จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน IT

1-20 จาก 2240 ผลการ

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ Network Update Program ควบคุมการ...
2 วันที่ผ่านมา
The Bangkok Residence 88 Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Support การทำ System Integration Testing และ UAT ของ User และทำการ debug ระบบ- Deployapplication ...
3 วันที่ผ่านมา
M.I.P. (Thailand)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Troubleshoot Problem สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับ User หรือ พนักงาน ได้- Install Os (Window , MAC...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานตรวจสอบ และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลด้าน Software / Hardware และแนะนำให้ความช่วยเหลือ User คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ...
3 วันที่ผ่านมา
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Operate and Manage IT infrastructure ,Network ,sever,IP Telephon systeam IT support and IT Operatio... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค มาร์เก็ต(ไทยแลนด์)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network,OS,POS2.ลงโปรแกรม WINDOWS Office และโปรแกรมอื่น ๆ ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียนโปรแกรม ซ่อมบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์- เขียนโปรแกรม ASP.NET ได้ แก้ไขปัญหา-ซ่อม computer เบ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ณรวีการแพทย์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลโปรแกรมพื้นฐาน Windows ทั้งหมดภายใน บริษัท2.เช็คอาการและหาสาเหตุ เพื่อแก้ปัญหาของเครื่อง3.ดูแ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูอินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ความต้องการ-ควบคุมและดูแลระบบสแกนบัตรเข้างานและอุปกรณ์ด้าน IT อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย-ดูแลระบบแก้ไขปัญหา network ,serv... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแล Database- ระบบ Network ระหว่างสำนักงานพระราม3 และ โรงงานที่สระแก้ว- Monitoring ระบบ ERP- คอย...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 28 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไม่ร...
4 วันที่ผ่านมา
P.T.FOODS PROCESSING.CO.,LTD.  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานออกแบบพัฒนาระบบและเก็บข้อมูล2.งานพัฒนาระบบปรับปรุงเครือข่ายที่ใช้ภายในและภายนอก3.งานซ่อมบำรุงค...
4 วันที่ผ่านมา
เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด  -  นครปฐม
 ...โลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์สายงานด้าน IT อย่างน้อย 2 ปี4.มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network อินเตอร์เน็... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้2. ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ / การเชื่อมต่อ...
5 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ IT Recruiter is a member of the HR Solutions team, providing talent acquisition business partnering... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอทีอีคอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 - 29 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 อื่...
2 วันที่ผ่านมา
ควินท์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ู้คืนระบบ -ดูแลระบบบันทึกลายนิ้วมือ-ดูแล จัดการอุปกรณ์ด้าน IT-งานด้านIT อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,ห... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ลทีวี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network 2.ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลทางเทคนิค 3.ดูแลระบบงานและคอมพิวเ...
2 วันที่ผ่านมา
VC Fabric Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน2.สนับสนุน แก้ไขปัญหา บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานทั้งด้าน ...
2 วันที่ผ่านมา