...ายละเอียดงาน ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท แผนก OPD และ IPD คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 23 - 35 ปี # วุฒิปริ... 

โรงพยาบาลคามิลเลียน

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษา -ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ -เขียนบันทึกทางการพยาบาลในผู้ป่วยรายที่ร...

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. มีความรู้ ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ ความเข้าใจในวิ...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...สวัสดิการ - ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี) - ค่ารักษาพยาบาล IPD, OPD พนักงาน - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน - ชุด... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถการกับทางโรงพยาบาล - ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในระหว่าง...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ทักทายสอบถามการมารับบริการ ประเมินและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 2...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน • ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพและองค์รวม • ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พั...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

เมืองนนทบุรี
2 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมควบคุมคุณภาพการบริการพยาบาล ควบคุม กำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบและประเมินการปฏิ...

Krung Siam St. Carlos

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท แผนก IPD คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 23-35 ปี # วุฒิผู้ช่วยพยาบา... 

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จำกัด

เมืองชุมพร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สแกนจบการรักษา, ตรวจสอบมอบเอกสารใบรับรองแพทย์ ใบนัดหมาย เช็คบัตรนัดหมาย ขอบัตรตรวจ ตรวจเช็ค เบิก Floo...

โรงพยาบาลธนบุรี

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยทุกประเภท แผนก IPD คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุ 23-35 ปี # วุฒิปริญญาตรีในส... 

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จำกัด

เมืองชุมพร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน การประเมินสภาพผู้ป่วย การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนและให้การพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยในความดูแลบน...

บริษัท ธนราษฎร์ทุ่งสง จำกัด

ทุ่งสง
2 วันที่ผ่านมา
 ...สวัสดิการ - ตรวจสุขภาพประจำปี (ฟรี) - ค่ารักษาพยาบาล IPD, OPD พนักงาน - ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน - ชุด... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

พระสมุทรเจดีย์
1 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : คุณสมบัติผู้สมัคร * วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป * เพศชาย/หญิง อายุ 19 ปีขึ้นไป * "มีบุคลิก...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
22 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : *วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต *มีใบประกอบวิชาชีพ *อายุระหว่าง 22 - 35 ปี หน้าที่ แล...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง # วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศา...

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้บริการผู้รับบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ประสานงานระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์ร...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบมาตราฐานของหน้าร้าน Mo-Mo Paradise - ออกแบบกระบวนการทำงาน ติดตามผลและประเมินผลได้อย่างมีประส...

บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. กำหนดกลยุทธและออกแบบการบริหารจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายมาตรฐานของร้าน 2. ควบคุมดูแลการออกแบบ...

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)

เมืองอุบลราชธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานและบริหารงาน Ward ของรพ. คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป #2.วุฒิการ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
13 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. บริหารยอดขายได้ตรงตามเป้าหมาย 2. ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานภายในทีม 3. ควบคุมดูแล Stock สินค้า...

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมืองกำแพงเพชร
1 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : * เพศหญิง อายุ 19 - 35 ปี * วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 และจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล * มีบุคลิกภาพดี...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
24 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : * เพศหญิง-ชาย อายุ 19 - 35 ปี * วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 และผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย และไ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามขอบเขตงานของฝ่ายการพยาบาล คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญ...

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงานประจำ OPD แผนก ประกันสังคม, สูตินรีเวช , เบาหวาน,ศัลยกรรมกระดูก ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตามคำ... 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ ช่วยแพทย์ในการตรวจเยี่ย...

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
7 วันที่ผ่านมา
คุณสมบัติ : -ไม่จำกัดเพศ -จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล -มีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาลด้านสายตา หรือศูนย์จ...

โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ควบคุมดูแลและประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม 2.ควบคุมการติดตามเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม 3.ประสาน...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ~ทักทายสอบถามการมารับบริการ ประเมินและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ~จัด...

Bcaremedicalcenter

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
 ...ยดงาน พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPDสูตินรีเวช 2 อัตรา พยาบาลว...  ...ำปี (ฟรี) - ค่ารักษาพยาบาล IPD, OPD พนักงาน - ส่วนลดค่าร... 

โรงพยาบาลพญาไท 2

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา