จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Network

1-20 จาก 2829 ผลการ

Blessing Solution and Technology Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รลูกค้าติดตั้ง ปรับปรุง ดูและระบบลูกค้า ด้าน Hardware , Network , System (WIN Server + Linux Server) คุณสมบัติ เพศ : ช... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Install, configure, maintain network services, software, server, equipment and devices• Perform ... 
23 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...evelops and documents system standards for computer and network devices.-Recommend and schedule repairs to the LAN/WAN.... 
1 วันที่ผ่านมา
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ• ติดตั้งและImplement ระบบ Networkตามความต้องการของลูกค้า (Product Cisco)• วิเคราะห์สาเหตุ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกพบลูกค้าเพื่อออกแบบระบบ Network (Wireless/Firewall/Mail Server), ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ทั้ง... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...วัน/สัปดาห์/เดือน)- การตรวจสอบ และดูการทำงาน ของอุปกรณ์ Network- ประเมิน และปรับแต่ง ให้เหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ- จั... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...าที่ความรับผิดชอบ -Upgrades, installs and troubleshoots networks, networking hardware devices and software.-Maintains in... 
1 วันที่ผ่านมา
MONSTER CONNECT CO.,LTD  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ับผิดชอบ - Design, Present, Consult and implement about network product such as Firewall, Switch, AP.- Offsite & Onsite... 
2 วันที่ผ่านมา
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
 ...าที่ความรับผิดชอบ 1.วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน network เบื้องต้น2.ติดต่อประสานงานกับทีม หรือ vendor ที่เกี่ยวข... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network เป็นอย่างดี สามารถConfig Switch,Router,AccessPoint,และ Windows Serv... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท โรบอท แกแลคซี่ คิดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ System/Network EngineerAxentel is a regional IT services company with headquarter in Singapore and... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย และสำรองข้อมูล2.วางแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติจริง3.วางแผน...
1 วันที่ผ่านมา
TARAD Dot Com Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...as Apache, Nginx, PHP, Python.Proxy- Knowledge of basic network troubleshooting.- Knowledge of database server such as ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิดชอบ ลักษณะงานเบื้องต้น ติดตามและดําเนินการตรวจสอบระบบ Network ให้ระบบสามารถให้บริการได้ตลอดเวลาดูแล,ตรวจเช็คอุปกรณ์ที... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วางนโยบาย และแนวโน้มทางเทคโนโลยี ต่อองค์กร 2. ควบคุมพัฒนา Operating and Capital budgets ที่เกี่ย...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอดีดีลิงค์ จำกัด  -  อุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องสามารถจัดการอุปกรณ์เช่น Switch, Router ของยี่ห้อใดๆ ดังต่อไปนี้ได้ Cisco, HP Procurve (3Com), E...
2 วันที่ผ่านมา
ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  -  กรุงเทพมหานคร
 ...cience or any related field Knowledge of H/W,S/W,Lan,Network,Switch,Router Window 2000,2003,XP,Win2003server,Linu... 
1 วันที่ผ่านมา
VST ECS (Thailand) Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระบบ Network , Solution ของบริษัทฯ ลูกค้า ทั้งการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และการแก้ไขปัญหาติดต่อประสา... 
2 วันที่ผ่านมา
Professional One Co,.LTD  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ดูแล ระบบ Networkตามความต้องการของลูกค้า (Product Cisco)• วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาทางด้าน ne... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...บผิดชอบ -สำรวจ, ออกแบบ, ติดตั้ง และตรวจสอบการติดตั้งระบบNetwork (in building)-Test ระบบสัญญาณ ,Config อุปกรณ์-ทดสอบระบบ... 
1 วันที่ผ่านมา