รายละเอียดงาน ทำงานประจำ OPD แผนก ประกันสังคม, สูตินรีเวช , เบาหวาน,ศัลยกรรมกระดูก ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตามคำ... 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ยุ) # มีความสามารถพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ OPD # มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษดี ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ... 

บริษัท เมดิสเฟียร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -รับรายงาน รายละเอียดเกี่ยวกับการส่ง-รับเวร และตรวจเยี่ยมทารกทุกคน -ดูแลทารกให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - เป็นผู้ช่วยในการส่งเครื่องมือและช่วยผ่าตัดเมื่อมี Case - ดูแลสำรวจ เครื่องมือ เครื่องใช้รวมทั้งอุปก...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยที่ควรได้พร้อมการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เมื่อมีการร้องขอจากบริษ...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...งาน พยาบาลประจำคลินิกบัตรทอง คุณสมบัติผู้สมัคร # พยาบาล มีใบประกอบโรคศิลป์ # ทำงานนอกเวลาและนอกสถานที่ได้ ... 

บริษัท บางกอกเวลเนส พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สแกนจบการรักษา, ตรวจสอบมอบเอกสารใบรับรองแพทย์ ใบนัดหมาย เช็คบัตรนัดหมาย ขอบัตรตรวจ ตรวจเช็ค เบิก Floo...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแลผู้ป่วยหลังคลอด และนรีเวช -จัดทำแฟ้มประวัติผู้ป่วย,รับใหม่ -ให้การรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ ...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลผู้สูงอายุ มีบ้านพักให้ คุณสมบัติผู้สมัคร # สะอาด # รอบคอบ # พูดจารู้เรื่อง # มีกาละเทศะ...

NASS Corporation Co., Ltd.

เมืองกาญจนบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท แผนก OPD คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 23-35 ปี # วุฒิผู้ช่วยพยาบา... 

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จำกัด

เมืองชุมพร
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. เตรียมวิตามิน เจาะเลือดและให้ IV ทางเส้นเลือดตามแพทย์สั่ง 2. เจาะเลือดคนไข้ตรวจสุขภาพ ตามแพทย์สั่ง...

บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท แผนก OPD และ IPD คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 23 - 35 ปี # วุฒิป... 

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. มีความรู้ ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ ความเข้าใจในวิ...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ติดต่อ-แนะนำลูกค้าต่างประเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง/เพศชาย # อายุไม่เกิน 35 ปี # ปริญญาต...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ดูแลผู้ป่วย 2.ทำงานตามออเดอร์แพทย์ 3.แผนกที่เปิดรับ ER ,NS/NICU, IPD คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศห...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ให้คำแนะนำ และนำเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพ - ออกพบลูกค้าข้างนอก คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิงหรือชาย ...

บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล - ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่าง...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชกรรม/วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์/พยาบาล เข้ากับงานที่ทำได้
 - สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท... 

บริษัท ด็อกเตอร์ญาดา จำกัด

บางละมุง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษา -ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ -เขียนบันทึกทางการพยาบาลในผู้ป่วยรายที่ร...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ช่วยแพทย์เตรียมงาน , เปิดเส้น ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลา 10.00 - 20.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร # ...

บริษัท ของขวัญ คลีนิก เวชกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง # วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศา...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...สดิการ - ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี) - ค่ารักษาพยาบาล IPD, OPD พนักงาน - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน - ชุดเค... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

พระสมุทรเจดีย์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ช่วยแพทย์เตรียมงาน , เปิดเส้น ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลา 10.30 - 20.30 น. คุณสมบัติผู้สมัคร # เพ...

บริษัท ของขวัญ คลีนิก เวชกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ารติดตามเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม 3.ประสานงานกับแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วย 4.ปฎิบัติงานอื... 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด -ติดตามผลการตรวจรักษา และอาการของผู้ป่วย รายงานแพทย์เม...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดเตรียมยา และอุปกรณ์ สำหรับให้การพยาบาลลูกค้าที่เข้ามารับบริการอย่างครบถ้วน - ดูแลและประเมินลูกค้...

บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน ดูแล ประสานงาน กับผู้ป่วยและแผนกต่างๆ ทำหัถตการกับผู้ป่วย คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง/เพศชาย ...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ทักทายสอบถามการมารับบริการ ประเมินและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 2...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...สดิการ - ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี) - ค่ารักษาพยาบาล IPD, OPD พนักงาน - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน - ชุดเค... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • เจาะน้ำเกลือ ให้วิตามิน ให้คีเลชั่น • ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ • ช่วยแพทย์ทำเลเซอร์ • ให้คำแนะนำล...

บริษัท เอ เวลบีอิ้ง จำกัด

เมืองนครศรีธรรมราช
1 วันที่ผ่านมา