4 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

Supervisor - คลังสินค้า

รายละเอียดงาน 1.ควบคุมบริหารอัตรากำลังคนให้ได้ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ 2.ควบคุมและบริหารงานขับรถยกเพื่อสนับสนุนหน่วยง...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต/คลังสินค้า และ หัวหนัาฝ่ายวางแผนการผลิต

รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานผลิต ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต จัดการและวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้...

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

 .... สุ่มตรวจขนาดไม้ คุณภาพไม้ การอัดน้ำยา การเรียง คลังสินค้า 3. สุ่มตรวจคุณภาพไม้ท่อนในลานทั้งของ APK และบริษัท... 

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

คลองหอยโข่ง
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 ...25-40 ปี # มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ดูแล ควบคุม คลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี # รักในงานบริการ ชื่นชอบการคำนวณและตั... 

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา