จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Hr

1-20 จาก 10792 ผลการ

Human Tech Consulting  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน- ดูในเรื่องของเอกสารการออกกรมธรรม์ลูกค้า- ดูในเรื่องการออกเมโม้- ดูแลเรื่องเอกสารทั่ว...
4 วันที่ผ่านมา

ZJ INSPIRATION CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการปฏิบัติงานของสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและรองรับการแข่งขันในอนาคตได้-...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ Support งานสรรหาว่าจ้าง ฝึกอบรม Payroll และจัดทำเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชา...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท KT OPTIC จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติพนักงาน , การโอนย้ายรายชื่อ ,การประเมินผ่านทดลองงาน,ใบลาออกพนักงาน,ใบ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท พลวัชร์เครื่องยนต์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

14000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้องคอยประเมินผลในการปฏิบัติงานต่างๆ ของบุคคลภายในองค์กรนั้นๆ- ต้องสามารถดำเนินการจัดการวางแผนในเ...
8 วันที่ผ่านมา

SGS (Thailand) Limited  -  กรุงเทพมหานคร

15500 - 20000 บาท
 ...ft Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว- มีประการณ์การทำงาน Admin หรือ HR Payroll มาอย่างน้อย 1 ปี- ทำงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนางลิ้นจ... 
2 วันที่ผ่านมา

SPRINGME PTE., LTD  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดงาน• ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่• ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันส...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไ...  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ HR Roll1. ทำหน้าที่จัดทำเอกสาร ต่างๆภายในแผนกทรัพยากรบุคค เช่น งานสัญญาจ้าง งานบันทึกประวัติพนักงาน... 
14 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลด้านการสรรหาและจัดทำสัญญาว่าจ้างพนักงาน- ดูแลด้านปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงาน- ดูแลด...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...งานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (HR Officer)คุณสมบัติ1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป2. อายุระ... 
4 วันที่ผ่านมา

ที.เอช.นิค จำกัด  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเงินเดือนพนักงาน/ คำนวณโอที2. ดำเนินการสรรหาบุคลากร รวมถึงติดตามผลการทดลองงาน3. ดำเนินการด้...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานด้านสรรหาและว่าจ้าง- งานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร- งานด้านแรงงานสัมพันธ์และงานสวัสดิการ- งานด...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัทแลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ – คอยติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในองค์กรและนอกองค์กร– หากต้องการใช้สถานที่หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เจ้าหน...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานด้านสรรหาและว่าจ้าง- งานด้านแรงงานต่างด้าวและเอกสารของส่วนราชการ- งานด้านธุรการและการประสานงาน...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน2. คำนวณจ่ายและหักเงินเดือนพนักงาน3. ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร4....
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ามรับผิดชอบ •หน้าที่ความรับผิดชอบ- ดูแลบริหารจัดการงานด้าน HR บางส่วน- จัดทำกระบวนการสรรหาบุคคลากร- จัดทำเอกสารค่าตอบแทน... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท บอดี้สตีล แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

9500 - 11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับโทรศัพท์ คัดแยกจดหมายและพัสดุ- จัดทำเอกสารต่างๆ ของงานบุคคล- หากมีประสบการณ์ด้านงานสรรหา จะพิจ...
17 วันที่ผ่านมา

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานด้านธุรการและประสานงาน- จัดหา ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินของบริษัท- ควบคุมการ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปวีณ์มล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีหน้าที่จัดการดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคลทั้งหมดเช่น การรับสมัคร, การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน, ...
11 วันที่ผ่านมา

Toll Logistics(Thailand) Co., Ltd.  -  จังหวัดสมุทรปราการ

25000 - 29000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. Recruitment2. Time attendance3. Work rules, Discipline4. General Administrator คุณสมบัติ เพศ : ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว