... ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่จบใหม่ในแผนก ER,OPD ,OR,LR,WARD #- แผนก Cath Lab,N-ICU,OR,ICU, ER พร้อม Trainให้กรณีไม่มีประสบ... 

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา
 ...าลวิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี # หากมีประสบการณ์พยาบาล แผนก ICU,CCU จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ # สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้ร... 

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพและองค์รวม • ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พั...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท แผนก ICU คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 23-35 ปี # วุฒิปริญญาตรีในส... 

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จำกัด

เมืองชุมพร
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท แผนก OPD และ IPD คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 23 - 35 ปี # วุฒิป... 

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้บริการตามมาตราฐานวิชาชีพพยาบาล คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศชาย , หญิง # อายุ 22-35 ปี # การศึ...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถู...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท แผนก OPD คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 23-35 ปี # วุฒิปริญญาตรีในส... 

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จำกัด

เมืองชุมพร
7 วันที่ผ่านมา
 ...เปิดรับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤ...  ...ีประสบการณ์แผนก ICU 1 ปีขึ้นไป ...  ...ักษาพยาบาล IPD, OPD พนักงาน - ส่ว... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

พระสมุทรเจดีย์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. มีความรู้ ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ ความเข้าใจในวิ...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...สดิการ - ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี) - ค่ารักษาพยาบาล IPD, OPD พนักงาน - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน - ชุดเค... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

พระสมุทรเจดีย์
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษา -ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ -เขียนบันทึกทางการพยาบาลในผู้ป่วยรายที่ร...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง # วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศา...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน WARD/ICU//OR/RR คุณสมบัติผู้สมัคร # จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ # มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ #... 

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด

ปากเกร็ด
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -เพื่อให้การบริการทางการพยาบาลในงาน กลุ่มผู้ป่วยอายุรกรรม,ศัลยกรรมและ สูตินรีเวชกรรม ถูกต้องตามมาตรฐานว...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

เมืองระยอง
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานพยาบาลวิชาชีพ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก คุณสมบั...

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ช่วยแพทย์ในห้องตรวจขณะแพทย์ทำการรักษา - ดูแลและทำความสะอาดวัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ - ส่งของและแลกของ...

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา
 ...ชัย 4 รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤ...  ...ประสบการณ์ทำงาน ICU 1-2 ปีขึ้นไป ...  ...ักษาพยาบาล IPD, OPD พนักงาน - ส่ว... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPDสูตินรีเวช 2 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPDระบบทางเดินอาหาร 1 อัตรา คุณสมบัติ... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลและให้การช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี - ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการตรว...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพ และองค์รวม - ปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่...

โรงพยาบาลพระราม 2 (บริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ารับการผ่าตัดแบบ Elective case และ Emergency Case รวมทั้ง OPD Case และ IPD Case 2.ช่วยแพทย์ในการผ่าตัด การส่งเครื่องม... 

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด -ติดตามผลการตรวจรักษา และอาการของผู้ป่วย รายงานแพทย์เม...

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...สดิการ - ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี) - ค่ารักษาพยาบาล IPD, OPD พนักงาน - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน - ชุดเค... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย...

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ปฏิบัติงานในการบริการผู้ป่วยตามมาตรฐานการพยาบาล และให้การพยาบาลตามแผนการรักษา 2. ร่วมกับทีมงานวิชา...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ -ประสบการณ์ในส่วนงาน OPD ของโรงพยาบาลด้านสายตา หรือศูนย์จักษุในโรงพยาบาล -สามารถ... 

โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดทำแผนและดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังทางการแพทย์ ให้การปฐมพยาบาล ติดตามการรักษา ส่งเสริมสุขภาพและจัดเก็...

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

พุนพิน
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบในการดูแล เข้าประเมินอาการอาการของผู้ป่วยในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง - รับคำสั่ง และป...

โรงพยาบาลกรุงสยาม เซนต์ คาร์ลอส

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : -ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ -มีใบประกอบวิชาชีพ -มีประสบการณ์การทำงานในส่วนงานหอพักผู้ป่วย -สะอาด ละเ...

โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา