จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Sale

1-20 จาก 7102 ผลการ

บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อเสนอขายงานพิมพ์ให้กับลูกค้า- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด- เปิดJob ผลิตงาน ติดตามงานจา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจดับบลิวเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานขายเกี่ยวกับระบบ Automation สิ้นค้าประเภทอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า P...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ประสานงานติดต่อลูกค้าเพื่อข้อมูลต่างๆ, ติดตามความคืบหน้า จนถึงการปิดการขาย• ประสานงานกับทีมงานฯ เ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อหาลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่- ติดตามรับเช็คจากลูกค้า- หาข้อมูลคู่แข่งและนำมาประยุกต์ พร้อมทั้ง...
2 วันที่ผ่านมา
Digitalscale and Engineering Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายได้รวมค่าคอมมิชชั่น เฉลี่ย 20,000 ++- รับผิดชอบงานขาย ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย- มีรถสำหรับพนัก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสวี นิททัน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพิ่มยอดขายให้กับบริษัท เสริมสร้างประสิทธิภาพทีมยอดขาย หาข้อมูลลูกค้าใหม่ ข้อมูลคู่แข่ง ประเมินสภาว...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดับบลิว เอ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * ดูแลและรักษาฐานลูกค้าของบริษัท* ดูแล รักษา และเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ* วางแผนและดำเนินงา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อลูกค้า เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการ...
2 วันที่ผ่านมา
Saiyo Recruitment Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ นำเสนอสินค้า ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สำรวจตลาด- หาลูกค้าและติดตามยอดสั่งซื้อ- ประสานงานกับร้านค้าและเอเย่นต์- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - หาลูกค้ารายใหม่ ๆ เสนอขายสินค้ากับห้างสรรพสินค้า ร้านขายยา- ออกบู๊ท แสดงสินค้า- นำเสนอโปรโมชั่น, ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.วาย.อินเตอร์-เทรด จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานขายสินค้า บอยเลอร์ (หม้อต้มไอน้ำ) และน้ำยาเคมีบอยเลอร์ และติดตามลูกค้ารายเก่า และลูกค้าใหม่ ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีเดีย วีแคน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ออกเยี่ยมร้านค้าเพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ/ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษา ลูกค้าเก่า2.ดูแลประสานงานกา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.ที.เอช. นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลฐานลูกค้ารายใหม่2.ดูแลฐานลูกค้ารายเก่า3.ทำยอดขาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อสร้างยอดขาย คุณสมบัติ ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด  -  ระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อนำเนสอสินค้าของบริษัท เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง อาทิ เช่น พื้น E...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท รุ่งโรจน์วัฒนา เฟอร์นิเจอร์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ นำเสนอสินค้า รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า ดูแลรับผิดชอบฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท ต่อลูกค้าและลูกค้ามุ่งหวัง2.บริหารยอดขายและกิจกรรมการขายให้เป็นไปต...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - นำเสนอขาย Solutions ต่าง ๆ เกี่ยวกับ IT ที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานของลูกค้า และดูแลยอดขายให้...
2 วันที่ผ่านมา
Slim concept corporation Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description)• แนะนำสินค้าและผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับอย่างมีประสิทธิภา...
2 วันที่ผ่านมา