จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Network

1-20 จาก 1358 ผลการ

บริษัท อีซี่ เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด  -  ปากเกร็ด

 ...wing ทำแบบในรูป As Build Drawing ได้ - มีความรู้ในด้าน Network Configuration (Mikrotik, Cisco), Switch Manage, Wireles... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทรูคอนเน็คท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

25000 บาท
 ...gn, proof-of-concept, and/or implement and troubleshoot network/network security in large-scaled enterprises and govern... 
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไมร่า เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ระบบ Network , Server,ระบบเครือข่าย Lan, Wireless Lan คุณสมบัติ เพศ : ชาย อ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทรูคอนเน็คท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

30000 บาท
 ...trations Product for Project - Support MA Customer for Network and Security Part - Working with sales people on the e... 
15 วันที่ผ่านมา

บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Design & Implement Network infrastructure- Configure Switch router Cisco,HP,Juniper- Maintenance... 
13 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...อื่นๆที่เกี่ยวข้อง- ประสบการณ์ 0 - 2 ปี ในด้าน wireless network / network engineer / IT Support- ปฏิบัติงานต่างจังหวัดไ... 
9 วันที่ผ่านมา

บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ System/Network EngineerAxentel is a regional IT services company with headquarter in Singapore and... 
11 วันที่ผ่านมา

A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการ Network Infrastructure ของลูกค้าที่ได้รับมอบหมายconfigure Firewall, Wifi และอุปกรณ์ n... 
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำเอกสาร Network Infrastructure แสดงรายละเอียด Infrastructure ของระบบและรูปแบบการเชื่อมโยงทั... 
10 วันที่ผ่านมา

Chunbok Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -Network Security Support, Configuration and Troubleshooting-Network Perimeter Design -Security Im... 
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...cal Consultant, Design, Implement and Support at a deep network & security technical level.- Resolve network & security... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระบบ Network , Solution ของบริษัทฯ ลูกค้า ทั้งการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และการแก้ไขปัญหาติดต่อประสา... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 30000 บาท
 ...ับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ• ติดตั้งและImplement ระบบ Networkตามความต้องการของลูกค้า (Product Cisco)• วิเคราะห์สาเหตุ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...puter or related fields 0 – 5 years Internet System/Network Implementating, Designing, Managing and Troubleshooting... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

 ...ผิดชอบ • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้คำปรึกษาทางด้าน network, mail system และอุปกรณ์ firewall กับลูกค้าองค์กร • ประส... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาระบบ AMI &SMART; METER- เข้าไป VISIT ลูกค้าเพื่อหาข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า- ...
20 วันที่ผ่านมา

บริษัทแลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

 ...รวจสอบระบบ Server , ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) รวมทั้งควบคุมการทำงานของโปรแกรมต่างๆ และอุปกรณ์คอมพิวเ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ...
3 วันที่ผ่านมา

ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร

 ...cience or any related field Knowledge of H/W,S/W,Lan,Network,Switch,Router Window 2000,2003,XP,Win2003server,Linu... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Jasmine International Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร

18000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Monitor ระบบโครงข่าย Internet, Network, สัญญาณ และบริการขององค์กร- รับแจ้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ... 
4 วันที่ผ่านมา