Search Results: 5,907 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน 1.บริหารงานยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่กำหนด 2.บริหารทีมงานให้มีคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศชาย อ...

กลุ่มบริษัทเกษม

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ติดต่อนัดพบและประสานงานกับลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ - จัดตารางการหาลูกค้า และบริหารเวลาในกา...

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รักษาฐานลูกค้าเดิม และ ขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม 2. เสนอยาเข้า โรงพยาบาล และค...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ำรุงรักษารถยนต์รายปี (บางตำแหน่ง) - Commission รายเดือน (Sale) - กิจกรรมครบรอบวันก็ตั้งบริษัท (19 ธันวาคม ของทุกปี) -... 

บริษัท ไบโอสแกน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะนำไปใน...

บริษัท ยูนิ จี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน การขายและการตลาดเกี่ยวกับการเช่าอุปกรณ์สำนักงาน/Projector/เครื่องเสียง/CCTV /เครื่องถ่ายเอกสารและอื่นๆ...

บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน นำเสนอขายสินค้า เปิดลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า - วางกลยุทธ์ร่วมกับทีมการตลาด ในการเพิ่ม Market sh...

บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ติดต่อประสานงานและออกพบลูกค้าเก่าและใหม่เพื่อนำเสนอสินค้าของทางบริษัท -ออกพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าข...

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค ซัพพลาย จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริหารยอดขายในเขตที่ดูแลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 1.วางแผนร่วมกับผู้จัดการสาขาและฝ่ายบริหารสิน...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางบริษัท ดูแล ประสานงานกับพนักงานขายประจำสาขา รับแจ้งปัญหาเบื้องต้นของลูกค้า...

บริษัท ศรีวรรณาพรีเสิร์ฟฟู้ด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รายละเอียดงาน - รับผิดชอบในการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ วางแผนการขาย เพื่อขยายตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริ...

บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ติดต่อเสนอสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับกลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรม , ตู้สวิทช์บอร์ด, ออโตเมชั่น, ร้านไฟฟ้า - ...

บริษัท เอ็ม.ที.เอส. อินดัสเทรียล พาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดต่อ สร้างยอดขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มลูกค้าบริษัท ร้านอาหาร ขนม เครื่องดื่ม คุณสมบัต...

บริษัท สยาม เบเกอรี่แลนด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแลบริหาร PC ตามสาขาต่างๆ ในห้างสรรพสินค้าเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย -ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้า...

บริษัท เพ็ทคลับ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน The Sales Executive will be responsible for identifying new account opportunities and managing new op... 

4Plus Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเสนอสินค้าเกี่ยวกับอุกรณ์นิวเมติกส์ มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัม...

บริษัท เอสทีเอ็นซี (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดต่อเสนอขายสินค้า หาข้อมูลและฐานลูกค้ารายใหม่ นำเสนอสินค้าไห้กับลูกค้า พร้อมติดตามและสรุปผลการขาย...

บริษัท ยูเนียน พลัส (1996) จำกัด

เมืองนนทบุรี
6 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขายสินค้า และแนะนำสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย อายุตั้งแต่ 24-38 ...

บริษัท ฟลูโทรล (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร # วุติ ปวส-ปริญญาตรี # เพศชาย ...

บริษัท ฟลูโทรล (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - ประสานงานระหว่างฝ่ายขา คุณสมบัติผู้สมัคร # หญิง อายุ 23-...

Chartered Square Holding Company Limited

บางรัก, ภาคกลาง
4 วันที่ผ่านมา