จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน วิศวกรไฟฟ้า

1-20 จาก 1228 ผลการ

บริษัท แอคทิเนียม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
ดูแลจัดการงานระบบไฟฟ้าของอาคารที่ก่อสร้าง ในไซตงาน วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบ กว.
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอดวานซ์ ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
เขียน Program Omron or Mitsubishi 1.สามารถเขียน Program Omron or Mitsubishi 2.สามารถเขียน PLC ได้
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และเดิม- ทดสอบผลิตภัณฑ์- จัดทำ Bom - ควบคุมกระบวนการผลิต- อื่น ๆ ตาม...
2 วันที่ผ่านมา

Sinohydro (Thailand) Co,.Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 55000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานเกี่ยวกับด้านการไฟฟ้าและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไ...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

21500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกลของเครื่องจักร อาคาร และระบบจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ เพ...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท ท๊อปอาร์ช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบ คำนวณ อุปกรณ์ไฟฟ้า-ควบคุมการติดตั้ง-จัดทำรายงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไนน์ คนโท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

ควบคุมงานติดตั้งโครงการและประมาณราคา ปริญญตรี
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ถอดแบบ และ ออกแบบ งานด้านไฟฟ้า2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 3. จัดทำงบประมาณ ต้นทุน 4. ขอราคาจาก S...
9 วันที่ผ่านมา

เคม เอ็มไพร์ จำกัด  -  ปทุมธานี

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ป...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ, ประมาณราคา, งานติดตั้งและซ่อมบำรุง, งาน Technical Service & Support to Customer and Sales ค...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  จังหวัดฉะเชิงเทรา

15000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ เขียนแบบ วางแผนและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด  -  เมืองชลบุรี

1.)วางแผนและควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.)ควบคุมงานติดตั้งตามกระบวนการการผลิตและสาธณปโภครวมถึงงานระบบไฟฟ้า,และไฟฟ้...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

21500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานผลิต,งานระบบ, งานไฟฟ้า,เครื่องจักร คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ...
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท มีดีไซน์แอนด์ไอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 45000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)- ดูแลจัดการงานก่อสร้างและประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อใ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ตู้ MDB ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป ระดับกา...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบไฟฟ้า1. ออกแบบ,เขียนแบบและกำหนดรายละเอียดของงานออกแบบไฟฟ้า2. ควบคุมงานออกแบบสร้างจริงให้ใช้วั...
2 วันที่ผ่านมา

บจก. มาย ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง  -  จังหวัดนนทบุรี

19000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูหน้างาน ประสานงาน ควบคุมหน้างานออกแบบระบบไฟฟ้า คิดราคา ประมาณราคา คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) :...
6 วันที่ผ่านมา

รังสิต พลาซ่า  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารควบคุมและติดตั้งงานระบบ M&E ทั้งหมดของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด2. วางแผนควบคุมงานอ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนด้านวิศวกรรม ออกแบบพัฒนา ปรับปรุง ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ให้สามารถทำงานได้อย่าง...
19 วันที่ผ่านมา