2,037 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำบัญชี เอกสารงานบัญชีทั่วไป รายรับรายจ่าย สรุปยอดทางบัญชี ...

พรศิลป์

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานบัญชี รับ-จ่าย ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี - รับเรื่อง ประสานงาน...

บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ...

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ตรวจสอบข้อมูลบัญชีควบคุมติดตามและให้คำแนะนำบันทึกปรับปรุงรายการบัญชี ตั้งเบิก ตัดยอด ออกใบแจ...

บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ Responsibility - ดูแลงานบัญชี รับ-จ่าย ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีทุกประเภ...

บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ...

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ทำตั้งหนี้/ทำจ่าย/ทำเช็ค PND.1 , Provident fund , Social Security - ทำตั้งหนี้/ทำจ่าย/ทำ...

บริษัท เอสเอ็มเค ออโตเมชั่น จำกัด

เมืองสมุทรปราการ
28 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานบัญชี รับ-จ่าย ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี - ทำจ่ายเงินเดือนพนัก...

บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ...

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ธุรการ จัดทำบัญชี ช่วยงานทั่วไปในคลินิก คุณสมบัติ : ...

วีรวดีคลินิก

เมืองสงขลา
2 เดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ไปธนาคาร - ส่งเอกสาร - ซื้อของ - ทำเอกสารบัญชีต่างๆ ...

ShiQuan(Thailand) Co.,Ltd

เมืองสมุทรปราการ
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน - คีย์ Invoice , แยกเอกสาร-วางบิล - บันทึกบัญชี - ติดต่อทวงถามลูกหนี้การค้าและเจ้าหน้าที่การค้า -...

บริษัท เคยู พลัส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำงบกำไรขาดทุน บัญชีทั่วไป คุณสมบัติผู้สมัคร # ปวช.ขึ้นไป # อายุต่ำกว่า 40 ปี # สามารถใช้โปร...

เดอะ วิคตอเรีย พีค

เมืองขอนแก่น
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ทำงานด้านเอกสาร -ประสานงานภายในและนอก -คีย์ข้อมูลงานบัญชี -มีความรู้ด้าน ภาษีบ้าง(จะพิจารณาเป็นพิ...

บริษัท นิยมตรง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ทำหน้าที่ดึงข้อมูลบัญชีรายวัน ทั้งบัญชีเก๊ะใหญ่และเก๊ะจำนำของทุกสาขา เพื่อลงใน Share Data ของออฟฟิศ ...

ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บริษัท 2.นำส่งงบประกันสังคมรายเดือน 3.ทำเอกสารยื่นภาษี ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30นำ...

บริษัท ดูติ้งท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
14 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ประจำที่ บริษัท มานิตย์ เจนดิกส์ จำกัต ถนพชรเกษม แขวงบางแค เขคบางแด กรุงเทพฯ ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเ...

Manit Genetics Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร ตรวจสอบคว...

บริษัท ยุทธพร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ตรวสอบ Stock สินค้าและวัตถุดิบ -ลงบัญชีเกี่ยวกับซื้อขายต่างประเทศ -ตัดลูกหนี้ค้างชำระในระบบ ค...

บริษัท จี.ไอ. อินดัสทรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.คีย์ยอดขาย 2.ทำตั้งหนี้ซื้อเชื่อ และจ่ายชำระหนี้ 3.คีย์ค่าใช้จ่าย เงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายทั่วไป 4....

บริษัท บิ้วด์ ทู ลาส จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ออกหัก ณ.ที่จ่าย ,คีย์ใบกำกับภาษี ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติผู้สมัคร # ใช้คอมพิวเตอร์...

บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้แจ้งค่าใช้จ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.รับ- จ่่ายเช็ค,ติดต่อธนาคาร,สำนักงานบัญ...

Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลการเงิน บัญชี คีย์ข้อมูล ทำใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ คุณสมบัติ... 

บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา