จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Qc supervisor

1-20 จาก 8879 ผลการ

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ QC Line, ตรวจสอบคุณภาพ, งานประจำทีบริษัท สยามราชบุรีอุตสากรรม จำกัด คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(... 
1 วันที่ผ่านมา
BRALOBA (THAILAND) Co.,Ltd.  -  สมุทรปราการ
 ...ing and controlling the operations of the department , QA, QC according to the requirements and company policies.Coordin... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด 2. ตรวจทบทวน...
7 วันที่ผ่านมา
Central Food Retail Co.,Ltd  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน- มีทักษะการบังคับบัญชา และการเป็นหัวหน้างาน- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกด...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน บริษัท สยามราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอา...
1 วันที่ผ่านมา
Sipso Tropical Drink co., ltd  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต2. จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ3. ดูแลจัดการกำลังคนให้เหมาะสม4. ดูแลความเรี...
19 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลคุณภาพผลไม้ เช่น มะม่วง มังคุด ลำไย หรือผลไม้อื่น ๆ ตามฤดูกาล ให้ได้คุณภาพตามที่บริษัทกำ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจและทบทวนบันทึกคุณภาพ GMP / HACCP- รวบรมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา จัดประชุม NCR- ตรวจสอบกระบวนการผ...
1 วันที่ผ่านมา
บ.ยูนิคอร์ด จำกัด มหาชน  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด  -  กระบี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย2. จัดทำและควบคุมเอกสารการปฏิบัติงา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
 ...บผิดชอบ - ตรวจ Packaging/ingredient- ตรวจเอกสารการทำงานของ QC Packaging- ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก- จัดทำเอกสารและเข้าร่วม... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจวิเคราะห์ยาในกระบวนการผลิต2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และ ดูแลเครื่องมือวิเคราะห์ 3. จัดเตรียมเคมีที...
9 วันที่ผ่านมา
Central Food Retail Co.,Ltd  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า- สามารถตัดสินใจ และวิเคราะห์การรับสินค้า- สามารถแก้ปัญหาที่พบในขั้นตอนการตรวจ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท จัดหางานวันทรีซิกตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ทฯ โดยจัดทำรายงานให้กับทาง Supervisor คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง...  ...ยประกันทางโทรศัพท์หรือด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ-สามารถใ... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท กิจบรรลือ มัลติ-ฟู้ด จก.  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหาร- จัดทำเอกสารบันทึกผลการตรวจคุณภาพรายได้ (ค่าแรงรายวัน 380...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.ที.เอช. นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.QC งานเป็นชิ้นส่วน และ QC งานเป็นตัวเสื้อสำเร็จรูป2.มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น และทำงานเป... 
1 วันที่ผ่านมา
NGG Timepieces Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมคุณภาพงานหลังจากช่างแต่ละแผนก ส่งงานให้ตรงกับใบสั่งงานแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่แก้ปัญหาไม...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ขับรถกระบะรับ-ส่งสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายตามสถานที่ต่างๆภายใน กรุงเทพ-ปริมณฑล2.ใช้รถกระบะของทาง...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟอร์ไนน์ จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจเช็คงานเฟอร์นิเจอร์ก่อนนำส่งลูกค้า การจัดเรียงสินค้า**รับสมัครด่วนมาก**ปฏิบัติงานที่:คลังสินค้า...
1 วันที่ผ่านมา