15 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA Lab)

รายละเอียดงาน ปฎิบัติงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชา...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

พนักงาน QA Micro Lab รายวัน

 ...นด้านโรงงาน พิจารณาเป็นพิเศษ # มีประสบการณ์การทำงานห้อง Lab จะพิจารณาเป็นพิเศษ # สามารถเริ่มงานได้ทันที สถานที... 

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
7 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ QC Supervisor

 ...oft office , Internet ได้ดี # มีประสบการณ์การทำงานห้อง Lab จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีภาวะการเป็นผู้นำ ในการควบคุมพนัก... 

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพสินค้า(QA)

รายละเอียดงาน 1.ควบคุ่มและประการคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ประกันคุณภาพในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ 3.จัดทำ...

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด

รัตภูมิ
1 วันที่ผ่านมา

QC Supervisor

รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ป.ตรี # สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร # มีประสบการณ์จะพิจ...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
3 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ QC

รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานตรวจเช็คคุณภาพไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - ควบคุมการทำงานของพนักงานในการคั...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ QA Incoming Supervisor ด่วนมาก

รายละเอียดงาน ตรวจเช็คของนำเข้าเพื่อใช้ในกระบวนการ สอบเทียบเครื่องมือ Validation คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ หญิง อ...

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ R&D Executive ด่วนมาก

 ...า พอลิเมอร์,เทคโนโลยีการยาง # มีประสบการณ์การทำงานห้อง Labหรือโรงงานน้ำยาง พิจารณาเป็นพิเศษ # มีภาวะการเป็นผู้นำ ส... 

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

 ...บการณ์งานขายผลิตภัณฑ์ด้านอุปกรณ์เครื่องมือวิเคราะห์ในห้อง Lab หรือสินค้าที่ใกล้เคียงกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ # ... 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

พนักงาน QC โรงเลื่อย

รายละเอียดงาน สุ่มตรวจสอบคุณภาพไม้หลังจากการเลื่อย คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศ ไม่ระบุเพศ อายุ ไม่เกิน 3...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

QA Executive ด่วนมาก

รายละเอียดงาน 1.Responsible/coordinate the external, internal and supplier audit plans, schedules and auditting activ...

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานQC

รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพไม้ คัดแยกไม้ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนด - คัดเกรดไม้ MDF หลังตัด และจัดทำรายงาน...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
11 วันที่ผ่านมา

QA Document Executive ด่วนมาก

รายละเอียดงาน 1.จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพ 2.ติดต่อหน่วยงานภายนอก อย. คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ส...

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
21 วันที่ผ่านมา

ช่างตรวจสอบคุณภาพ QC (โรงงาน Renew Suzuki)

รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ หลังการปรับสภาพให้ได้ตามมาตรฐาน 2. ตรวจสอบคุณภาพรถหลังการซ่อมให้อยู่ในมาตรฐาน...

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

R&M Specialist, Drilling System

 ...g specialist components, fixtures or fittings Managing lab supplies, inventory and equipment Maintaining repair a... 

Weatherford

เมืองสงขลา
2 เดือนที่แล้ว