...ะเอียดงาน 1.เปิดบิลซื้อ - ขาย ประจำวัน 2.สรุปยอดซื้อ ย...  ...ุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 25 - 35 ปี # จบ... 

บริษัท เอ.บิล.อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัด

หาดใหญ่
5 วันที่ผ่านมา
 ...ี ภ.ง.ด.1/2/3/53 , ภาษีซื้อ/ขาย แบบภ.พ.30 และยื่นแบบ e-fili...  ...ุณสมบัติผู้สมัคร # 1. เพศ หญิง อายุ 24 -35 ปี ขึ้นไป ... 

บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จำกัด

หาดใหญ่
5 วันที่ผ่านมา
 ... คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย/หญิง อายุ 24 – 32 ปี # วุฒิ อน...  ...เลี้ยง+ค่าที่พัก(ตำแหน่งพนง.ขาย) -ค่าล่วงเวลา -โบนัส+ปรั... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...บัติผู้สมัคร #- ชาย/หญิง อายุ 24 – 32 ปี #- วุฒิ ...  ...เลี้ยง+ค่าที่พัก(ตำแหน่งพนง.ขาย) -ค่าล่วงเวลา -โบนัส+ปรั... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...ยวัน เก็บเงิน ทำรายสรุปซื้อ-ขาย สรุปสินค้าคงคลัง 5.นำเสนอ...  ...ุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป # จบ ปวช... 

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
10 วันที่ผ่านมา
 ... 3.ทำบัญชี สรุปรายงานซื้อ-ขาย การเช่าสนาม อาหารและเครื่อง...  ...ุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป # จบการศ... 

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
10 วันที่ผ่านมา
 ... คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี # วุฒิ ปริ...  ...เลี้ยง+ค่าที่พัก(ตำแหน่งพนง.ขาย) -ค่าล่วงเวลา -โบนัส+ปรั... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...ิม คุณสมบัติผู้สมัคร # หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป # วุฒิ ...  ...เลี้ยง+ค่าที่พัก(ตำแหน่งพนง.ขาย) -ค่าล่วงเวลา -โบนัส+ปรั... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน งานบัญชีซื้อ- ขาย (รับ - จ่าย) งานบัญชีเจ้าหนี้ - สินทรัพย์ สรุปรายงานบัญชีต่าง ๆ รวบรวม/ ติดตาม ... 

บริษัท เอ.บิล.อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
 ...าเสื่อมรถ/ค่าโทรศัพท์/ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก(ตำแหน่งพนง.ขาย) -ค่าล่วงเวลา -โบนัส+ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามผลประกอบก... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
3 ชั่วโมงที่ผ่านมาใหม่
 ...าเสื่อมรถ/ค่าโทรศัพท์/ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก(ตำแหน่งพนง.ขาย) -ค่าล่วงเวลา -โบนัส+ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามผลประกอบก... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ... 1. บริหารและวางแผนงานขาย เพื่อให้ได้ซึ่ง A Card/Booking/ขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขันในพื้น... 

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...าเสื่อมรถ/ค่าโทรศัพท์/ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก(ตำแหน่งพนง.ขาย) -ค่าล่วงเวลา -โบนัส+ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามผลประกอบก... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...าเสื่อมรถ/ค่าโทรศัพท์/ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก(ตำแหน่งพนง.ขาย) -ค่าล่วงเวลา -โบนัส+ปรับเงินเดือนประจำปี(ตามผลประกอบก... 

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...์บอร์ดตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 23 ปีขึ้นไป # วุฒิปริญาตรี สาขา วนศาสตร์(การจั... 

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...มงานบัญชี งานอื่นๆทั่วไป คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป # วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี- โท สาขาก... 

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...หมายในคดีแพ่งและคดีอาญา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป # จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสต... 

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...ไขปัญหาที่เกิดจากโปรแกรม คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี # จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Com... 

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...บมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี สัญชาติไทย # จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ... 

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป # ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา # มีสุขภาพแข... 

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
3 ชั่วโมงที่ผ่านมาใหม่
 ...ื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป # วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ... 

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...้ลูกค้า เสริฟสินค้า , คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 20-25 ปี # มีใจรักในงานบริการและมีความคิดสร้า... 

บริษัท เอ.บิล.อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
 ...อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป # วุฒิการศึกษา ปวช- ปริญญาตรี # มีท... 

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...เข้าใจบัญชีการเงินเป็นอย่างดี คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป # จบการศึกษาระระดับปริญาตรี ด้านบัญชี... 

บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...osolf Excel ในระดับนึง คุณสมบัติผู้สมัคร #- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป #- วุฒิการศึกษา การบัญชี การเงิน บริหา... 

บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
 ...อกสาร PN, LG, Floorplan คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / หญิง อายุ22-40ปี # จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี ... 

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...จ้งลักษณะงานให้อีกครั้ง คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 - 40 ปี #2.วุฒิการศึกษา ป.6 ม.3 ปวช. ปวส. - ปริ... 

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
3 ชั่วโมงที่ผ่านมาใหม่
 ...านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # อายุ 22-40 ปี # วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สือสารภาษาจ... 

บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
 ...ารตลาด เพื่อกระจายสื่อ คุณสมบัติผู้สมัคร #-เพศ ชาย /หญิง #-อายุ 20ปีขึ้นไป #-วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ส... 

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...เศษ # มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป # อายุ 25-35 ปี (ชาย / หญิง) # สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ สวัสดิก... 

บริษัท แอลแทป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
5 วันที่ผ่านมา