Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Qc supervisor นครปฐม

1-20 จาก 72 ผลการ

บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจและทบทวนบันทึกคุณภาพ GMP / HACCP- รวบรมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา จัดประชุม NCR- ตรวจสอบกระบวนการผ...
6 วันที่ผ่านมา

เอ็น.เค.โดนัท  -  นครปฐม

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ GMP-HACCP- ควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหาร- จัดทำเอกสารบันทึกผลการต...
24 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม

 ...รศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา - มีประสบการณ์ด้าน QC/ QA อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม... 
5 วันที่ผ่านมา

กลุ่ม ตะนาวศรี  -  นครปฐม

-ตรวจสอบ (Detection) ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ...
28 วันที่ผ่านมา

JKN Global Media  -  นครปฐม

12000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ทำหน้าที่ตรวจสอบคำผิด Subtitle และรูปประโยคให้ตรงกับเสียง sound track - ตรวจสอบตัวภาพยนตร์ไม่ให้เก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

asia polysacks  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลกระบวนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณ...
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระหว่างการผลิต และ ตรวจสอบ ชิ้นงานในกระบวนการผลิต ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำห...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

COVENANT Co.,Ltd.  -  นครปฐม

17000 - 23000 บาท
 ...Excel, etc.มีความละเอียด รอบคอบ- รับผู้มีประสบการณ์ในสายงานQC เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สวัสดิการ ~ ประกันสังคม สวัส... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ ****ปฏิบัติงานประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม******• พนักงานรายวัน ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ภายในโรงงานผลิตอ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท บอลส์ อาร์ อัส จำกัด  -  นครปฐม

1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ระหว่างกระบวนการผลิต ในส่วนของโรงงาน 2. จัดทำเอกสารการตรวจสอบสินค้า 3. งานอื่น ๆ ตามที่ไ...
29 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยรุ่งกิจการ จำกัด  -  นครปฐม

ตรวจสอบคุณภาพเป็ดสด สวัสดิการ : ยูนิฟอร์ม ประกันสังคม ที่พัก อาหาร สาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท เบสท์ บัทเทินส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  นครปฐม

1. ตรวจเช็คมาตรฐานการผลิตภายในโรงงาน 2. ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนจัดส่งลูกค้า 3. ตรวจสอบและ...
28 วันที่ผ่านมา

กลุ่ม ตะนาวศรี  -  นครปฐม

 ...ing and Controlling the operations of the department, QA / QC according to the requirements and company policies to ensu... 
28 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด  -  นครปฐม

1.ตรวจสอบคุณภาพสายไฟ 2.จัดเตรียมงานตัวอย่าง 3.ตรวจรับวัตถุดิบ 4.เขียนรายงานประจำวัน สวัสดิการ : เบี้ยข...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท สยามรอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม

20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงาน ในกระบวนการผลิต2. ตรวจสอบและปฎิบัติงานให้ถูกต้องตามระบบคุณภาพ GMP และ...
7 วันที่ผ่านมา

บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลพนักงานในแผนกผ่าพิมพ์ยาง, เทียน - จัดสรรหาเบิกอุปกรณ์ เครื่องมือ วัตถุดิบ ที่ใช้ในการทำ...
6 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็ม.เค.แอล จำกัด  -  นครปฐม

ลักษณะงาน 1. ควบคุมดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิต 2. ตรวจสอบชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. รับนโยบายและปฏิบัติตามที่ผู...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี  -  นครปฐม

25000 - 40000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบดูแลลูกค้าในกลุ่ม Modern trade - เจรจาต่อรองเงื่อนไขทางการค้ากับ Buyer - ดูแล และบริหารจ...
19 วันที่ผ่านมา

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธการตลาดและขาย ต่างประเทศ กลุ่มCLMV(Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam)- ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม

25000 - 45000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการขาย ตรวจสอบ ติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่และเก่า- เพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่ๆ ให้มากขึ้น- จั...
หนึ่งเดือนที่แล้ว