...ประเมินผลการปฏิบัติงาน - งานธุรการสำนักงาน เช่น แม่บ้าน รปภ. อาคารสถานที่ และการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ และหน่ว... 

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
 ...] - กรอกใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครงานที่บริษัท (ป้อม รปภ.) -เบอร์ติดต่อ HR (***) ***-**** หมายเหตุ เอกสารการสมั... 

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
 ...] - กรอกใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครงานที่บริษัท (ป้อม รปภ.) -เบอร์ติดต่อ HR (***) ***-**** หมายเหตุ เอกสารการสมั... 

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลและให้ความสะดวกสําหรับลูกค้าที่มาเข้าพักและลูกค้างานจัดเลี้ยง - ติดต่อ ประสานงานกับแผนกต่างๆและ...

โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น

เมืองสงขลา
2 วันที่ผ่านมา