รายละเอียดงาน -บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของบัญชี -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี -บันทึกเอกสาร รับ-จ่าย ทา...

บริษัท สมอทอง หาดใหญ่ จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ธุรการ ประสานงานทั่วไป ดูแล พนักงาน HR, แอดมิน มีความสามารถด้านโซเซียลบ้าง facebook page หรือ โซเชีย... 

บริษัท บีพี ออโตเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
24 วันที่ผ่านมา
 ...# เพศชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป # จบปวช ปวส ในสาขาบริหาร/บัญชี/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # มีประสบการณ์เรื่องงานธุรการมาม... 

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...ะสบการณ์ในสายงานงานเลขานุการผู้บริหาร หรือสายงานการเงิน,บัญชี, กฏหมาย 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีมนุษยสัมพันธ์ดี ... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
 ...วลา คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา บัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง # ถ้ามีประสบการณ์ดานบันทึกข้อม... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
 ...ละตัดสินใจ - ประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ข้ามสายงาน เช่น บัญชี การเงิน และฝ่ายขาย - รับผิดชอบในการติดตามสถานะข้อร้องเ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
8 วันที่ผ่านมา
 ...Complaint คุณสมบัติผู้สมัคร # ปริญญาตรี สาขาการตลาด บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง # อายุ... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

หาดใหญ่
24 วันที่ผ่านมา
 ... # วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาการขาย , การตลาด , บัญชี และคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # มีใบอนุญา... 

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
 ...ฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าปริญญา บัญชี # มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี #... 

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ

เมืองสงขลา
2 วันที่ผ่านมา
 ...ส.) หรือเทียบเท่าปริญญา ทางบริหาร/การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/บัญชี/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง # มีทักษะความสามารถในการใช้... 

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ

เมืองสงขลา
2 วันที่ผ่านมา