รายละเอียดงาน ซ่อมคอมร้านเกมส์ ซ่อมคียบอร์ด ซ่อมเม้าส์ รายงานของเสีย ซ่อมเก้าอี้มีคนสอน แจ้งปัญหารายงานทุกวัน แ...

บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...างของหน่วยงาน สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด วิธีการรับสมัครงาน 1. จัดส่ง Resume พร้อ... 

บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...0 ปี # วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน # ประสบการณ์ทำงาน... 

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
 ... - โบนัสประจำปี สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วิธีการรับสมัครงาน กดส่งใบสมัค... 

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฎิบัติงานสำนักงาน ด้านเอกสาร ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณ...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

คลองหอยโข่ง
4 วันที่ผ่านมา
 ...้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าปริญญา ทางบริหาร/การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/บัญชี/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # มีทักษะความสามาร... 

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ

เมืองสงขลา
1 วันที่ผ่านมา