จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Hr

1-20 จาก 11196 ผลการ

บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Support งานสรรหาว่าจ้าง ฝึกอบรม Payroll และจัดทำเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชา...
2 วันที่ผ่านมา
Internet Solution & Service Provider Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน:1. ดูแลกระบวนการสรรหาคัดเลือกรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่2. ดูแลกระบวนการต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ้าท์อีสต์ ไซด์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน (ขาด ลา มาสาย) และบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงาน- คำนวณค่าจ้าง และรายไ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอเชียคูซีน่า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดงานด้านเอกสารภายในแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล2.จัดเก็บข้อมูลประวัติพนักงาน 3.ติดต่อโทรนัดสัมภาษ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท สมาร์ท โลจิสติกส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ทำเงินเดือนพนักงาน-ยื่นประกันสังคม-ยื่นภาษีรายได้ส่วนบุคคล-เปิดรับสมัครพนักงาน-ยื่นวีซ่าและใบอนุญา...
13 วันที่ผ่านมา
บีสตาร์ บิวตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลตารางวันหยุดพนักงาน-ตรวจสอบ Time Attendance พนักงาน-แจ้งพนักงานเข้า-ออกประกันสังคม-งานด้านธุรก...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับโทรศัพท์ 2. ต้อนรับลูกค้า หรือ ผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ4. งาน...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ •ดูแลกระบวนการงาน HRM, HRD, •ดูแลรับผิดชอบงานภายใต้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานธุรการ เพื่อให้การปฏิบัติ...
2 วันที่ผ่านมา
นินจา โลจิสติกส์(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จบ ปวส ขึ้นไป จนถึงระดับปริญญาตรี - ดูแลเรื่องเอกสาร - การรับสมัครคนขับรถ- งานทั่วไป- พูดภาษาอังก...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานของบริษัท- ร่วมกับผู้บังคับบ...
26 วันที่ผ่านมา
โคอิเตะ(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดหาช่องทางการเข้าถึงผู้สมัคร และเรียกนัดสัมภาษณ์ติดต่อประสานข้อมูลกับพนักงาน จัดตารางเข้างานของผู...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท พี เค ซิลเวอร์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบเรื่องขาด ลา มาสายของพนักงาน พร้อมสรุปรายวันส่งฝ่ายบริหาร2. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง...
23 วันที่ผ่านมา
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเอกสารต่างๆจากพนักงาน- คำนวณค่าล่วงเวลาของพนักงาน- ประสานงานกับพนักงานในเรื่องต่างๆ- ประสาน...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Manage overall in HR role.• Estiblish and implement departmental goals , objectives , policies , ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและออกแบบฝ่ายบุคคลให้สอดคล้องตามนโยบายบริษัทศูนย์รับสร้างบ้าน บ้านไทยโฮม มีสาขามากกว่า 10 สาขาท...
3 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)งานสรรหา • ดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้น โดยตรวจสอบเอกสารที...
29 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.คัดเลือกใบสมัคร โทรนัดสัมภาษณ์ และส่งอีเมล์ยืนยันการสัมภาษณ์งาน 2.รับผิดชอบดูแลและตรวจสอบเอกสารผู...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Qualifications• ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลทั้ง HRM และ HRD• การศึกษาร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40ปี- ประสบการณ์บุคคล โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี- ภาษาอังก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮีลูเคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - การสรรหา คัดเลือกบุคลากร- กฎหมายแรงงาน- แรงงานสัมพันธ์- ควบคุมการฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน- การจัดทำเว...
2 วันที่ผ่านมา