Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ช่างไฟฟ้า จังหวัดระยอง

1-20 จาก 27 ผลการ

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด  -  จังหวัดระยอง

11000 - 12000 บาท
ดูแลการซ่อมเครื่องมือ และระบบไฟฟ้าในโครงการ สวัสดิการ : 1.เงินเดือนประจำ,เบี้ยเลี้ยง 2.โบนัส 3.ชุดพนักงาน 4.ปร...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท หงม่าวไบโอเคม จำกัด  -  จังหวัดระยอง

1. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างครบถ้วน 2. ตรวจสอบสภาพกา...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานซ่อม / บำรุงรักษา2. งาน Calibration3. งานปรับปรุงเครื่องจักร4. งานที่รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ...
2 วันที่ผ่านมา

โรงแรม ระยองซิตี้  -  จังหวัดระยอง

1. ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าตามแบบหรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่ 2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตั้ง ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บำรุงร...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท วิน พร็อพเพอตี้ จำกัด  -  จังหวัดระยอง

- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน - ประจำ site งาน ที่ปลวกแดง จังหวัดระยอง - เป็นโครงการบ้านจัดสรร สนใจสมัคร...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ซ่อม/บำรุงรักษา2. งานอื่นๆตามที่หัวหน้ามอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 - 35 ปี ระดับก...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดระยอง

 ... ~1. ชาย ~2. วุฒิการศึกษาปวส. สาขาอิเล็คทรอนิกส์ , ช่างไฟฟ้า ~3. อายุ 23 ปีขึ้นไป วิธีการรับสมัครงาน : ... 
1 วันที่ผ่านมา

BT Midland Co.,Ltd.  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงดูแลรถยกไฟฟ้า ให้กับลูกค้าระยอง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 - 35 ปี ระดับการศึกษา :...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด  -  จังหวัดระยอง

13000 บาท
 ...ย อายุ 21 ปีขึ้นไป ~2. วุฒิ ปวช. สาขาช่างกล ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิคยานยนต์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ย... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ  -  จังหวัดระยอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน เช่น ไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องปรับอากาศ ระบบดับเพลิง สระ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด  -  จังหวัดระยอง

11000 - 12000 บาท
ซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องจักรกล และระบบท่อต่าง ๆ ให้กับบริษัทปิโตรเคมี สวัสดิการ : 1.เงินเดือนประจำ,เบี้ยเลี้ยง 2....
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด  -  จังหวัดระยอง

9000 - 12000 บาท
- ทำงานทดสอบตัวอย่างประห้องปฎิบัติการ - เป็นผู้ช่วยวิศวกร คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ปวช- ป.ตรี ก่อสรา้งหรือเทียบ...
2 วันที่ผ่านมา

เสม็ดวิลล่า รีสอร์ท  -  จังหวัดระยอง

14000 - 20000 บาท
ดูแลงานซ่อมในห้องพักของทางรีสอร์ท และงานอื่นตามที่ได้รับหมาย สวัสดิการ : รับเข้าประกันสังคม มีโบนัสทำงานครบรอบป...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

9500 - 12000 บาท
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ สวัสดิการ : สวัสดิก...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด  -  จังหวัดระยอง

12000 บาท
 ...ศชายอายุ 22 - 35 ปี - วุฒิ ปวช. ถึง ปวส. สาขา ดังนี้ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ขับรถ... 
23 วันที่ผ่านมา

Wisdom Hotel & Residence  -  เมืองระยอง

10001 - 15000 บาท
Job Qualifications - ชาย, อายุไม่เกิน 40 ปี - วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค หรืออื่นๆที่เ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

จำนวน 4 อัตรา ลักษณะการทำงาน ดูแลระบบเครื่องจักรใน Line ผลิต เพื่อให้พร้อมในการใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ ซ่อมแซมเครื่...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดิลก และ บุตร จำกัด  -  จังหวัดระยอง

10000 บาท
ดูแลรักษาเครื่องยนต์ สวัสดิการ : 1.ค่าครองชีพ 900- 1,500 /เดือน 2.โบนัส 3 ครั้ง/ปี 3. ปรับเงินประจำปี 4...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

1. เพศชาย 2. อายุ 21-35 ปี 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. 4. สาขาเครื่องกล, การเชื่อม, เทคนิคการผลิต และสาขาที่เ...
3 วันที่ผ่านมา

โรงแรมระยองล้านนา  -  จังหวัดระยอง

9000 - 14000 บาท
พนักงานซ่อมบำรุงประจำโรงแรม รายได้ดีพร้อมที่พัก ระบุด้วยว่าอยากทำที่นอกเมืองเชียงใหม่หรือตัวเมืองระยองและต้องขับรถได้...
4 วันที่ผ่านมา
12