ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Hr

1-20 จาก 10172 ผลการ

บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คำนวณเงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา- ทำรายงาน ภงด.1 และประกันสังคม พร้อมยื่...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลูกชิ้นจัง ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำนโยบาย และวางแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะสั้นและระยะยาว- ดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรตามแผน- ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท อริยา โค้ทติ้ง จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำเงินเดือนพนักงานในระบบ Payrollสรรหาพนักงาน,ทำภงด.1,กท.25,ภงด 1 ก,ประกันกลุ่มพนักงานจัดทำสถิติการท...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - คำนวณเงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา- ทำรายงาน ภงด.1 และประกันสังคม พร้อมยื่...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฮีลูเคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

15000 - 19000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - การสรรหา คัดเลือกบุคลากร- กฎหมายแรงงาน- แรงงานสัมพันธ์- ควบคุมการฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน- การจัดทำเว...
3 วันที่ผ่านมา

โรงแรม ปาแชง โฮเทล เดอ แบงคอก ( บริษัท ริเวอร์การ์เด้นท์ จำก...  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รวบรวมใบลาของพนักงาน2. แจ้งพนักงานเข้า-ออก สปส.3. สรรหาและสัมภาษณ์ผู้สมัคร ที่ตรงกับตำแหน่งงานที...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้อนรับลูกค้า/Suppiler/บริการลูกค้าที่มาติดต่อ/รับโทรศัพท์/ติดต่อประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกอื...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ึ้นไป อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : มีประสบการณ์ทางด้านงาน HR จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน เง... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เกษมกิจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อผู้สมัครงาน- ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท - จัดทำเอกสารต่างๆ- ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับ...
4 วันที่ผ่านมา

P.R. Recruitment and Business Management Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงาน- จัดทำรายงานสรุปยอดโดยใช้โปรแกรม Excel (Pivot+Vlookup)ได้ดี- ทำเอกสารร่างสัญญาเพื...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 26000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหาบุคลากร-ดำเนินการกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตาม...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน2. คำนวณจ่ายและหักเงินเดือนพนักงาน3. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร4....
9 วันที่ผ่านมา

Alloy Industry Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สรรหาบุคคลากร สัมภาษณ์เบื้องต้น2.จัดทำ จัดเก็บ สถิติการทำงาน3.จัดทำ จัดเก็บ ข้อมูลประวัติพนักงานท...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท อาร์ เค จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ...  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำเงินเดือนพนักงาน- จัดหาคนเพื่อ support โรงงาน- บริหารงานบุคคล- ติดต่องานราชการ คุณสมบัติ เพศ :...
28 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูโร ครีเอชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ Main Responsibilities:• Assist HR Team in Payroll functions such as Time attendant, HR software, Em... 
10 วันที่ผ่านมา

Zest-Med Co.,LTd  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ป...
15 วันที่ผ่านมา

Harrison Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสรรหา สัมภาษณ์งาน- สรุป Report Time Attendance- จัดทำใบประเมินการปฏิบัติงาน ของพนักงาน- ประกัน...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานด้านสรรหาและว่าจ้าง- งานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร- งานด้านแรงงานสัมพันธ์และงานสวัสดิการ- งานด...
3 วันที่ผ่านมา

มัชรูม ทราเวล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
 ...หรือ ด้านที่เกี่ยวข้อง• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้าน HR• ทักษะด้านการสื่อสาร และ ประสานงาน เป็นเลิศ • มีความรู้ด้า... 
10 วันที่ผ่านมา

Raksthai Foundation  -  กรุงเทพมหานคร

 ... and staff welfare issues. - Prepare monthly and quarterly HR Newsletter and other banner about benefit and welfare for ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว