...คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ : ชาย # อายุ : 20-45 ปี # วุฒิ ม.3 # มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านช่างไฟฟ้า-ช่างประปา-สุ... 

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...ิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - ลากิจพิเศษได้รับค่าจ้าง 3 วัน -อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - วันหยุดนักขัตฤกษ... 

บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา
4 วันที่ผ่านมา
 ...ระหว่าง 18-45 ปี # มีวุฒิ ม.3 ขึ้นไป # ขับขี่มอเตอร์ไซต...  ...มสกุล (ชื่อเล่น) 2.อายุ 3.วุฒิ /สาขา 4.เบอร์โทร 5.พักที่... 

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ... คุณสมบัติผู้สมัคร # รับทุกเพศ # อายุ 20-40 ปี # วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (ยินดีรับ นศ.จบใหม่) # สนใจงานขาย กล้าพูด กล้า... 

บริษัท บีแอลแอล แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...เพศ ชาย หญิง LGBTQ #- อายุ 20 - 45 ปี #- วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขา #- มีทักษะในการสื่อส... 

บริษัท จัดหางาน แลนซิ่ง ออน แอสไซน์เม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... #- ชาย / หญิง อายุ 20 - 40 ปี #- จบการศึกษาระดับชั้น ม.3,ม.6,ปวช. ขึ้นไป #- น้ำเสียงไพเราะนุ่มนวล มีใจรักในงานบร... 

บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ุณสมบัติผู้สมัคร # ยินดีรับทุกเพศ (อายุ 20-40 ปี) # วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช. ,ปวส. ,ป.ตรี (ยินดีรับ นศ.จบใหม่ทุกสาขา) #... 

บริษัท บีแอลแอล แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...ยตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายภายในที คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ม.3 ขึ้นไป # รักงานบริการ มีประสบการณ์ด้านงานขายและบริการ... 

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

กาฬสินธุ์ (จังหวัด)
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วุฒิ ม.3 – ปริญญาตรี ชาย/ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีใจรักด้านงานขาย และงานบริการ ทักษะด้านการเจรจา ซ... 

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

เมืองจันทบุรี
5 วันที่ผ่านมา
 ...ยุด1 วัน บริหารวันหยุดเองในทีม คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ม.3 ขึ้นไป # รักงานบริการ ชอบงานขาย # สามารถทำงานเป็นที... 

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

เมืองนครสวรรค์
5 วันที่ผ่านมา
 ...นพนักงานใหม่ทุกคน คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา : ม.3 - ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ # อายุ(ปี) : 20 - 40 # ชอบงา... 

บริษัท บีแอลแอล แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บางรัก, ภาคกลาง
5 วันที่ผ่านมา
 ...ยตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายภายในที คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ม.3 ขึ้นไป # รักงานบริการ มีประสบการณ์ด้านงานขายและบริการ... 

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

เมืองชลบุรี
5 วันที่ผ่านมา
 ...ะวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามเวลาห้าง) คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ม.6-ป.ตรี(ทุกสาขา) # บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร ช... 

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

พระประแดง
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ... # วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 (มีประสบการณ์ ด้านช่างไม้-ช...  ...มสกุล (ชื่อเล่น) 2.อายุ 3.วุฒิ /สาขา 4.เบอร์โทร 5.พักที่... 

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...ยตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายภายในที คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิ ม.3 ขึ้นไป # รักงานบริการ มีประสบการณ์ด้านงานขายและบริการ... 

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

เมืองอุบลราชธานี
5 วันที่ผ่านมา
 ...ชอบงานขาย คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 20 ปีขึ้นไป # วุฒิ ม.3 ขึ้นไป # มีประสบการณ์ในการขายสินค้า เช่น ออกบูธ, PC ,... 

Adecco Rama IV Recruitment Ltd.

เมืองสุพรรณบุรี
5 วันที่ผ่านมา
 ...เพศ ชาย หญิง LGBTQ #- อายุ 20 - 45 ปี #- วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขา #- มีทักษะในการสื่อส... 

บริษัท แลนซิ่ง บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...ิง คุณสมบัติผู้สมัคร #-อายุ 20-40 ปี #-วุฒิการศึกษา .6 ยินดีรับ กศน. #-ไม่ต้องมีประสบการณ์ #-ชอบงานด้านบริก... 

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ยุ 20 - 40 ปี (41-45 ปี ต้องมี ปสก.ตรง) #- วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขา #- มีทักษะในการสื่อส... 

K.STONE CORPORATION LTD.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ต่บาทแรก** คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุไม่เกิน 40 ปี # วุฒิ ม.3 ขึ้นไป # มีความขยัน อดทน # ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี... 

บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ... # วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า .6 หรือเทียบเท่า ปวช. สายวิท...  ...นามสกุล (ชื่อเล่น) 2.อายุ 3.วุฒิ /สาขา 4.เบอร์โทร 5.พักที่... 

บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...ือน และโบนัสทุก 4 เดือน(ปีละ 3 ครั้ง) **มีค่าประสบการณ์ 2,0...  ...5 - 40 ปี #☑ วุฒิการศึกษา .6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ทุก... 

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ดิการ 1.ประกันสังคมตามกฎหมาย 2.กองทุนทดแทนตามกฏหมาย 3.ประกันชีวิต วงเงิน 100,000 บาท 4.วงเงินรักษาพยาบาล กรณีป... 

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ดิการ 1.ประกันสังคมตามกฎหมาย 2.กองทุนทดแทนตามกฏหมาย 3.ประกันชีวิต วงเงิน 100,000 บาท 4.วงเงินรักษาพยาบาล กรณีป... 

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...มมิชชั่นทุกเดือน และโบนัสทุก 3 เดือน(ปีละ 4 ครั้ง) - ทำงาน...  ...ึ้นไป # วุฒิการศึกษาระดับ .3 ขึ้นไป # มีทักษะในการสื... 

บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... / หญิง / เพศทางเลือก อายุ 20 ขึ้นไป # วุฒิการศึกษาระดับ .6 ขึ้นไป # มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ... 

บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...การ หรือ คอลเซ็นเตอร์ (รับนักศึกษาจบใหม่) # วุฒิการศึกษา .6 ปวช ปวส ป.ตรี # มีทักษะการสื่อสารดี น้ำเสียงชัดเจนไพเร... 

บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
 ...้สมัคร # อายุ 20- 40 ปี ไม่จำกัดเพศ # จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป ยินดีรับ กศน. ไม่ต้องมีประสบกาณ์ # สนใจหรือชอบใ... 

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ... คุณสมบัติผู้สมัคร #1. วุฒิ ม.6 (ถ้า ปวส. ขอมี ปสก. ตรง)...  ... #2. ยินดีรับเด็กจบใหม่ #3. มีไหวพริบสามารถทำงานหลายอย... 

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...ิ เพศ : อายุ(ปี) : 20 - 40 ปี ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า .6 - ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 99 ขึ้นไป อื่นๆ : ยินดีรั... 

ทัชชิ่ง เมเนจเม้นท์ เซอร์วิส

กรุงเทพมหานคร
12 วันที่ผ่านมา