งาน บัญชี

1,304 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

ธุรการ บัญชี จัดซื้อ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Responsiblities : งานธุรการ บัญชี จัดซื้อ ประสานงานทั่วไป ... 

บริษัท เวลเด็กซ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
16 วันที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน

 ...รศึกษาระดับ ปวส -ปริญญาตรี - มีประสบการณ์ด้านงานการเงิน บัญชี หรืองานที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป - มีความล... 

บริษัท มัลติชาร์ม เคมีคอล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

Accountant/บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ปิดงบการเงิน - คีย์ข้อมูลทางบัญชี- ตรวจเช็คยอดเจ้าหนี้ ลูกหนี้ - ทำภาษีหัก ณ.ที่จ่าย- ทำภาษี...

บริษัท แอ็คเคาน์ คลับ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ คีย์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมายคีย์ภาษีซื้อ-ภาษีขายลงบันทึกบัญชี คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 1...

แคชแอนด์คอยน์

จังหวัดชลบุรี
5 วันที่ผ่านมา

บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานบัญชีรายรับ บัญชีลูกหนี้ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ป...

T Dentallab

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถพูดอ่านเขียนไทย-จีนได้มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เเละบัญชี คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) :...

บริษัท เคยี่ ก่อสร้าง จำกัด

จังหวัดสมุทรปราการ
1 วันที่ผ่านมา

บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำการตรวจบัญชีรายรับรายจ่ายของนายจ้าง แต่ต้องอ่านพูดภาษาจีนกลางได้ คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) :...

โอเรียนท์ ซันไชน์ มีเดีย จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

บัญชี

รั บสมัคร"พนักงานบัญชี" !!!! ด่วน สถานที่ทำงาน​ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รายละเอียดงาน # ควบคุมงานด้านบัญชี ,ออกเอก...

บริษัท เอดับบลิวเอส เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด

หาดใหญ่
9 วันที่ผ่านมา

บัญชี-การเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ -งานรายรับ-รายจ่ายของบริษัท -บันทึกบัญชีให้ถูกต้องพร้อมควบคุมรายรับ-รายจ่าย เงินโอนต่างๆ -งานเอก...

เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางบิลตามรายลูกค้า- ติดตามหนี้- ตรวจสอบความถูกต้องของราคาสินค้า ก่อนวางบิล- ประสานงานระหว่างท...

บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา

บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบัญชีดูแลทำบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่าย ออกเอกสาร Invoice และ Receipt ติดตามการรับชำระเงิน การยื่นหัก...

Grandy Intertrade Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบด้านการจ่ายเงิน ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการโอนเงินทางอินเทอร์เน็ต2. เช็คยอดเงินคงเหลือในธ...

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง
2 วันที่ผ่านมา

บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ -มีความรู้ความชำนาญในการทำบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้-ทำรายรับ-จ่าย-สามารถตรวจสอบบัญชี และทำใบแจ้งหนี้...

บริษัท ตากสิน พระราม2 จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

บัญชี

10000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ - บัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย- ตรวจสอบเอกสาร- ปิดงบประมาณ- ทำสรุปเป็นเอกสารส่งผู้บริหาร- งานภาษีอ...

บริษัท สเตป โซลูชั่นส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำบัญชีรายรับ-จ่ายบริษัท เงินเดือน ภาษี ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศ...

บริษัท ไนน์ วัน วัน แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา

บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกการตั้งหนี้ และตัดจ่ายบันทึกด้านรายได้และตามเงินลูกค้า จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายจัดทำรา...

เทคโนโลยี พาวเวอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานเสมียน(บัญชี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ - เปิดบิลภาษีซื้อ / ภาษีขาย- เปิดบิลหัก ณ ที่จ่าย- สรุปค่าใช้จ่าย- สรุปยอดตัวเลขภาษีซื้อขาย ภงด...

บริษัท ล้อตเว้ลท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

ธุรการ/บัญชี

-ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี -มีความรับผิดชอบ -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

หจก.อัยวัส ค้าวัสดุ

บางกล่ำ
7 วันที่ผ่านมา

บัญชี/นักตรวจสอบบัญชี

 ...ื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม : - สาขาที่เกี่ยวข้อง บัญชี การเงิน - สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของบริษัท... 

54นิวัฒน์ ออโต้คาร์

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา

บัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำภงด.1 ,ประกันสังคม,ตรวจสอบลูกหนี้การค้า ฯลฯ คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 30 ปี ระดั...

บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา