จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

งาน นักเคมี

1-20 จาก 24 ผลการ

โรงพยาบาลยันฮี  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ Lab และดำเนินการสุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์2.ตรวจวิเคราะห์ลักษณะทางกายภ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมสูตรเคมีที่ใช้ในการกระบวนการชุบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30 ปี ระดับการศึกษา...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการผลิต และการวิเคราะห์น้ำยาเคมี / แก้ไขปัญหาในการชุบตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามตกลง คุณสมบัต...
2 วันที่ผ่านมา
Saha Farms Co., Ltd.  -  ลพบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประจำโรงงานยาเวชภัณฑ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • รับผิดชอบในการทดสอบทางเคมีตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้างาน• ดูแลให้คำแนะนำ พนักงานเตรียมตัวอย่...
2 วันที่ผ่านมา
หจก.แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลการชั่งยา ,วัตถุดิบ/เคมี2. ดูแลการเบิก-จ่าย วุตถุดิบ/เคมีและอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัต...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเรียงสารเคมี ชั่งตวงวัดสารเคมีตรวจสอบสารเคมีผสมสารเคมีต่างๆตามสูตรทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทดสอบเคมีใน Lab ในจังหวัดระยอง- สามารถทงานล่วงเวลาได้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 3...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลผู้ตั้งบังคับบัญชา ในหน่วยงานเทคนิค R&D ให้คำแนะนำและออกแบัฒนาผลิตภัณฑ์ คัดเลือกวัตถุดิบ...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  -  สระบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ * ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างกากอุตสาหกรรมและน้ำเสีย* ใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ที่เกี่ยงข้อง* ดำเนินงานต...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ นักเคมี R&D ผลิตภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาดในบ้าน และ โรงงานน้ำยาล้างพื้น ล้างจาน ล้างห้องน้ำล้างรถ เคล... 
17 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทในเครือ ไท-โย เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป ระดับ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เฟอร์โร คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด  -  สุพรรณบุรี
วิจัยพัฒนาสินค้า ควบคุมคุณภาพการผลิต ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน คอมมิชชั่น โบนัสและสิทธิอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน 1. ช/ญ ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด (Spun Silk World Co., Ltd)  -  สระบุรี
ดูแล ควบคุม การใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิต ระบบบำบัดน้ำ หม้อน้ำ ดูแลอุปกรณ์ตรวจวัด สารเคมี ในห้อง Lab ให้พร้อมใช้งาน ประ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สุขภาพพัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
สามารถทำงานวิเคราะห์สาร โดยใช้เครื่อง 1. AAS 2.GS 3. UV-VIS spectrometer 4. HPLC เงินเดือน คอมมิสชั่น โบนัส ประกันสังคม...
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
- จัดทำตัวอย่างเม็ดสีพลาสติกตามที่ลูกค้าต้องการ - ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - จัดทำ Standard ผลิตภัณฑ์ - Match ผลิตภั...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล อะโกร จำกัด  -  นครปฐม
ตรวจสอบและพัฒนาสูตรเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ประกันสังคม 1. มีความรับผิดชอบต่องาน มาสัมภาษณ์และกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท โฟคัสแล็บ จำกัด  -  สมุทรปราการ 15000 - 20000 บาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ - เตรียมอุปกรณ์ และสารเคมีสำหรับดำเนินการทดสอบ - ดำเนินการวิเคราะห์น้ำมันตามหัวข้อที่ลูกค้า...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ - รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามนโยบายของบริษัท และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นทั้...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท พิจิตร ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด  -  พิจิตร (จังหวัด)
วัดค่าน้ำในระบบโรงไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์เคมีที่ต้องใช้ 1. ประกันสังคม 2. มีค่าโอที 3. มีค่าเข้ากะ 4. บ้านพักพนักงานหรื...
13 วันที่ผ่านมา
12