งาน Qc supervisor นครปฐม

1-20 จาก 63 ผลการ

บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจและทบทวนบันทึกคุณภาพ GMP / HACCP- รวบรมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา จัดประชุม NCR- ตรวจสอบกระบวนการผ...
1 วันที่ผ่านมา
นาป้า จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบสินค้าในผลิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบ ระหว่างผลิต และผลิตถัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งมอ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท เมดิคอส จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - พัฒนาสินค้าใหม่และนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของตลาด- ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและวัตถุดิบใหม่ ๆ - จัด...
21 วันที่ผ่านมา
กลุ่ม ตะนาวศรี  -  นครปฐม
-ตรวจสอบ (Detection) ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  นครปฐม
1. ด้านการตรวจสอบวัตถุดิบ 2. ด้านการตรวจสอบกระบวนการผลิต 3. ด้านการสุ่มตัวอย่าง 4. ด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 5. ด้า...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด  -  นครปฐม
ตรวจสอบคุณภาพเป็ดสด สวัสดิการ : ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม ที่พัก อาหาร สาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอลส์ อาร์ อัส จำกัด  -  นครปฐม
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ระหว่างกระบวนการผลิต ในส่วนของโรงงาน 2. จัดทำเอกสารการตรวจสอบสินค้า 3. งานอื่น ๆ ตามที่ไ...
3 วันที่ผ่านมา
กลุ่ม ตะนาวศรี  -  นครปฐม
 ...ing and Controlling the operations of the department, QA / QC according to the requirements and company policies to ens... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบสท์ บัทเทินส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
1. ตรวจเช็คมาตรฐานการผลิตภายในโรงงาน 2. ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนจัดส่งลูกค้า 3. ตรวจสอบและ...
4 วันที่ผ่านมา
พิสิษฐ์กรุ๊ป  -  นครปฐม
พน้องานห้องทดลอง ตรวจสอบคุณภาพสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร : ~1. เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ~2. ปวช.-ปริญญาตรี เคม...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Responsible for international sales.- Negotiate and communicate with AEC distribbutors.- Monitori...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการขาย ตรวจสอบ ติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่และเก่า- เพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่ๆ ให้มากขึ้น- จั...
1 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบดูแลลูกค้าในกลุ่ม Modern trade - เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้ากับ Buyer - ดูแล และบริหารจ...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ To supervise and control production operations activities to achieve cost, quality and quantity tar...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธการตลาดและขาย ต่างประเทศ กลุ่มCLMV(Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam)- ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (แม่พลอย)  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานสั่งการและตัดสินใจในอำนาจหน้าที่ เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบาย...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ Sourcing วัตถุดิบ วางแผนการสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศสั่งซื้อและติดตามการนำเข้าสินค้า รวมทั้งประสานงา...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้ดี- ดูแลและดำเนินงานด้านวิชาการ- ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์- ติด...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด  -  นครปฐม
ทำหน้าที่รักษาความสะอาดในห้องครัว ควบคุมสต๊อคอุปกรณ์ประกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องอาหาร สวัสดิการ : ประกันสัง...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด  -  นครปฐม
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ 2.ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบร...
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา