...์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์) เวลาทำงาน 8.00 -17.00 น. - ออกแบบ ระบบไฟฟ้า Power / Control - ออกแบบ ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ... 

บริษัท บีพี ออโตเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
 ...ตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามข้อกำหนดกฏหมาย 2.ดูแล ติดตั้ง ออกแบบ และตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าในอาคารสถานที่ และ เครื่องจักรใหม่ ใ... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ... ทรัพยากร การจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ รองรับการปิดฉลาก 4. ออกแบบ ดำเนินการ จัดทำมาตรฐานการจัดเรียงและจัดเก็บสินค้า (Pack ... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกแบบ พัฒนา ปรับ ตกแต่งสื่อ POSM สื่อรายการส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย เพื่อให้เข้ากับตลาดปั... 

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...มทางการตลาดให้ลูกค้าได้ทราบและรู้จักสินค้าของบริษัทฯ 4.ออกแบบ Promotion ประจำเดือน 5.สรุปข้อมูล การตอบกลับของลูกค้าป... 

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
17 วันที่ผ่านมา
 ...ค์กร - ประสานงานด้านสื่อการตลาด Online และ Offline - ออกแบบ จัดทำสื่อทางการตลาด - จัดทำ อัพเดท ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์... 

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข Packaging สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อSocial Media รวมถึงเก็บบันทึกภาพและวิดีโอ กิจกรรมต่า... 

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
1 วันที่ผ่านมา