งาน หาดใหญ่

1,731 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

Technical Sales Support

รายละเอียดงาน – จัดทำใบเสนอราคา / เอกสารการขาย – ตอบคำถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และการแก้ปัญหา – ประสานงานกับฝ่...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มป่าไม้

รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานในการประสานงานการจัดทำเอกสารของส่วนงานกลุ่มจัดการป่าไม้ โดยเริ่มตั้งแต่การค้นคว้าหาข้อมูล...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

ฝ่าย Admin เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)

รายละเอียดงาน - ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ - ดูแลเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง - มีความคล่องแคล่ว ว่องไว ปฏิภ...

บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่แอดมินเพจ Admin Page Officer

รายละเอียดงาน การสร้างสรรค์ ออกแบบ และวางแผนเนื้อหาภายในเพจ สร้างปฏิสัมพันธ์(Engagement) กับลูกค้าและดูแลความเรียบร้อ...

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน 1. ซ่อมแซมและดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 3. งานอื่น ๆ ตามท...

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

สมุห์บัญชี

รายละเอียดงาน - บันทึกข้อมูลการเงินขององค์กรตามระบบของบัญชี -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเง...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานคลังสินค้า

รายละเอียดงาน -จัดสินค้า, ดูแลสินค้ายางรถยนต์ ยางรถบรรทุกไม่ให้สูญหาย -บันทึกข้อมูลการรับเข้า-ออก สินค้า -ตรวจ...

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

รายละเอียดงาน ดูแลคลัง/สต๊อก ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และสินค้าที่ผลิตแล้วเสร็จ ทั้งการรับเข้าและตัดจำหน่าย ตรวจสอ...

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

Admin บุคคล ด่วน!

คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิงเท่านั้น # อายุระหว่าง 23-30 ปี # การศึกษาจบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์...
หาดใหญ่
20 วันที่ผ่านมา

ฝ่ายบุคคล

รายละเอียดงาน - บริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับงาน - สรรหา พัฒนา ธำรง - ดูแลเรื่องค่าแรง เงินเดือน สวัสดิการบุ...

บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

ช่างเชื่อม

10000 บาท

รายละเอียดงาน ช่างเชื่อม คุณสมบัติผู้สมัคร # ช่างเชื่อม สวัสดิการ ตามกฎหมาย ประกันสังคม ชุดยูนิฟอ...

บริษัท วีพีหาดใหญ่วิศว จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

พี่เลี้ยงเด็ก

รายละเอียดงาน ดูแลเด็กเล็ก 3-6 ขวบ ทำกับข้าว กล่อมนอน อาบน้ำ เล่นของเล่น เล่นกีฬากับ เด็ก สามารถอยูค้างคืนที่บ้า...

มหาชัย กรุ๊ป

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายค่าแรง

รายละเอียดงาน - รับผิดชอบการจัดทำค่าแรงของพนักงาน - ตรวจสอบเวลาเข้าออกพนักงาน - ดูแลสวัสดิการพนักงาน - ติดต่อปร...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก

รายละเอียดงาน 1. รับผิดชอบดูแลรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ (ทั้งรับเข้า - จ่ายออก) 2. ควบคุมและตรวจนับสินค้าคง...

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

Sales PARTTIME

รายละเอียดงาน - ขายเก่ง พูดเก่ง มีความมั่นใจ - ติดต่อ สื่อสาร น้ำเสนอขายสินค้าได้ - สามารถปิดการขายได้ - ดูแลแล...

บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานคลังสินค้า

รายละเอียดงาน •งานจัดเรียงสินค้า,สต๊อกสินค้าในคลัง •จัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่, ตรวนจเช็คสต็อคประจำรอบที่กำหนด •งาน...

บริษัท หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบงาน สรรหาและว่าจ้าง ปฐมนิเทศนพนักงานใหม่ 2.จัดทำข้อมูลฐานข้อมูลบุคคล และจัดทำสรุปข้อมูลเงิ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

รายละเอียดงาน 1.วางแผนและทวนสอบข้อมูล เพื่อจัดทำ Standard Cost ของทุกผลิตภัณฑ์ 2. จัดทำบัญชีต้นทุน, โครงสร้างต้นทุนก...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

รายละเอียดงาน - ควบคุม ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเรื่องการควบคุมความปลอดภัยทางอาหารจากการปนเปื้อน - กา...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

แม่บ้าน

รายละเอียดงาน - ลักษณะงาน งานทำความสะอาดทั่วไป - อื่น ๆ ตามหน้างาน ----------------------------------------------...

บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา