ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Qc supervisor นครปฐม

1-20 จาก 48 ผลการ

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม

13000 - 15000 บาท
 ...-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา3. มีประสบการณ์งานด้านตรวจสอบคุณภาพ/QC มาอย่างน้อย 1 ปี 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และอ... 
4 วันที่ผ่านมา

กลุ่ม ตะนาวศรี  -  นครปฐม

- ตรวจสอบ(Detection)ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ...
1 วันที่ผ่านมา

Asia Polysacks  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลกระบวนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระหว่างการผลิต และ ตรวจสอบ ชิ้นงานในกระบวนการผลิต ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำห...
9 วันที่ผ่านมา

JKN Global Media  -  นครปฐม

12000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ทำหน้าที่ตรวจสอบคำผิด Subtitle และรูปประโยคให้ตรงกับเสียง sound track - ตรวจสอบตัวภาพยนตร์ไม่ให้เก...
7 วันที่ผ่านมา

Asia Polysacks  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นคนช่างสังเกต จดจำ ใส่ใจในการทำงานขยัน และ ชอบเรียนรู้ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 -...
18 วันที่ผ่านมา

Asia Polysacks  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามที่โรงงานได้กำหนดไว้หรือไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบไลน์ผลิตในโรงงานได้...
18 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำกัด  -  นครปฐม

11000 - 17500 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ ชิ้นส่วน ไฮดรอลิค คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส. ปร...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ ****ปฏิบัติงานประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม******• พนักงานรายวัน ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ภายในโรงงานผลิตอ...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม

 ... 30 ปี (เพศ ชาย-หญิง) ~3. มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบคุณภาพ /QC มาอย่างน้อย 1 ปี ~4. มีความรู้เรื่องการวางแผนการผลิตมาจะ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด  -  นครปฐม

 ...ป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หัวหน้าส่วน QC - รับผิดชอบควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระหว่างกระ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด  -  นครปฐม

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า จัดทำรายงานการตรวจสอบ ตรวจเช็คสินค้า อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : - เบี้ยขยัน...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด  -  นครปฐม

1.ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2.สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.จัดทำรายงา...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด  -  นครปฐม

ตรวจสอบคุณภาพเป็ดสด สวัสดิการ : ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม ที่พัก อาหาร สาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท...
3 วันที่ผ่านมา

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)  -  เมืองนครปฐม

1.รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการควบคุมระบบคุณภาพ 2.ตรวจสอบและตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า และพร้อมปฏิบัต...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด  -  นครปฐม

310 บาท
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า สวัสดิการ : • Uniform • เงินช่วยเหลือต่างๆ ตามประกาศบริษัท • เบี้ยเลี้ยง (เฉพาะพนักงานข...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม

วิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม ควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มในกระบวนการผลิต สวัสดิการ : - ประกันสังคม - โบนัส - ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม

 ...บการณ์ด้านงานเร่งรัดหนี้สิน 3 ปีขึ้นไป ในตำแหน่ง Collection Supervisor คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด  -  นครปฐม

รายละเอียดตำแหน่งงาน / คำบรรยายลักษณะงาน : ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งออกไปหาลูกค้า หาข้อบกพร่องของสินค้าก่อนส่ง...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - กำหนดกรอบเวลาการดำเนินงาน และติดตามผลความคืบหน้าการเตรียมงานขึ้นทะเบียนและขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข...
2 วันที่ผ่านมา
123