Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ช่างยนต์ จังหวัดระยอง

1-20 จาก 29 ผลการ

บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด  -  จังหวัดระยอง

ดูแลซ่อมแซมเครื่อง ยนต์ต่างของบริษัท และ รถประจำบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ม3 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ ~2....
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท บี - ควิก จำกัด  -  จังหวัดระยอง

- ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรัก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด  -  จังหวัดระยอง

 ...ิผู้สมัคร : ~1. 1. ปวส.- ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ~2. 2. ชาย อายุ 20-22 ปีขึ้นไป ... 
2 วันที่ผ่านมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคียวร์ อลาร์ม แอนด์ เซพตี้ เซอร์วิส  -  จังหวัดระยอง

ติดตั้งระบบเซพตี้ กล้องวงจรปิด service cctv แก้ไขระบบงานไฟฟ้า ทำงานภายในจ.ระยอง สวัสดิการ : เงินเดือน เบี้ยขยั...
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด  -  จังหวัดระยอง

9000 - 15000 บาท
 ...ายุ อายุ 20 ปีขึ้นไป 3.จบวุฒิการศึกษา ม.3-ปวส.ช่างกล ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ไม่จำเป็นต้องมีประกบการณ์) 4.ม... 
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด  -  จังหวัดระยอง

 ...เพิ่มเติม : - วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช. ขึ้นไป หรือ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำ... 
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

1. เพศชาย 2. อายุ 21-35 ปี 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. 4. สาขาเครื่องกล, การเชื่อม, เทคนิคการผลิต และสาขาที่เ...
6 วันที่ผ่านมา

ICS Global Fabrication Service Co.,Ltd.  -  จังหวัดระยอง

- เพศชาย - วุฒิ ปวส. ช่างก่อสร้าง / ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม / อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ใช้ auto cad ได้
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท สิริ ซัคเซส ซัพพลาย จำกัด  -  จังหวัดระยอง

 ...เพศชาย -อายุ20-35 ปี -วุฒิ ปวส.สาขา ช่างกล,เครื่องกล,ช่างยนต์ -ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ -ซัพพลายโรงงาน EThos สนใจโทร... 
21 วันที่ผ่านมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  -  เมืองระยอง

ดูและและซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประปาตามอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ 1. เพศชาย 2. อายุ 25-35 ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด  -  จังหวัดระยอง

 ... ~1. เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ~2. วุฒิ ปวช. สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิคยานยนต์ และสาขาอื่นๆ... 
2 วันที่ผ่านมา

โรงแรมระยองล้านนา  -  จังหวัดระยอง

9000 - 14000 บาท
พนักงานซ่อมบำรุงประจำโรงแรม รายได้ดีพร้อมที่พัก ระบุด้วยว่าอยากทำที่นอกเมืองเชียงใหม่หรือตัวเมืองระยองและต้องขับรถได้...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตั้ง ควบคุมดูแล ระบบไฟฟ้าในโรงงานการผลิต และสำนักงาน- ควบคุมดูแล เครื่องมือช่าง และให้อยู่ในสภ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดระยอง

 ...ญาตรี ,ปวช.-ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างซ่อมบำรุง,ช่างยนต์,ยานยนต์,เครื่องกล,ไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์,เมคคา... 
26 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.วี.เอส.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฎิบัติร่วมกับหัวหน้าทีมช่าง ในการบริการให้บริการเครื่องปรับอากาศในงาน ล้าง ติดตั้ง และซ่อมเครื่อ...
7 วันที่ผ่านมา

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.  -  จังหวัดระยอง

รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน : ช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค - ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าทีมช่าง ในการให้บริก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดระยอง

เสนอแผนทำ PM ตามกำหนดระยะเวลา ตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม เตรียมความพร้อมเครื่องจักรก่อนเริ่ม...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟีโบ้ คอร์ป จำกัด  -  จังหวัดระยอง

ถอดแบบ ขึ้นรูปชิ้นงาน ตามที่ลูกค้าต้องการ,ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,งานติดตั้งเครื่องจักร สวัสดิการ : เงินเดือน ...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ สวัสดิการ : สวัสดิก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด  -  จังหวัดระยอง

- ทำงานทดสอบตัวอย่างประห้องปฎิบัติการ - เป็นผู้ช่วยวิศวกร คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปวช- ป.ตรี ก่อสรา้งหรือเทียบ...
2 วันที่ผ่านมา
12