จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน ช่างไฟฟ้า

1-20 จาก 1813 ผลการ

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/ประปา/เครื่องกล- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างไฟฟ้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส. ประสบการณ์(ปี) :... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ึ้นไป- ขับรถยนต์ได้ และ มีใบขับขี่รถยนต์- จบ ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า- ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ด้านการซ่อมบำรุง ปั้นจั่น - เ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม.เอช.อี. - ดีแมก (ที) จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เดินสายไฟ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าในผลิตภัณฑ์ของบริษัท• สามารถขับรถยนต์พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ แ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ควอลิตี้ ไพพ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงรักษา และควบคุมเครื่องจักร ภายในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ระดับการ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด  -  จังหวัดสระบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำระบบไฟฟ้าโรงงาน2.ควบคุมระบบไฟฟ้าโรงงานและเครื่องจักร3.ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารแ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท กิจบรรลือ มัลติ-ฟู้ด จก.  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล/ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ภายในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฎิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรส่วนงานไฟฟ้าและตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่หน่วยงานไฟฟ้ารับผิดชอบตามแผนง...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ช่างประจำอาคาร ดูแล ควบคุม และซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารสูง สุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ- ช่าง...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัทเค.วาย อินเตอร์เทรด จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตั้งเดินท่อไฟและสายไฟเข้า Boilre คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปวช....
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำระบบไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง2.ควบคุมระบบไฟฟ้าชั่วคราวภายในโครงการก่อสร้าง3.ซ่อ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงไฟฟ้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร อาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถเข้ากะ ทำงานล่วงเวลาได้ คุณสมบัติ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีความรู้พื้นฐานด้านช่างฝีมือ งานตัด, เชื่อม, เดินสาย2.มีความสามารถด้านไฟฟ้าโรงงาน3.มีความคล่องตั...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ติเพิ่มเติม : - เพศชาย อายุ 23-30 ปี- วุฒิ ปวช. - ปวส. ช่างไฟฟ้า- มีความรับผิดชอบงานสูง- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน- มีประสบกา... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการซ่อมบำรุงตามใบแจ้งซ่อมที่ทางผู้บังคับบัญชามอบหมาย- ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่องเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องจักร งานก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่ว...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานไฟฟ้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวช. ประสบการณ์(...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แดน - ไทย เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจเช็คงานตามแผ่น คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส. ประสบการณ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยาอินไทย จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมได้ , ตรวจสอบงานจามแผนงานการซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพ...
6 วันที่ผ่านมา