Search Results: 3,132 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน - ดูแลงานสรรหา ว่าจ้าง ลูกจ้างรายเดือนและรายวัน รวมถึงงานด้านบุคคลอื่น เช่น สวัสดิการต่างๆ - ติดต่อปร...

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...น LINE ID : hr1-lhb1966 สอบถามรายละเอียด ผ่าน Facebook : HR Littlehome Bakery หมายเหตุ บริษัทฯ ทำงานจันทร์ฺ-ศุกร์... 

บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน * จัดเตรียมรายงานเงินเดือน รายเดือน รายปี (ภงด.1ก , กท.20 * งานที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมและกรมแรงงาน...

บริษัท บราเทอร์ โกลบอล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
24 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานด้านการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรประจำบริษัทฯ ทุกตำแหน่ง ให้เป็นไปตาม KPI - สัมภาษณ์ผู้สม...

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ดำเนินการรับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้น และจัดทำสัญญาว่าจ้างกับพนักงาน จัดเก็บประวัติพ...

บริษัท เอชซีแอนด์พีอาร์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

ศรีเทพ
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...ตอร์ (MS.Office:Word and Excel) # มีประสบการณ์ทางด้านงาน HR อย่างน้อย 3 ปี (มีใบรับรองการผ่านงาน) # สามารถทำงานภายใต... 

บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดทำเงินเดือนและตรวจสอบระบบบันทึกเวลา 2.ทำรายงานประจำเดือนโดยการใช้โปรแกรม B-Plus 3.ทำเอกสารประก...

บริษัท โจนส์สลัด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุม ดูแล ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาว่าจ้าง - ออกแบบ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตามช...

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • จัดทำประวัติพนักงาน บันทึกขาด-ลา มาสาย • จัดทำเอกสารงานบริการในหมวดหมู่ต่างๆ • ติดต่อหน่วยงานภายน...

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

ลำลูกกา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.สรรหาพนักงาน 2.ดูแลงานส่วนHR คุณสมบัติผู้สมัคร #1.เพศ หญิง/ชาย #2.ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ป... 

บริษัท เอมธรรม จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
15 วันที่ผ่านมา
 ...วุฒิภาระงานด้านนี้ มีความเป็นผู้ใหญ่ # มีความรู้ ในด้าน HR ( ไม่มีลูกจ้างต่างด้าว ) ทำเงินเดือน ดูแล จัดการ โอที แล... 

บริษัท บีพี ออโตเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ... ผ่าน App Jobth หรือส่ง Resume มาที่ E-mail [email protected] หรือติดต่อ (***) ***-**** (คุณจิรพร Hr) Line = hr-esp

บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด

เมืองสงขลา
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1 บันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับคำนวณเงินเดือน 2 ตรวจสอบการทำงานวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการ ...

บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เมืองราชบุรี
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. บริหารงานบุคคล / วางแผนกำลังคน 2. สรรหาบุคลากร 3. เงินเดือน งานเอกสาร และระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุค...

T.V.F.(2002) CO., LTD.

เมืองเชียงราย
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : 1.ดูแลการสรรหาบุคลากรและการจ้างงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 2.จัดทำโปรแกรมจ่ายเงินเดือน ภาษีเงินได้ ประกั...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวมชมเดะเบสท์

นครปฐม
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - สรรหาพนักงาน ที่เหมาะสม และ มีความสามารถกับตำแหน่งงาน - คำนวนเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย - ควบ...

บริษัท ที.พี. ทรัพย์เจริญ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ติดต่อประสานงานกับนายจ้าง เพื่อรับทราบคุณสมบัติลูกจ้างที่ต้องการ 2.ดูแลงานเอกสารการทำงาน ขาด ลา มาส...

บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : คลีข้อมูลเข้าระบบทำประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ หญิง อายุ 25 ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช...

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
2 เดือนที่แล้ว
 ...ละเอียดงาน : Responsibilities: The overall management of HR functions under Thai Labour Laws, including Recruitment, E... 

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดำเนินการสรรหาบุคคลากร รวมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเวลาทำงาน และ บันทึกการลาของพนักงาน พร้อม...

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
5 วันที่ผ่านมา