จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิศวกรไฟฟ้า

1-20 จาก 311 ผลการ

บริษัท ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด  -  เมืองชลบุรี
1.)วางแผนและควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.)ควบคุมงานติดตั้งตามกระบวนการการผลิตและสาธณปโภครวมถึงงานระบบไฟฟ้า,และไฟฟ้...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ดี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร โปรแกรม PLC เพศชาย อายุระหว่าง 24-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถเดินทาง...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชูไลท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ถอดแบบ เขียนแบบ สั่งของ จัดทำเอกสารใเสนอราคม จัดทำเอกสารอนุมัตวัสดุ ควบคุมการทำงาน ประสานงานลูกค้า และผู้รับเหมา 1. เพ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 40000 บาท
ดุแลงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร - เพศชาย - มีความรับผิดชอบงาน ขยัน และ อดทน
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ท ซิวิล (2016) จำกีด  -  จังหวัดนนทบุรี
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟ เอ็ม แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2. รักงานบริการ ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง
1. ทำการปรับปรุงแก้ไขและซ่อมบำรุงทางไฟฟ้าทุกครั้งที่หยุดการผลิต 2. แก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สามารถใ...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ประมาณราคา,ถอดแบบ,ตรวจแบบ,ติดตามและควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามระยะเวลาที่กำหนด -เพศชาย หรือหญ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด  -  ปทุมธานี
งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน ,ดูแลระบบแรงสูง ,พลังงาน ,ระบบ Fire Alarm ,หม้อแปลงไฟฟ้า และโซล่าเซลล์ สวัสดิการ : - โอ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า และรายละเอียดของโครงการ - จัดทำ TOR รายละเอียดโครงการ รายละเอียดของแบบ และอื่นๆ -...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์(1988) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
บริหารการจัดโหลดไฟฟ้าให้มีความสมดุลและความปลอดภัย สวัสดิการ : ค่ารถ, ค่าอาหาร, ค่าน้ำมัน, เบี้ยขยัน, โบนัส ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท คลองสวนพลู จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในงานระบบสาธารณูปโภคและระ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการทำงานของช่างซ่อมบำรุง- จัดตารางการทำงานของช่างซ่อมบำรุง- ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่...
3 วันที่ผ่านมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแก้ว พรมาลัย ออมทรัพย์  -  ขอนแก่น
ออกแบบ เขียนแบบได้ ประเมินราคาถอดอุปกรณ์ มีความรู้พื้นฐานเรื่อง สับสเตชั่น สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ควบคุมงานโครงการ ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1. ออกแบบและเขียนแบบทางไฟฟ้า 2. จัดทำ และรวบรวมสเปคทางไฟฟ้า 3. เข้าร่วมตรวจสอบสินค้ากับ QC 4. รวบรวมข้อมูลผลการทดส...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด  -  นครปฐม
สามารถบริหารงานในส่วนซ่อมบำรุง ,วางแผนในการจัดทำ Preventive MT , สามารถทำให้ปัญหา Brake Down ลดลง • ควบคุม ดูแล การจั...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิชชากร จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ออกแบบระไฟฟ้า สวัสดิการ : • ประกันสังคม • โบนัส • สังสรรค์ประจำปี • อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร โดยบริษัทฯมีหน่วยงานหลายแห่งในเขต กทม.และในพื้นที่ต่างจังหวัดใกล้เคียง คุณสมบัติผู้สมัคร : ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.ออกแบบ-เขียนแบบงานระบบไฟฟ้าอาคาร 2.ถอดแบบ-ประมาณราคางานระบบไฟฟ้าอาคาร 3.จัดหาทีมงาน/คัดเลือกช่างหรือผู้รับเหมาติดต...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่ 2.ถอดแบบ และประเมินราคางาน 3.เขียนแบบ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : 1.ประกั...
1 วันที่ผ่านมา