Search Results: 36 ตำแหน่งว่าง

 ...รให้ความรู้แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้าให้ บริการ หลังการ ขาย และให้การสนับสนุนการซื้อแก่ลูกค้า ความรับผิดชอบหลัก 1... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

 ...ำหนด - สนับสนุนและดูแลการ ขาย เพื่อให้สินค้ากระจายไปตามท...  ...บัติผู้สมัคร : - เพศ ชาย / หญิง 18 – 40 ปี - วุฒิการศึกษา... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...งาน : 1.การบริหารจัดการยอด ขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไ...  ...ติผู้สมัคร : 1.เพศ ชาย - หญิง อายุ 28 ขึ้นไป 2.มีประสบ... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...การ น้ำมัน ; 1) สร้างยอด ขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริห...  ...้มน้ำมัน - เพศ ชาย และ หญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ตรัง
5 วันที่ผ่านมา
 ...คุณมิ้ลค์ : (***) ***-**** คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 37 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น ... 

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

เมืองปัตตานี
2 วันที่ผ่านมา

9000 บาท

 ...ียดงาน : - ออกบูธ ลงพื้นที่ ขาย - หาช่องทางการ ขาย ใหม่...  ...่จำกัดสาขา - เพศ ชาย - หญิง ( ชาย พิจารณาเป็นพิเศษ) ... 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ตรัง
7 วันที่ผ่านมา
 ...าลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขาย สินค้าและ บริการ เพื่อให...  ...ัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-35ปี 2 .สำเร็จการ... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา
 ...รให้ความรู้แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้าให้ บริการ หลังการ ขาย และให้การสนับสนุนการซื้อแก่ลูกค้า ความรับผิดชอบหลัก 1... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
 ...าลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขาย สินค้าและ บริการ เพื่อให...  ...ัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-35ปี 2 .สำเร็จการ... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว

10000 บาท

 ...ำหนด - สนับสนุนและดูแลการ ขาย เพื่อให้สินค้ากระจายไปตามท...  ...บัติผู้สมัคร : - เพศ ชาย / หญิง 18 – 40 ปี - วุฒิการศึกษา... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
 ...การ น้ำมัน ; 1) สร้างยอด ขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริห...  ...้มน้ำมัน - เพศ ชาย และ หญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (เพศ... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
 ...ทพฯตามรอบที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : -เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช . ขึ้นไป -มี... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

ตรัง
1 วันที่ผ่านมา
 ...ทพฯตามรอบที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : -เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช . ขึ้นไป -มี... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

ตรัง
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงาน ติดต่องานขายกับลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. ออกพื้นที่ดูแลฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มหาลู...

บริษัท ศิเทค จำกัด

ตรัง
7 วันที่ผ่านมา
 ... ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้ช่วยช่างอาวุโส คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี ... 

Supersalon

ตรัง
6 วันที่ผ่านมา
 ...ินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม : - เพศ ชาย-หญิง - อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป - สาม... 

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตรัง
6 วันที่ผ่านมา

9500 - 10000 บาท

 ...้น) โทร(***) ***-**** LINE ID: @jobscf คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญ... 

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

ตรัง
13 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

 ...ับมอบหมาย และภายใต้การควบคุมของเภสัชกร คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบก... 

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

ตรัง
5 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สนับสนุนและผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหม...

บริษัท สยามสไมล์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตรัง
9 วันที่ผ่านมา
 ...RO] หน้าที่และความรับผิดชอบ: • ให้บริการลูกค้าด้านการซื้อ/ขาย แลกเปลี่ยนเงินสดตราสารต่างประเทศและโอนเงินต่างประเทศ • คำ... 

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตรัง
7 วันที่ผ่านมา