จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิศวกรไฟฟ้า

1-20 จาก 210 ผลการ

บริษัท แอดวานซ์ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
เขียน Program Omron or Mitsubishi 1.สามารถเขียน Program Omron or Mitsubishi 2.สามารถเขียน PLC ได้
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไนน์ คนโท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ควบคุมงานติดตั้งโครงการและประมาณราคา ปริญญตรี
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด  -  เมืองชลบุรี

1.)วางแผนและควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.)ควบคุมงานติดตั้งตามกระบวนการการผลิตและสาธณปโภครวมถึงงานระบบไฟฟ้า,และไฟฟ้...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซัมยูทิลิตี้ส์แมเนจเมนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ทำงานด้านไฟฟ้า, เครื่องกล - เพศชาย - วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สายไฟฟ้า, เครื่องกล - มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า, เครื่องกล
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เควสโก้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
-ปริญญาตรี วศบ. -อายุ 23 ปีขึ้นไป (รับนักศึกษา)จบใหม่สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ -สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ -สามารถใช...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย 2. อายุ 22-35 ปี 3. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า 4. มีความรู้ความชำน...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบและศึกษาเอกสารประมูลงาน พร้อมทั้งฟังคำชี้แจงและสำรวจสถานที่ก่อสร้าง- คำนวณปริมาณงานระบบไฟฟ้...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ, ประมาณราคา, งานติดตั้งและซ่อมบำรุง, งาน Technical Service & Support to Customer and Sales ค...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เค ซี ยู เซอร์วิส จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลในอาคาร ห้าง หรือบ้านจัดสรร ตลอดจนประมาณราคาง...
2 วันที่ผ่านมา

SR.TYRES  -  จังหวัดปราจีนบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต้นกำลัง ประจำปีให้สอดคล้อง กับแผนการซ่อมบำรุงระยะยาว เสนอผู้บังคับ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีเอสอาร์ แพลนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

วิศวกรไฟฟ้า รายละเอียดของงาน -ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า -การควบคุมงาน อัตรา 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศชา... 
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา

15000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ เขียนแบบ วางแผนและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่...
2 วันที่ผ่านมา

Celtic Siam Co Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

วิศวกรไซค์งาน มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง 10 ปี อย่างต่ำ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท แสงประดิษฐ์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วิศวกร (SITE ENGINEER) : ดูแลรับผิดชอบ และควบคุม การติดตั้งระบบไฟฟ้าตามโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตาม...
7 วันที่ผ่านมา

หจก.เลิศบุศย์  -  จังหวัดสมุทรสาคร

- เพศ ชาย/หญิง - อายุ 23-40 ปี - การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า - มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป - สามารถออกต่างจังหวั...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรสาคร

17000 - 19000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - การออกแบบ การควบคุม การวิเคราะห์ การคำนวนขนาดวงจร- ควบคุมอุปกรณ์วงจรควบคุมไฟฟ้า คุณสมบัติ เพศ : ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เคไอเจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน ดูแลเกี่ยวกับไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดั...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท สเปซมีเดีย จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ อ่านแบบต่อวงจรไฟฟ้า ควบคุมระบบไฟในการติดตั้งป้าย ระบบไฟในโรงงานสำนักงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ป...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เป็นทีมตรวจรับรองด้านไฟฟ้าโรงงาน- งานตรวจรับรองประจำปี ( ด้านไฟฟ้าโรงงาน )- งานซ่อม / ตรวจ / PM /...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบไฟฟ้า1. ออกแบบ,เขียนแบบและกำหนดรายละเอียดของงานออกแบบไฟฟ้า2. ควบคุมงานออกแบบสร้างจริงให้ใช้วั...
1 วันที่ผ่านมา