จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิศวกรไฟฟ้า

1-20 จาก 249 ผลการ

บริษัท เอส.ไอ.พี. สยามอินเตอร์แปซิฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุม ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงานทั้งหมด2. วางแผนการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยในการปฎิบัติงา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบ, ประมาณราคา, งานติดตั้งและซ่อมบำรุง, งาน Technical Service & Support to Customer and Sales ค...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ดี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร โปรแกรม PLC เพศชาย อายุระหว่าง 24-30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถเดินทาง...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ-นา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด  -  เมืองชลบุรี
1.)วางแผนและควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.)ควบคุมงานติดตั้งตามกระบวนการการผลิตและสาธณปโภครวมถึงงานระบบไฟฟ้า,และไฟฟ้...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 40000 บาท
ดุแลงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร - เพศชาย - มีความรับผิดชอบงาน ขยัน และ อดทน
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ชูไลท์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ถอดแบบ เขียนแบบ สั่งของ จัดทำเอกสารใเสนอราคม จัดทำเอกสารอนุมัตวัสดุ ควบคุมการทำงาน ประสานงานลูกค้า และผู้รับเหมา 1. เพ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บาเนีย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลงานตามโครงการต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็นโอเค เพ้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกต่างจังหวัดได้-ดูแลควบคุมหมวดงานไฟฟ้าของหน้างาน-รายงานและแก้ไขปัญหาหน้างาน-นำเสนอรายงานความคืบห...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการทำงานของช่างซ่อมบำรุง- จัดตารางการทำงานของช่างซ่อมบำรุง- ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
- ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ด้านระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และโครงส...
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมแผนการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงานหลักของโครงการ - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้า...
12 วันที่ผ่านมา
เสริมสุข จำกัด มหาชน  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ดูแลและทำส่งรายงานพลังงานตามกฏหมาย-ดูแลงาน TPM-PM และจัดทำรายงาน-งานโครงการต่างๆ-งานซ่อมระบบไฟฟ้าย...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบและศึกษาเอกสารประมูลงาน พร้อมทั้งฟังคำชี้แจงและสำรวจสถานที่ก่อสร้าง- คำนวณปริมาณงานระบบไฟฟ้...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าไซต์งาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตร...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร ประเภทอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงงาน อาคารต่างๆ คุณสมบัติ...
3 วันที่ผ่านมา
GrandLine Innovation  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า Substation- ควบคุมดูแลเกี่ยวกับ Substation Equipment ต่างๆ- ประสานงา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด  -  นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณ- ควบคุม และตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแบบก่อ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี. อี. เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์ ) จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า - ออกตรวจระบบไฟฟ้าตามโรงงานต่างๆ- ให้คำแนะนำเรื่องระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยแก่ลูกค...
3 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับใบแจ้งซ่อมแบละออกใบแจ้งซ่อม2.เก็บข้อมูลการซ่อมบำรุง ข้อมูลการใช้อะไหล่ในการซ่อมบำรุง การวิเครา...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้ด้านอิเล็คทรอนิค และไฟฟ้ากำลัง และความรู้ไฟฟ้าด้านเครื่องยนต์ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อา...
13 วันที่ผ่านมา