ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน วิศวกรไฟฟ้า

1-20 จาก 2799 ผลการ

บริษัท โกลด์มาร์กเทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
# Skills Required: Basic computer skills and proficiency with Microsoft Office.Ability to read and interpret blue prin...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลโปรเจค ระบบไฟฟ้า งานตู้คอนโทรล สำหรับโรงเรือน - วางผังระบบไฟฟ้า set up งานไฟฟ้า หน้างาน - ทำแ...
4 วันที่ผ่านมา

BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY LIMITED  -  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsible for the Electrical supply and Electric equipment in factory คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

ประสานงาน ควบคุม วางแผนงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ CCTV และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในอาคาร และปฏิบัติงานตามที่...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีเอดีเอส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติงานภาคสนามระบบไฟฟ้าแรงสูง ด้านงาน Test and Commissioning คุณสมบัติ เพศ : ...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัท คอลเลคทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  ปทุมธานี

15000 - 30000 บาท
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูง - Individual Test - Function Test - Relay Protection Test สวัสดิการ : ตามระเบียบ...
13 วันที่ผ่านมา

BAAN WISSAWA PM CO., LTD.  -  ปทุมธานี

25000 บาท
ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างอาคาร สวัสดิการ : ประกันสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. - คุณวุฒิปริญญาตรี ไฟฟ้...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  ปทุมธานี

18000 - 22000 บาท
 ... หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบปริญ... 
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท ธาดาดล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...น เช่น Work schedule, Procedure, อื่นๆ หมวดงาน วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. วิศวกร... 
18 วันที่ผ่านมา

THAI CENTRAL MECHANICS Co., Ltd.  -  สำโรง (อำเภอ)

- ออกแบบระบบ Control ของเครื่องจักร , - เขียนโปรแกรม PLC , Touch Screen , - Setup inverter , Servo motor - ดูแลระ...
10 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
- ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ - ตรียมข้อมูลและรายละเอียดในการทำงาน และระบุวิธีการผลิต การก่อสร้าง การติด...
2 วันที่ผ่านมา

Bangchak Corporation Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ ~ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หน้าที่และความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ติดตามและแ...
สมัคร Jooble 2 เดือนที่แล้ว

บริษัท พิจิตร ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด  -  จังหวัดพิจิตร

วางแผนและควบคุมการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประสานงานกับผู้รับเหมาและ Supplier สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

22000 - 35000 บาท
งานก่อสร้างอาคารสูง สวัสดิการ : - เสื้อฟอร์มบริษัท - ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด  -  นครปฐม

15000 - 25000 บาท
*ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต **ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต ***...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...  -  กรุงเทพมหานคร

 ...านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ~2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรไฟฟ้า ~3. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานด้านไฟฟ้า ควบคุมผู้รั... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท แอคทิเนียม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
ดูแลจัดการงานระบบไฟฟ้าของอาคารที่ก่อสร้าง ในไซตงาน วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบ กว.
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด  -  จังหวัดเชียงราย

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารควบคุมงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารในโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ งบประมาณ และระยะเวลาที่ก...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด  -  จังหวัดอุตรดิตถ์

ควบคุมงานก่อสร้าง -ประสานงานกับช่าง ผรม.อื่นๆ ผู้ควบคุมงานและฝ่ายอื่นๆเรื่องแผนงาน -สามารถเคลียร์แบบหน้างาน ดูแลความเรี...
1 วันที่ผ่านมา

Toyo Millennium Co., Ltd.  -  นครราชสีมา

17000 บาท
ควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงงาน สวัสดิการ : ขั้นพื้นฐาน คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. วุฒิ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ...
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา