11,887 ตำแหน่งว่าง

Search Results:

วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดงาน : - คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ หญิง / ชาย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ วุฒิ ปริญญาตรี เงินเดือน : ...

บริษัท ท้อปแก๊ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก ๆ

รายละเอียดงาน - ออกแบบงานระบบไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้า - งานระบบพลังงานทดแทน ระบบแผงโซล่า - งานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า คุณ...

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด

กรุงเทพมหานคร
22 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดงาน -สำรวจงาน Solar และงานระบบไฟฟ้า -จัดทำเอกสาร ถอดแบบ และถอดวัสดุ (BOM) สั่งของเข้าทำงานจากShop Drawing...

บริษัท มายแก๊ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

Programmer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

 ...้านการใช้คำสั่ง SQL # มีทัศนะคติในเชิงบวก # ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ ... 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร โดยบริษัทฯมีหน่วยงานหลายแห่งในเขต กทม.และในพื้นที่ต่างจังหวัดใกล้เคียง คุณสม...

บริษัท ไทยมารูกิ จำกัด

เมืองนนทบุรี
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกรออกแบบงานระบบสุขาภิบาล, วิศวกรสิ่งแวดล้อม, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า จำนวนมาก

รายละเอียดงาน ออกแบบงานระบบวิศวกรรม , ดีไซน์เนอร์งานระบบ คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศ ชาย/หญิง จบปริญญาตรีขึ้นไป ใน...

บริษัท อีออน เอเลน เจนเนอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดงาน •ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร-โรงงาน อื่นๆตามที่รับมอบหมาย •ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า และการบำรุงรักษา ...

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด

ลำลูกกา
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า (ออกแบบงานไฟฟ้า)

รายละเอียดงาน วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน : - ออกแบบงานไฟฟ้าสถานีให้เป็นไปตามแผนงาน และ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามาร...

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเ...

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก

รายละเอียดงาน งานไฟฟ้าเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย งานต่างๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล ระบบประปา ระบบโทรศัพท...

บริษัท ซีคอน จำกัด

บางรัก, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ด่วนมาก

รายละเอียดงาน ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา การปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อให้การผลิตดำเ...

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

 ...เพศชายที่ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น #*ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่* สวัสดิการ •โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ... 

บริษัท ทอปแพคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

Programer Web Online (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

รายละเอียดงาน * มีความรู้และแก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network * สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับกราฟิค * ออกแบบ-จัดท...

บริษัท ซี จี เอ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า ด่วนมาก

รายละเอียดงาน วางแผนและควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและสามารถรายงานปัญหาและแ...

บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา

พนักงานประจำคลังสินค้า (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

10000 บาท

รายละเอียดงาน - จัดเตรียมสินค้าภายในคลังสินค้า ตามใบสั่งขาย - จัดสินค้า/อุปกรณ์ ภายในสโตร์ให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ...

บริษัท เด็คโค่ เดคคอเรทีฟ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

IT support / web designer / graphic designer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

รายละเอียดงาน - ออกแบบเว็ปไซด์ facebook ใบโบรชัวร์ หน้าปกแค็ตตาล็อก - ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Lan และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้...

บริษัท เด็คโค่ เดคคอเรทีฟ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว

วิศวกรไฟฟ้า (โรงโม่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี)

รายละเอียดงาน 1.ควบคุม ดูแล ติดตามผลการดำเนินการผลิตให้บรรลุ ตามแผนการผลิต 2.ดูแลเครื่องจักรทั้งระบบเครื่องกลและระบ...

บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด

พระพุทธบาท
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดงาน มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, สามารถเขียนแบบไฟฟ้าได้ มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม PLC, ถ้าสามารถเขีย...

บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดงาน - ปฎิบัติงาน ควบคุมงาน ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้าง - ประสานงานและควบคุมผู้รับเหมา ...

โครงการงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที

ศรีราชา
2 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า (ฝ่ายผลิตตู้ไฟฟ้า)

รายละเอียดงาน ประกอบตู้ไฟฟ้า บัสบาร์ วายริ่งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ควบคุม และซ่อมบำรุงระบบตู้ไฟฟ้า -อ่านแบบตู้ไฟ...

บริษัท เอสเค เพาเวอร์ อีเล็คทริค จำกัด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา

วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

รายละเอียดงาน วางแผนและควบคุมการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประสานงานกับผู้รับเหมาและ Supplier คุณสมบัติผู้สมั...

บริษัท พิจิตร ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด

โพทะเล, พิจิตร, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา