Search Results: 814 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน 1. จัดทำบันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี 2. จัดทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร 3. จั...

บริษัท ด็อกเตอร์ เชน เซอร์เจอรี่ ฮอสพิทอล จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบของการบัญชี ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับบริษัท ตรวจสอบควา...

บริษัท ไอ ดี โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ทำบัญชี คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร # บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มารยาทดี มีใจรักงานด้านบริการ ...

บริษัท วิชช์ มอเตอร์ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลงสรุปรายรับบริษัท ลงรายจ่ายบริษัท ทำบัญชีสรุปรายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บัญชี ...

บริษัท วีสไมล์ลาดกระบัง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บัญชี คุณสมบัติผู้สมัคร # บัญชี สวัสดิการ ประกันสังคม ทำงาน 6 วัน สถานที่ปฏิบัติงาน ... 

คลินิกทันตกรรมอัศวานันท์

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. สามารถทำบันทึกรายรับ-จ่ายได้ 2. บันทึกเงินสดย่อย 3. ทำบิลภาษีซื้อ โปรแกรม Express ได้ 4. สามารถค...

บริษัท ฟิวเจอร์ทริปแอนด์ทัวร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ: - ตรวจสอบ ดูแลด้านลูกหนี้ /เจ้าหนี้ งานวางบิล เก็บเงินรับชำระหนี้หรือ ตัดชำระง...

บริษัท สยามเอ็นพี อินเตอร์เทรด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...่างๆ เช่น รายรับ รายจ่าย บันทึกลูกหนี้ เจ้าหนี้ ทางด้าน บัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำเอกสารเตรียมเพื่อยื่นภาษีแต่ละปี ต... 

บริษัท ดี.เจ. ทาวน์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำ (PV), ตัดจ่ายชำระ, ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย กระทบยอดstatement bank บันทึกค่าใช้...

บริษัท ไทย โกลด์ เทค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. คีย์ข้อมูล 2. จัดเก็บ บันทึก ข้อมูลด้านการเงิน 3. ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายให้กับองค์กร และตรวจสอบคว...

บริษัท แอ็คเซส แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
17 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน •SCAN งานเอกสาร •รับวางบิล / จ่ายเช็คให้ฝ่ายงาน •ตรวจสอบความถูกต้อง และ คัดแยกใบกำกับภาษี •จัดทำรา...

บริษัท เฟล็กซี่ ฟอส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม SAP และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # ไม่จำเป็นต้องมีประสบกา...

บริษัท ซีแอนด์พี เอเชี่ยน โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
22 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บันทึกรายรับ รายจ่าย แยกประเภท ปิดงบการเงิน รวบรวมเอกสารทางบัญชีและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสม...

Minder Pathana Suksa School

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ลงรายวันรับ - จ่าย แยกประเภท ปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงินกรมพัฒนาฯ (มีหัวหน้าสอนงาน) คุณสมบัติผู้ส...

G.H. Development Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.17,xxx-2x,xxx ขึ้นอยู่กับประสบการณ์,จำนวนวันทำงาน, 2.รับเฉพาะคนที่ต้องการทำงานจริงและมีประสบการณ์ด้...

บริษัท อธีราห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.เตรียมเอกสารจ่าย(จัดทำใบสำคัญจ่าย) 2.เปิดใบแจ้งหนี้/วางบิล/รับเช็ค 3.บันทึกเอกสารจ่ายเข้าระบบ Expr...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...- 30 ปี # จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ,บัญชี,การเงิน # หากมีประสบการณ์ประสาน Sale จะพิจารณาเป็นพิเศ... 

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ติดตามกูแลการชำระเงินเจ้าหนี้ 2. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำรายงานด้านจ่าย 3. บันทึก คีย์ข้อมูล แล...

บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศได้เป็นอย่างดี # สามารถใช้ program บัญชี Express หรือ EASY-ACC จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ... 

บริษัท โทเทิ่ล ไอที โซลูชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ ( 9.00-18.00 น.) - ใช้โปรแกรม FlowAccount ได้ - ออกใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ แ...

บริษัท รุ่งเรืองวงศ์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา