จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ช่างไฟฟ้า

1-20 จาก 1898 ผลการ

Outsource Management Co.,Ltd. Advanced Outsource Management ...  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 21000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยหัวหน้าประกอบตู้ งานระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติพร้อมทั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เสริ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานระบบไฟฟ้าโรงงาน ซ่อมบำรุง ติดตั้ง แก้ไข ระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(...
5 วันที่ผ่านมา
เฟมีน่า เลซ อินเตอร์เนชั่นแนล  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน- ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน- ปฏิบัติงาน...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า2. ตรวจสอบ / ซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องจักร3. ดูแล และทำความสะอาดสถานที่ปฎิบัติงาน4...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ลทีวี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างติดตั้งเคเบิ้ล ซ่อมแซมอุปกรณ์เคเบิ้ล หรือ ไฟฟ้า (มีการฝึกสอนให้ก่อนปฏิบัติงานจริง) คุณสมบัติ เ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดูราฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแล ควบคุม เฝ้าระวัง และซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงาน-ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือเ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ประตูเหล็กไทย จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าได้ ,มีประสบการณ์ในงานระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2 ปี ขึ้นไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย อ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างไฟฟ้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส. ประสบการณ์(ปี) :... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วีที กราฟฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ไปติดตั้งเครื่องจักรให้ลูกค้า ฝึกอบรมการใช้เครื่อง ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร2. ทำหน้าที่ตั้งง...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรจน์สินก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมแซมชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ได้ ติดตั้งโยกย้ายในส่วนของไฟฟ้าได้ ดัดแปลงกำหนดสเปก อุปกรณ์ไฟฟ้า...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร 11000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบซ่อมสร้างระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ภายในบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 - 99 ปี ระดับก...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร งานซ่อมบำรุงและงานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี)...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยาอินไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมได้ , ตรวจสอบงานจามแผนงานการซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ติเพิ่มเติม : - เพศชาย อายุ 23-30 ปี- วุฒิ ปวช. - ปวส. ช่างไฟฟ้า- มีความรับผิดชอบงานสูง- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน- มีประสบกา... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ใช้โปรแกรมเขียนแบบได้2. เขียนแบบ PLC ได้3. ไวริ่งสายไฟได้4. ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ คุณสมบัติ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำระบบไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง2.ควบคุมระบบไฟฟ้าชั่วคราวภายในโครงการก่อสร้าง3.ซ่อ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเพ็กซ์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 10000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจเช็คดูแลระบบไฟฟ้า MDB-ทำการติดตั้งซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักร และอุกปรณ์ไฟฟ้าภายในฝ่ายต่างๆ-บำร...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สามารถต่อไฟระบบ 1 เฟส 3 เฟสได้2.ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั่วไปภายในโครงการฯ3.มีความขยันหมั่นเพีย...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 9500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่องเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องจักร งานก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่ว...
8 วันที่ผ่านมา