จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Hr

1-20 จาก 2076 ผลการ

Amarit and Associates Co., Ltd.  -  สงขลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ Monitors critical HR KPI's in his/her area, anticipates HR issues andproposes solutions. Follow up ... 
5 วันที่ผ่านมา
Alloy Industry Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูแลพนักงานส่วนสำนักงาน2.สรรหา คัดเลือกพนักงานเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่ง3.จัดหาคอร์ดฝึกอ...
3 วันที่ผ่านมา
Learnbalance Group  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ce (C&B and HRIS) and general affairs2.Support the Head of HR in Company-wide Resource planning and Organisation Structu... 
2 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท• ควบคุมดูแลงานด้านสรรหา คัดเ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเชีย อินแฮนด์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...cipate in preparation, implementation and execution of all HR related projects and integrated processes such as competen... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Qualifications• ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลทั้ง HRM และ HRD• การศึกษาร...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารจัดงานบุคคล และธุรการ2.บริหารจัดงานฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากร3.บริหารจัดงานจัดซื้อ และบริหารว...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แลนด์ แอสเซท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาพนักงานทั้งระบบ โดยใช้ช่องทางการสรรหาที่หลากหลาย- คัดเลือกใบสมัครและนัดสัมภาษณ์งาน- ดูแลเอกส...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิธิตา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนการดึงดูดพนักงานใหม่ และแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานความต้องการของแต่ละหน่วยงาน-ดูแลรับผิดช...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอก แพลนเนอร์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหาและว่าจ้างบุคลากร อัตรากำลังคนในการงานทำงาน รับสมัครและสัมภาษณ์ คัดเลือกและทดสอบ การประเมินผลร...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบุคคลด้านรวจสอบ KPI และประเมินผลของฝ่ายต่างๆงานด้าน JD ของฝ่ายต่างๆงานด้าน ISOงานอื่นตามที่ได้รั...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สรรหาบุคลากร2.คิดค่าแรงและโอทีพนักงาน3.ดูแลสวัสดิการของพนักงาน4.ทำรายงานประกันสังคม/กองทุนทดแทน/ภ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำแผนอัตรากำลังคน- จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล- จัดทำเงินเดือน และรายได้ของพน...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จำกัด  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาบุคลากร- งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับก...
14 วันที่ผ่านมา
Silkspan Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...มรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ1. บริหารภาพรวมและดูแลการทำงานฝ่าย HR ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้2. ร่วมพัฒนาระบ... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ้าท์อีสต์ ไซด์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน (ขาด ลา มาสาย) และบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงาน- คำนวณค่าจ้าง และรายไ...
11 วันที่ผ่านมา
Alloy Industry Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สรรหาบุคคลากร สัมภาษณ์เบื้องต้น2.จัดทำ จัดเก็บ สถิติการทำงาน3.จัดทำ จัดเก็บ ข้อมูลประวัติพนักงานท...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไนซ์กรุ๊ปโฮลดิ้ง คอร์ป  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินงานด้านบริหารค่าตอบแทนคำนวณรายได้ของพนักงานประจำวันคำนวณเงินเดือน / ค่าจ้างของพนักงานในแต่ละว...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...-Shirt Company, Staff Party, Company Trip- จัดทำสรุปข้อมูล HR On-boarding เช่น Contract, Promote, Transfer, Resign, Reti... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ance appraisal- Provide effective and efficient support on HR matters to the HR Management including collation of data f... 
4 วันที่ผ่านมา