รายละเอียดงาน ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุ 22 – 40 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว # ไม...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ผลิตคอนกรีต คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป #2.วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี สาขาเท...

บริษัท หาดใหญ่ พี. เอ็ม จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร 2. ควบคุมคนงาน 3. ควบคุมงานผลิต 4. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุมเครื่องจักรและผลิตสินค้าให้กับลูกค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ...

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ผลิตชิ้นงานตาม order ให้ได้คุณภาพ 2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิกา...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงานฝ่ายผลิตที่ได้รับมอบหมาย จดบันทึกข้อมูลต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ตามความเหมาะสม เช่น พนักงานเอกสาร พนักงานฝ่ายผลิต -ตอนสัมภาษณ์จะแจ้งลักษณะงานให้อีกครั้ง คุณสมบั... 

บริษัท อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา