จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิศวกรไฟฟ้า

1-20 จาก 186 ผลการ

บริษัท ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด  -  เมืองชลบุรี

1.)วางแผนและควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.)ควบคุมงานติดตั้งตามกระบวนการการผลิตและสาธณปโภครวมถึงงานระบบไฟฟ้า,และไฟฟ้...
2 วันที่ผ่านมา

เลควูดคันทรี่คลับ  -  บางพลี (อำเภอ)

- ควบคุมดูแลการทำงานของช่างซ่อมบำรุง - จัดตารางการทำงานของช่างซ่อมบำรุง - ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท บี เอส เอส ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

สามารถควบคุมงานระบบไฟฟ้าได้ ระบบคอมพิวเตอร์ได้ -
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นยิเนียริ่ง พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ - เคยผ่านงานควบคุมคุณภาพงานอาคาร / โรงแรม / คอนโด ห้างสรรพสินค...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

- ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ด้านระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และโครงส...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เป็นทีมตรวจรับรองด้านไฟฟ้าโรงงาน- งานตรวจรับรองประจำปี ( ด้านไฟฟ้าโรงงาน )- งานซ่อม / ตรวจ / PM /...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตามแผนงานผ่านงานคอนโดมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า 1 โครงการ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อา...
12 วันที่ผ่านมา

River Engineering Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน- ศึกษาข้อกำหนดของงาน และ จัดทำแบบงานระบบไฟฟ้า ของโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง- จัดเ...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.ดี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ซ่อมบำรุงเครื่องจักร โปรแกรม PLC เพศชาย อายุระหว่าง 24-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถเดินทาง...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ, ประมาณราคา, งานติดตั้งและซ่อมบำรุง, งาน Technical Service & Support to Customer and Sales ค...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท สเปซมีเดีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ อ่านแบบ ต่อวงจรไฟฟ้า ควบคุมระบบไฟในการติดตั้งป้าย ระบบไฟในโรงงาน สำนักงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ...
11 วันที่ผ่านมา

Siam Pacific Electric Wire & Cable Co.,Ltd.  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลในการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ และทดลองเดินเครื่องจักร- ควบคุมดูแลและวางแผนเกี่ยวกับระะบบไ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลในอาคาร ห้าง หรือบ้านจัดสรร ตลอดจนประมาณราคาง...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน ดูแลเกี่ยวกับไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดั...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานเกี่ยงกับงานระบบภายในอาคาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเอสเอส วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ถอดแบบ,ออกแบบ,ดูแลงานที่ตนเองรับผิดชอบ,มีความคิดสร้างสรรค์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ...
10 วันที่ผ่านมา

Celtic Siam Co Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

วิศวกรไซค์งาน มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง 10 ปี อย่างต่ำ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร ประเภทอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงงาน อาคารต่างๆ คุณสมบัติ...
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี  -  นครปฐม

16000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับใบแจ้งซ่อมแบละออกใบแจ้งซ่อม2.เก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง ข้อมูลการใช้อะไหล่ในการซ่อมบำรุง การวิเครา...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอมเทค อีแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  -  ปทุมธานี

16000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สามารถตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมารายย่อยได้2.สามารถตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ที่ส่งเข้าและออกจากโครง...
5 วันที่ผ่านมา