จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Hr

1-20 จาก 603 ผลการ

Reeracoen  -  กรุงเทพมหานคร 35000 - 40000 บาท
- General affairs & HR management job functions both inside and outside company. - Responsible for recruitment, payrol... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.Recruit - สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ขาดอยู่ ภายในเวลาที่กำหนด 2.Evaluate - รวบรวมข้...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารงานบุคคล - การคัดสรรแรงงานและจ้างงาน - การทำเงินเดือน (Payroll) - สำรวจความต้องการฝ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกใบสมัคร พร้อมส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด 2. จัดทำสัญญาจ้างงาน เอกสารการบ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร 2.พัฒนามาตรฐานตำแหน่งงาน (Job Descrip...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Qualifications • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานบริหารบุคคลทั้ง HRM และ HRD •...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท แลนด์ แอสเซท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สรรหาพนักงานทั้งระบบ โดยใช้ช่องทางการสรรหาที่หลากหลาย - คัดเลือกใบสมัครและนัดสัมภาษณ์งาน -...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิธิตา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนการดึงดูดพนักงานใหม่ และแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานความต้องการของแต่ละหน่วยงาน -ดูแลร...
7 วันที่ผ่านมา
RGF  -  เมืองชลบุรี
 ... help other subordinates. Duties & Responsibilities:  HR activities such as Recruiting, Evaluating, Employee relati... 
17 วันที่ผ่านมา
Argyll Scott  -  กรุงเทพมหานคร
 ... currently looking for a proactive and mature professional HR role as a HR Manager who has depth knowledge of overall HR... 
สมัคร Jooble 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Reeracoen  -  เมืองชลบุรี 50000 - 70000 บาท
*responsible for interpret Japanese to Thai *assigned in HR and GA section *correspond to Japanese customer from Jap... 
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ - Training Need Survey - ออกแบบหลักสูตรและสื่อการฝึกอบรม...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - พัฒนาและฝึกอบรม - บริหารผลตอบแทน KPI - บริหารพนักงานสัมพั...
20 วันที่ผ่านมา
Procter & Gamble Trading (Thailand)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ntage for the Company. To fulfill this responsibility, the HR Manager plays four roles: Business Partner, Change Agent, ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลระบบบริหารงานบุคคลทั้งระบบ ได้แก่ งานสรรหาบุคลากร, งานฝึกอบรมและพัฒนา, งานประกันสังคม, งาน...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยนครโอสถ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเพิ่มเติม เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ถ้ามีประสบกา...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท อาร์ตมาเนีย ไลท์ติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - คีย์ข้อมูล ติดต่อประสานงานทั้งภายนอก/ภายใน - จัดทำเอกสารต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบเอกสาร...
16 วันที่ผ่านมา
Donuts Bangkok Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ... และเกมมือถือ Tokyo 7th Sisters จากประเทศญี่ปุ่น รับสมัคร HR Recruiter ช่วยงานสรรหาบุคลากรเพื่อพัฒนาเกมมือถือและเว็บเซอ... 
1 วันที่ผ่านมา
Reeracoen  -  กรุงเทพมหานคร 20000 - 40000 บาท
To handle full spectrum of HR as HRBP’s roles: • Administration of Employees Self Service system to update and maintai... 
6 วันที่ผ่านมา
RGF  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ibilities: ~Responsible for implementing and developing HR procedures in accordance with Law and the company's policy... 
17 วันที่ผ่านมา