งาน Qc supervisor นครปฐม

1-20 จาก 44 ผลการ

กลุ่ม ตะนาวศรี  -  นครปฐม
-ตรวจสอบ (Detection) ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  นครปฐม
1. ด้านการตรวจสอบวัตถุดิบ 2. ด้านการตรวจสอบกระบวนการผลิต 3. ด้านการสุ่มตัวอย่าง 4. ด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 5. ด้า...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอลส์ อาร์ อัส จำกัด  -  นครปฐม
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ระหว่างกระบวนการผลิต ในส่วนของโรงงาน 2. จัดทำเอกสารการตรวจสอบสินค้า 3. งานอื่น ๆ ตามที่ไ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด  -  นครปฐม
ตรวจสอบคุณภาพเป็ดสด สวัสดิการ : ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม ที่พัก อาหาร สาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท...
2 วันที่ผ่านมา
ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด  -  นครปฐม
 ...1.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามนโยบายคุณภาพ2.จัดทำเอกสาร คู่มือQC,ISO.9001 ส่วนของโรงงาน3.ทำระบบ B-plus ด้านการประชุมส่วนโรง... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระหว่างการผลิต และ ตรวจสอบ ชิ้นงานในกระบวนการผลิต ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำห...
2 วันที่ผ่านมา
Asia Polysacks  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลกระบวนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด  -  นครปฐม
1.ตรวจสอบคุณภาพสายไฟ 2.จัดเตรียมงานตัวอย่าง 3.ตรวจรับวัตถุดิบ 4.เขียนรายงานประจำวัน สวัสดิการ : เบี้ยข...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด  -  นครปฐม
-ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ Spec หรือมาตรฐานต่างๆ - และงานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ชุโน จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผน และ จัดการระบบคุณภาพสินค้าสำหรับโรงงาน-สามารถทำเอกสาร ทำประวัติ และ รายงานต่อผู้บังคับบัญชา...
22 วันที่ผ่านมา
บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...Excel, etc.มีความละเอียด รอบคอบ- รับผู้มีประสบการณ์ในสายงานQC เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัส... 
2 วันที่ผ่านมา
กลุ่ม ตะนาวศรี  -  นครปฐม
 ...ing and Controlling the operations of the department, QA / QC according to the requirements and company policies to ensu... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบสท์ บัทเทินส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม
1. ตรวจเช็คมาตรฐานการผลิตภายในโรงงาน 2. ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนจัดส่งลูกค้า 3. ตรวจสอบและ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...ฐม******• พนักงานรายวันภายในโรงงานผลิตอาหาร (ฝ่ายผลิต/ช่าง/QC/แม่บ้าน/คนสวน/สารพัดช่าง)• ทำงานเป็นกะได้ + OT+ค่ากะ • ร่ว... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ ชิ้นส่วน ไฮดรอลิค คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส. ปร...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด  -  นครปฐม
 ...Excel, etc.มีความละเอียด รอบคอบ- รับผู้มีประสบการณ์ในสายงานQC เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สวัสดิการ ~ ตามข้อตกลงของบริษัท ... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมงานการผลิต การจัดการ และพนักงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผน(คน วัตถุดิบ เครื่องจักร และกระบวนการผลิต) ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้ได้ตามระยะเวลา ลด...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด  -  นครปฐม
ทำหน้าที่รักษาความสะอาดในห้องครัว ควบคุมสต๊อคอุปกรณ์ประกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องอาหาร สวัสดิการ : ประกันสัง...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด  -  นครปฐม
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ 2.ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบร...
1 วันที่ผ่านมา
123