Search Results: 3,632 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน 1. จัดทำบันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี 2. จัดทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร 3. จั...

บริษัท ด็อกเตอร์ เชน เซอร์เจอรี่ ฮอสพิทอล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ... ปี # จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ,บัญชี,การเงิน # หากมีประสบการณ์ประสาน Sale จะพิจารณาเป็นพิเศษ ... 

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. คีย์ข้อมูล 2. จัดเก็บ บันทึก ข้อมูลด้านการเงิน 3. ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายให้กับองค์กร และตรวจสอบคว...

บริษัท แอ็คเซส แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
17 วันที่ผ่านมา
 ... สมัครด้วยตนเอง Email [email protected] , [email protected] โทร.(***) ***-**** ,(***) ***-****-8 ต่อ 101 (ฝ่ายบุคคล)

บริษัท มายแก๊ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
17 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ติดตามกูแลการชำระเงินเจ้าหนี้ 2. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำรายงานด้านจ่าย 3. บันทึก คีย์ข้อมูล แล...

บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ทำเอกสารเเจ้งใบหนี้/วางบิล เตรียมทำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ติดต่าง ทวงถามการชำระเงินจากลูกหนี้ ทำรา...

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม SAP และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม่จำเป็นต้องมีประสบกา...

บริษัท ซีแอนด์พี เอเชี่ยน โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
22 วันที่ผ่านมา
 ...บมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ภาษี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ # มีความละเอียดรอบคอบในกา... 

บริษัท ไอ ดี โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำบัญชีบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร # ถนัดใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ # มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี # ...

บริษัท เอ แอนด์ ซี อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด

บางบัวทอง
16 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ ( 9.00-18.00 น.) - ใช้โปรแกรม FlowAccount ได้ - ออกใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ แ...

บริษัท รุ่งเรืองวงศ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บัญชี คุณสมบัติผู้สมัคร # บัญชี สวัสดิการ ประกันสังคม ทำงาน 6 วัน สถานที่ปฏิบัติงาน ... 

คลินิกทันตกรรมอัศวานันท์

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สรรหา บุคลากร, เช็ค ขาด ลา มาสาย,ทำเงินเเดือน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี # ...

บริษัท ซีเอช มอร์แกน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ายุ 27 ปีขึ้นไป # การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง # มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพัน... 

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ: - ตรวจสอบ ดูแลด้านลูกหนี้ /เจ้าหนี้ งานวางบิล เก็บเงินรับชำระหนี้หรือ ตัดชำระง...

บริษัท สยามเอ็นพี อินเตอร์เทรด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - บริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับงาน - สรรหา พัฒนา ธำรง - ดูแลเรื่องค่าแรง เงินเดือน สวัสดิการบุคล...

บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด

หาดใหญ่
5 วันที่ผ่านมา
 ...รงาน 1. นัดสัมภาษณ์งาน โทร. 0-2803-6733 ต่อ 331-335 (ฝ่ายบุคคล) 2. ส่งประวัติทาง Email: [email protected] 3. สมัค... 

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลงรายวันรับ - จ่าย แยกประเภท ปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงินกรมพัฒนาฯ (มีหัวหน้าสอนงาน) คุณสมบัติผู้ส...

G.H. Development Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำ (PV), ตัดจ่ายชำระ, ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย กระทบยอดstatement bank บันทึกค่าใช้...

บริษัท ไทย โกลด์ เทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน •SCAN งานเอกสาร •รับวางบิล / จ่ายเช็คให้ฝ่ายงาน •ตรวจสอบความถูกต้อง และ คัดแยกใบกำกับภาษี •จัดทำรา...

บริษัท เฟล็กซี่ ฟอส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.สรรหาบุคคลากร 2.ทำเงินเดือนพนักงาน Payroll 3.ทำสถิติขาดลามาสายพนักงาน 4.ทำเอกสารต่างด้าว ต่อใบอ...

บริษัท บุญกนิษฐ์ เคเบิ้ล เวอคส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา