13 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

พนักงานฝ่ายผลิต (โรงงานรัตภูมิ)

รายละเอียดงาน ทำงานฝ่ายผลิตที่ได้รับมอบหมาย จดบันทึกข้อมูลต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต

รายละเอียดงาน ผลิตเหล็กกัลวาไนซ์ ให้ได้มาตรฐานของบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย # วุฒิ ม.6 ขึ้นไป # อาย...

บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด

รัตภูมิ
1 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต (รายวัน)

รายละเอียดงาน - ควบคุมเครื่องจักรและผลิตสินค้าให้กับลูกค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ...

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต ประจำนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง)

รายละเอียดงาน ทำงานในฝ่ายผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย จดบันทึกข้อมูลต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย หรือหญิง อายุ 20...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต (โรงงานแปรรูปนครศรีธรรมราช)

รายละเอียดงาน 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร 2. ควบคุมคนงาน 3. ควบคุมงานผลิต 4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

พนักงานฝ่ายผลิต/คลังสินค้า และ หัวหนัาฝ่ายวางแผนการผลิต

รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานผลิต ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต จัดการและวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้...

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (บ.แมนเอฯ สาขา8)

รายละเอียดงาน วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมดูแลเครื่องจักรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
4 วันที่ผ่านมา

รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (บ.แมนเอฯ สาขา8)

รายละเอียดงาน กำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ , ควบคุมตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซ่อมแซมเครื่องจักรให้...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
4 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บุคคล (บริษัท เอ.พี.เค.กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด)

รายละเอียดงาน 1.บันทึกข้อมูลการขาด การลา การมาสาย ของพนักงาน 2.สรุปจำนวน การขาด ลา มาสายและสรุปค่าล่วงเวลาของพนักงา...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (บ. ในเครือ)

รายละเอียดงาน - ทำบัญชีรายรับ - บัญชีรายจ่ายให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - ทำงบดุล และรวบรวม...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

(STGT-HY) นักวิจัยและพัฒนา สังกัด บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน 1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต 2.ค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบ...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

(STGT-HY) Marketing International/Export Sales Executive Up ปฏิบัติงาน บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รายละเอียดงาน 1.Prepare and carry out sales and marketing activities in accordance to budget & target set 2.Key r...

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา

หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด อุปกรณ์ ยก ดึง ลาก บริษัท PWA เซอร์วิสเซส

รายละเอียดงาน 1. จัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่าย 2. วิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด 3. กำหนดเป้าหมายยอดขาย 4....

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ

เมืองสงขลา
1 วันที่ผ่านมา