Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกรไฟฟ้า จังหวัดระยอง

1-20 จาก 28 ผลการ

0  -  จังหวัดระยอง

10000 - 35000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล จัดการระบบไฟฟ้า Plant ใหม่ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษ...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

จำนวน 4 อัตรา ลักษณะการทำงาน 1. ซ่อมแซ่มและทำการปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าทุกครั้งที่หยุดการผลิต 2. ตรวจเช็คระบบและ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย 2. อายุ 22-35 ปี 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า 4. มีความรู้ความชำน...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุง ติดตามปัญหา วางแผ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท รุ่งเรือง การช่าง จำกัด  -  จังหวัดระยอง

18000 - 35000 บาท
 ...คร : ~1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-38 ปี ~2. วุฒิป.ตรี วิศวกรไฟฟ้า-เครื่องกล ~3. สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แกรนด์ ยูเนี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดระยอง

20000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ Site survey คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ประสบการณ์...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด  -  จังหวัดระยอง

-บริหารความคืบหน้างานก่อสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน -บริหารคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาต...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอเอสเฟิร์ส จำกัด  -  จังหวัดระยอง

20000 - 25000 บาท
บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. - เพศชาย / หญิง - อายุ 25-35 ปี ~2. - ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริการหลังการขาย / ให้คำแนะนำด้านการใช้งาน / ดูแลสินค้าของแคนนอน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

Job Descriptions and Responsibilities Good knowledge on technical environmental Engineering, applied to air pollutio...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G  -  จังหวัดระยอง

รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน : - ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง ติดตั้ง ระบบไฟ้า และประปา ภายในบริษัทฯ - อื่นๆ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Biz Nakhon Co.,Ltd.  -  จังหวัดระยอง

20000 - 25000 บาท
สร้างยอดขายให้องค์กร เพิ่มลูค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า นำเสนองาน Project สวัสดิการ : เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

Job Descriptions and Responsibilities Relationships and coordination with governments and relevant organizations. ...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดระยอง

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกรในไลน์ผลิต คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 - 27 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบก...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด  -  จังหวัดระยอง

12000 บาท
จำนวน 1 อัตรา ลักษณะการทำงาน ประสานงาน ระหว่างบริษัท กับ ตัวเเทนผู้ว่าจ้าง ให้ความรู้พนักงานเรื่องกฏระเบียบ ค...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดระยอง

วางแผนหน้างาน ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแผนงาน สวัสดิการ : ตามกฎหมายแรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพ...
1 วันที่ผ่านมา

WHA Industrial Development  -  จังหวัดระยอง

Job Descriptions and Responsibilities Planning and coordination plan. Management site infrastructure in good cond...
3 วันที่ผ่านมา

TP Engineering & Trading Supply Co., Ltd.  -  จังหวัดระยอง

- ติดต่อประสานงานขายสินค้ากับลูกค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม สวัสดิการ : ประกันสังคม, ค่าน้ำมัน(ในบางตำแหน่ง) ,โบนัส...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดระยอง

ควบคุมบริหาร ดูแลงานก่อสร้าง สวัสดิการ : ตามกฎหมายแรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดระยอง

อยู่ประจำหน่วยงานต่างจังหวัดได้ คอยเช็คของเข้าหน้างาน และงานเอกสารทางด้าน Admin ทำเบิกจ่ายของอุปกรณ์ต่างๆ ทำค่าแรงคนงาน...
1 วันที่ผ่านมา
12