จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน บัญชี

1-20 จาก 2124 ผลการ

บริษัท ซี.เอ็ม.วู้ด โปรดักท์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการเงิน บัญชี ดูแลการวางบัญรับเช็ค ตัดลูกหนี้ ทำบัญชี กระทบยอดสเตทเม้นท์ คุณสมบัติ เพศ : หญ... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูอินโฟ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานในฝ่ายบัญชีดูแลงานเอกสารในฝ่ายบัญชีปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศ : ห...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับบัญชีการเงินและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิลล์คอน เมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบริหารการจัดการอาคาร/หมู่บ้านจัดสรร- จัดเตรียมเอกสาร ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ ดำเนินกา...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิลเวอร์ บาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ * งานธุรการ บัญชี / ลงบิลช่าง / คิดค่าแรงช่าง* บันทึกข้อมูลบัญชีต่างๆ* ช่วยเหลืองานบัญชีตามที่ได้ร... 
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท สบายโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ความรับผิดชอบ ตรวจสอบงานบัญชี ในแต่ละสัปดาห์ในคำแนะนำ ผล บัญชี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับกา... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สบายโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป2. นำส่งภาษี สรรพากร /จ่ายประกันสังคม3. พิมพ์เอกสาร /จัดเก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ไป คณะบริหารธุรกิจ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเงิน-บัญชี-การธนาคาร-การคลัง 2. ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ป... 
16 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -เก็บเอกสารทางบัญชี หรือแนบเอกสารทางบัญชี-คีย์ข้อมูลเข้่าระบบคอมพิวเตอร์-อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุ...
2 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลด้านการเงินและลูกหนี้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบกา...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บัญชี-การเงิน - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย- ตรวจสอบเอกสาร... 
15 วันที่ผ่านมา
เคซีเพลส  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานบัญชี รายรับ รายจ่าย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปวช. ข...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิธิตา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำใบวางบิล PO.ร้านค้า2.ตรวจเช็คเอกสารสรุปยอดสต๊อคร้านค้า3.คีย์ยอดขายและตัดสต๊อคร้านค้า4.งานอื่นตา...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี- จัดทำเอกสารบัญชีทั่วไป- สรุปข้อมูลด้านบัญชีเจ้าหนี้ ทำแบบนำส่ง ภงด1 3...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซีเมด โปรดักซ์ 1994 จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบระบบการโอนเงินเข้าธนาคาร บิลประจำวัน เช็คบิล คีย์บิล เช็คยอดการรับ-จ่ายเงิน สรุป PV สรุปยอดป...
2 วันที่ผ่านมา
มอนสเตอร์ คอนเนค  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดทำรายรับ-จ่าย• ตรวจสอบและอนุมัติความถูกต้องของเอกสารการรับเงินรับ-จ่ายเงินทุกประเภท• ดูแลการจั...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดการข้อมูลและเอกสารของแผนกฯ - สนับสนุนงานของแผนกบัญชี, การเงิน คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) :...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับสมัคร "หลายอัตรา" คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบกา...
2 วันที่ผ่านมา
0  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานคลัง- จัดทำรายงาน- จัดการระบบคลังสินค้า- ดูแลเอกสารด้านคลังสินค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ...
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยู ทู เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ พนักงานบัญชีและสามารถทำงานEventได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - ...
23 วันที่ผ่านมา