการพนักงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ-ไทย ได้ดี เนื่องจากต้องพูดสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ คุณสมบ...

บริษัท พารากอน อินน์ จำกัด (โรงแรมพารากอน อินน์)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหาร มอบหมาย 2. ประสานงาน ดูแล และอ...

บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ให้แก่ชาวต่างชาติ -มีความรู้ความชำนาญในภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) -ปฏิบัติงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ตามที่ได้รับมอบหม... 

บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - Develop SATA AE customer in the region, including 4S shop, general garage, chain store garage to reac...

บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน แปลภาษา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง # อายุ 27 ปีขึ้นไป # มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี # จบการ...

บริษัท โควินเบสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างแพทย์ และผู้มารับ-บริการที่เป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทย...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...l Media เป็นอย่างดี # มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาที่สามอื่นๆได้ สวัสดิการ 1. การปรับค่าจ้... 

บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ครู สอนวิชา ภาษาจีน คุณสมบัติผู้สมัคร : - จบ ป.ตรี ขึ้นไป เอก ภาษาจีน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้... 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน -ประสานงานระหว่างลูกค้าหน่วยงานอื่นๆภายในบริษัท โดยใช้ภาษาไทยและภาษาจีน(HSK)ระดับ5 เป็นหลัก -กรอกเอก...

บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ● รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของห้องชุด หรือบุคคลภายนอกที่มาติ...

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...และรับเรื่องเพื่อการอนุมัติ - แปลเอกสาร และเป็นล่ามแปล ภาษาจีน (แมนดาริน) และภาษาอังกฤษ คุณสมบัติผู้สมัคร # มีป... 

Concept Speed Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา
 ...นรู้ และ บริการ ลูกค้าได้ดี บุคลิกภาพดี ถ้าพอสื่อสาร ภาษาจีน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือน : 13,000 - 17,000 ฿ ... 

ชิค เอคเซสซอรี่

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน สื่อสารกับผู้ป่วย และแพทย์ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง/เพศชาย # อายุไม่เกิน 35 ปี # วุฒิปริญญา...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ปฏิบัติงานล่ามแปลภาษา ไทย - จีน , จีน – ไทย - แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แคตตาล็อค, คู่มือ, เอกสาร...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...รถใช้ ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารกับ คนจีนได้ # สามารถใช้ ภาษาจีน ในการสื่อสารกับ คนจีนได้ หรือ ผ่าน HSK4 ขึ้นไป # สามา... 

บริษัท แฮงแทกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา