Search Results: 39 ตำแหน่งว่าง

10000 บาท

 ...ำหนด - สนับสนุนและดูแลการ ขาย เพื่อให้สินค้ากระจายไปตามท...  ...บัติผู้สมัคร : - เพศ ชาย / หญิง 18 – 40 ปี - วุฒิการศึกษา... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดพังงา
3 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

 ...ำหนด - สนับสนุนและดูแลการ ขาย เพื่อให้สินค้ากระจายไปตามท...  ...บัติผู้สมัคร : - เพศ ชาย / หญิง 18 – 40 ปี - วุฒิการศึกษา... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดพังงา
2 เดือนที่แล้ว
 ...องคู่ค้าธุรกิจที่ได้รับมอบหมาย - สนับสนุนและส่งเสริมการ ขาย ของคู่ค้าโดยให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำทางธุรกิจ คุณสมบ... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัดพังงา
3 วันที่ผ่านมา
 ...าลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขาย สินค้าและ บริการ เพื่อให...  ...ัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-35ปี 2 .สำเร็จการ... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

จังหวัดพังงา
2 วันที่ผ่านมา
 ...งธนาคาร 2. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราและตราสา...  ...าคาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระด... 

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

จังหวัดพังงา
8 วันที่ผ่านมา
 ...าน : บริหารงานภาพรวมในสถานี บริการ น้ำมัน 1) สร้างยอด ขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอด ขาย ของสถานี บริการ น... 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

จังหวัดพังงา
1 วันที่ผ่านมา
 ...าลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขาย สินค้าและ บริการ เพื่อให...  ...ัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-35ปี 2 .สำเร็จการ... 

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

จังหวัดพังงา
2 เดือนที่แล้ว
 ...าคณิตศาสตร์ระดับประถมปลาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า # มีประสบการณ์+... 

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ตะกั่วทุ่ง
1 วันที่ผ่านมา
 ...นอยู่ รายได้ตามความขยัน คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย หรือ หญิง อายุ 21-35 ปี # ความรู้ขั้นต่ำ ม.6 # มีรถมอเตอร์ไซค์... 

บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เมืองพังงา
6 วันที่ผ่านมา
 ...กเรียนระดับชั้นประถมศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง # จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า # มีประสบการณ์+... 

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ตะกั่วทุ่ง
1 วันที่ผ่านมา
 ...งงา คุณสมบัติผู้สมัคร : - อายุ 20-60 ปีบริบูรณ์ - เพศ หญิง - ชาย - มีความขยันอดทน มีความซื่อสัตย์ - มีประสบการณ์ท... 

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

จังหวัดพังงา
13 วันที่ผ่านมา
 ...าย คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรี ทุกสาขา # เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 32 ปี # มีประสบการณ์ด้านการขายและบริการลูกค้า... 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

ตะกั่วทุ่ง
2 วันที่ผ่านมา
 ...าย คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรี ทุกสาขา # เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 32 ปี # มีประสบการณ์ด้านการขายและบริการลูกค้า... 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

คุระบุรี
4 วันที่ผ่านมา
 ...ี่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี # สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสัต... 

บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

เมืองพังงา
2 วันที่ผ่านมา
 ...ทพฯตามรอบที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : -เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช . ขึ้นไป -มี... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

จังหวัดพังงา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : ดูแลน้องผู้ หญิง แรกเกิด เงินเดือน 16,000 บาท วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ โอทีวันหยุด 600 บาท ทำงานท... 

บริษัท อาริกาโตะ จำกัด

จังหวัดพังงา
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี # สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือ... 

บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

เมืองพังงา
2 วันที่ผ่านมา
 ...าและใส่ใจในการให้บริการ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี # มีประสบการณ์ตรงทางด้านสินเชื่อในธุรกิจ... 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตะกั่วทุ่ง
4 วันที่ผ่านมา
 ...รณาเป็นพิเศษ * คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 23-35 ปี เพศชาย/หญิง # หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ / ไฟแนนซ์ จะพิจารณาเป็นพิ... 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตะกั่วทุ่ง
4 วันที่ผ่านมา
 ...ทพฯตามรอบที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : -เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป -จบการศึกษาระดับ ปวช . ขึ้นไป -มี... 

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

จังหวัดพังงา
2 เดือนที่แล้ว