จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Hr

1-20 จาก 9509 ผลการ

Happy home cable tv.co,.th  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหา และจัดจ้างบุคคลากรตามความเหมาะสมดูแล สวัสดิการต่าง ๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานคำนวณเง...
2 วันที่ผ่านมา
THG Prima Times Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ชอบ RESPONSIBILITIES :• To develop, support and manage the HR related activities including; recruitment, people developm... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีบี ออร์กาไนเซอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร- ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน- รับผิดชอบในการอบรมให้...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลพนักงานส่วนสำนักงาน2.สรรหา คัดเลือกพนักงานเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่ง3.จัดหาคอร์ดฝึกอ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด  -  เชียงใหม่ (จังหวัด)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาบุคลากร- ทำสัญญาจ้างงาน / จัดทำข้อมูลต่างๆ ในระบบ HRMi- จัดทำแบบฟอร์ม ประกาศต่าง ๆ ของฝ่ายบุ...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Manage overall in HR role.• Estiblish and implement departmental goals , objectives , policies , ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... skills.• Strong corporate vision and ability to translate HR strategies and plans into action. • Good Presentations If ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ด้านสรรหาบุคคล-ด้านจัดฝึกอบรม-Supportงานต่างๆของแผนก คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35 ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ธุรการงานบุคคลอบรมสัทนาการ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญา...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร 2.พัฒนามาตรฐานตำแหน่งงาน (Job Description ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Responsible for the administration of the system. THANULUX PCL. And group companies. Care about l...
3 วันที่ผ่านมา
แอบโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดทำงานData Base ข้อมูลพนักงาน-ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น บัตรพนักงาน,ใบลา,OT,ยูนิฟอร์ม,ประกันสังค...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...-Shirt Company, Staff Party, Company Trip- จัดทำสรุปข้อมูล HR On-boarding เช่น Contract, Promote, Transfer, Resign, Reti... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและออกแบบฝ่ายบุคคลให้สอดคล้องตามนโยบายบริษัทศูนย์รับสร้างบ้าน บ้านไทยโฮม มีสาขามากกว่า 10 สาขาท...
10 วันที่ผ่านมา
ฟ้าใส โปรดักชั่น  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการทั่วไป คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ป...
3 วันที่ผ่านมา
Silkspan Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ1. บริหารภาพรวมและดูแลการทำงานฝ่าย HR ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้2. ร่วมพัฒนาระบ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้ง คอร์ป  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินงานด้านบริหารค่าตอบแทนคำนวณรายได้ของพนักงานประจำวันคำนวณเงินเดือน / ค่าจ้างของพนักงานในแต่ละว...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ1.งานวางแผนบริหารงานบุคคล โดยบริหารงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท มีดี คิทเช่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูระบบการมาปฎิงานของพนักงาน2.สรรหาพนักงาน3.ทำเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม คุณสมบัติ เพศ : หญิง อาย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาพนักงาน- บริหารการจ่ายค่าตอบแทน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึก...
2 วันที่ผ่านมา