...าร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมทั้งการแก้ไขและซ่อมบำรุงระบบ คอมพิวเตอร์ และ ระบบ เน็ตเวิร์ค ภายในบริษัท และปฏิบัติงานตามที่ได... 

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
 ...ยละเอียดงาน สอนระดับ ปวช ปวส ช่างกล ช่างยนต์ บัญชี คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร # จบ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข... 

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

เมืองฉะเชิงเทรา
1 วันที่ผ่านมา
 ...กสาขา # คุณสมบัติพิเศษ #1.มีความรู้พื้นฐานทางด้าน คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี #2.สมมารถอ่นเข... 

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
 ...าย - ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาเครื่องจักรกล, ไฟฟ้า หรือ คอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์ทำงานในสนามกอล์ฟจะได้รับการพิจารณาเป็น... 

Thai Country Club

เมืองฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา