จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน IT

1-20 จาก 5787 ผลการ

A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการ Network Infrastructure ของลูกค้าที่ได้รับมอบหมายconfigure Firewall, Wifi และอุปกรณ์ ne...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมอุปกรณ์ด้าน Network พวกสายLAN และอื่นๆ- support คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีทีซี เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร- ดูแลระบบ LAN, Network , คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่าง ๆ ด้าน IT... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
 ... : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - At least 5 years' experience in IT Security, IT delivery with technical knowledge in various ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่)  -  กรุงเทพมหานคร
 ....- ออกแบบแผนการแก้ไขปัญหา และแผนการพัฒนาระบบแก้ไขปัญหาด้าน IT ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน.- บริหารและติดตามงานโครง... 
15 วันที่ผ่านมา
Topica Native Thailand  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) - ปริญญาตรี สาขา Computer-Sci หรือ IT หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง- หากมีประสบการณ์ในด้าน Web Develope... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ain customer’s Server and infrastructure - Provide on-site IT support and maintenance services to customer คุณสมบัติ เพ... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ดี.เอ็ม. จำกัด  -  นนทบุรี
 ...luding Trouble shooting for Customers.- Design & configure IT/Network system for LFM customer.- Take care of routine tra... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นท์เตอร์ สแกนเนอ...
1 วันที่ผ่านมา
ATPHONE  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยในเว็บไซต์• เขียนบทความ จัดทำคอนเทนท์บนเว็บไซต์• ตรวจสอบข้อผิดพลาดภายใ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ Network Update Program ควบคุมการ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Troubleshoot Problem สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับ User หรือ พนักงาน ได้- Install Os (Window , MAC...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุม ดูแล ติดตั้งและแก้ไขปัญหาด้าน Hardware,Software, Network, เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ และอุปกรณ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการติดตั้งเครื่องและโปรแกรมให้กับผู้ใช้ รวมทั้งแนะนำการใช้งานและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์2...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็กซ์พิเรียนซ์ อีเวนท์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...ะตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา5.มีประสปการณ์งานด้าน IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ~ ตามข้อตกลงของบริษ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับแจ้งปัญหาและแก้ปัญหาให้ลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปว...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -Support งานITทั้งหมด-ดูแล Program Anti Virus-Back up Program Express-เปิดEmail(Username,Password)ใ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น4. ช่วยเหลือปรับปรุงการทำงานด้าน IT ให้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 5. ดูแลบำ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
 ...่ความรับผิดชอบ -วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/IT และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี-มีความ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แมกนิทูด พลัส จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เลือก Spec/Part ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า• ประกอบ ลงโปรแกรม และทดสอบสินค้าก่อนส่งมอบให้กับล...
2 วันที่ผ่านมา