...จักร เพื่อสนับสนุนการผลิต - บันทึกและรายงานผล - ดูแลความสะอาด และตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยุ่ในสภาพที่ปลอดภั... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลความสะอาด เรียบร้อยภายใน ร้าน ลูกค้า เข้าหรือ ลุกออกจากโต๊ะต้องทำความสะอาด คีย์บอรด์ เม้าส์ และ... 

บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด

หาดใหญ่
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา