จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Sale

1-20 จาก 2967 ผลการ

บริษัท วีวิด พริ้น จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. หาฐานลูกค้าใหม่2. ทำใบเสนอราคา3 แก้ไขปัญหางานระหว่างลูกค้ากับโรงงาน4. บริการหลังการขายให้มีประสิ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.ที.เอช. นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลฐานลูกค้ารายใหม่2.ดูแลฐานลูกค้ารายเก่า3.ทำยอดขาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Sales แนะนำสินค้า&บริการให้กับลูกค้าจัดทำเสนอราคา & เสนอขอบเขตการให้บริการประสานงานการติดต่อ & ส่งม...
3 วันที่ผ่านมา
Marvel Vision Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับด่วน sale ชาย /หญิง มีรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซร์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 21 - 30 ปี ระด... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล เอช เอ็ม เรียลเอสเตท (1992) จำกัด  -  กาญจนบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ เสนอขาย โครงการบ้านจัดสรร- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าใหม่-เก่า- จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบ...
2 วันที่ผ่านมา
Professional Service Provider Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -โทรแนะนำ และเสนอขายแพ็คเกจหาคนไปทำงานตามบริษัทต่างๆ ทางโทรศัพท์ และเข้าพบลูกค้า- บริษัทมีฐานรายชื่...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อลูกค้า เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อหาลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่- ติดตามรับเช็คจากลูกค้า- หาข้อมูลคู่แข่งและนำมาประยุกต์ พร้อมทั้ง...
2 วันที่ผ่านมา
Lee Machinery (Thailand) Co.,Ltd.  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ขายสินค้า2. ตรวจรับ และจัดเตรียมสินค้าเพื่อขาย3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขาย คุณสมบัติ เพศ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค.วาย.อินเตอร์-เทรด จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานขายสินค้า บอยเลอร์ (หม้อต้มไอน้ำ) และน้ำยาเคมีบอยเลอร์ และติดตามลูกค้ารายเก่า และลูกค้าใหม่ ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ประสานงานติดต่อลูกค้าเพื่อข้อมูลต่างๆ, ติดตามความคืบหน้า จนถึงการปิดการขาย• ประสานงานกับทีมงานฯ เ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สำรวจตลาด- หาลูกค้าและติดตามยอดสั่งซื้อ- ประสานงานกับร้านค้าและเอเย่นต์- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เค เอส แอนด์ เอส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หาลูกค้าให้กับบริษัทฯ (ดูแล สาขาคริสตัลปาร์ค เลียบทางด่วนเอกมัย - รามอินทรา ) รายได้ตามตกลง คุณสมบั...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สร้างยอดขาย แนะนำ จัดหาฐานลูกค้าใหม่ๆให้แก่บริษัท- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า สร้างความน่าเชื่อถือ ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อสร้างยอดขาย คุณสมบัติ ...
17 วันที่ผ่านมา
โบลิด้าอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกหาลูกค้ารายใหม่- สามารถเสนอราคาให้ลูกค้าได้- จัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า- ทำงานตั้งแต่ว...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล. อีเทอร์นอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ และรับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อ...
1 วันที่ผ่านมา
Universal NetCom Solutions Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ทำยอดขายตามที่บริษัทตั้งไว้-หาลูกค้ารายใหม่-ดูแลฐานลูกค้ารายเก่า-ติดต่อประสานงานทั้่งภายในและภายนอ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ-ประสานงานคุณครูชาวต่างชาติ-ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดวันธรรมดา 1 วัน-ประจำ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อเสนอขายงานพิมพ์ให้กับลูกค้า- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด- เปิดJob ผลิตงาน ติดตามงานจา...
3 วันที่ผ่านมา