จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Qc supervisor

1-20 จาก 1585 ผลการ

United Foods Plc  -  กรุงเทพมหานคร
 .../เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ด้าน QC / QA ในอุตสาหกรรมอาหาร- มีความรู้ความเข้าใจในระบบ GMP, HAC... 
17 วันที่ผ่านมา
K.R.S. SPICY FOOD CO., LTD.  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพศชาย - หญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเก...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด 2. ตรวจทบทวน...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมการตรวจสอบและวิเคราะห์ลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐาน2. ควบคุมการทำงานและวิธีการป...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนระบบงานประกันคุณภาพสินค้าโดยจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน (QP) , คู่มือปฏิบัติงาน (WI) ,เอกสารสนับ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
 ... หากพูดภาษาเวียดนามได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ- มีประสบการณ์ด้าน QC- มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 เป็นต้น- มีประสบการณ์... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน บริษัท สยามราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอา...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ **ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน**1.ควบคุม ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ต่างๆในข้นตอนการผลิตให้เป็นไปตาม...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
 ...บผิดชอบ - ตรวจ Packaging/ingredient- ตรวจเอกสารการทำงานของ QC Packaging- ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก- จัดทำเอกสารและเข้าร่วม... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
 ...: 1 - 5ปี อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - มีประสบการณ์ด้าน QC- มีประสบการณดานระบบคุณภาพ ISO 9001 etc.- มีประสบการณ์ด้านผ... 
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด-ตรวจสอบคุณภาพการผลิต-ตรวจสอบชิ้นงานให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำห...
12 วันที่ผ่านมา
KCG CORPORATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ Qualification: 1. การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ชีวเคมี, เคมี, จุลชีววิท...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด  -  กระบี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย2. จัดทำและควบคุมเอกสารการปฏิบัติงา...
25 วันที่ผ่านมา
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ... any Engineering field-Experience not less than 3 years in QC/QA work-Need basic knowledge of ISO9001, TS16949, Core too... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บ.ยูนิคอร์ด จำกัด มหาชน  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศ...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลคุณภาพผลไม้ เช่น มะม่วง มังคุด ลำไย หรือผลไม้อื่น ๆ ตามฤดูกาล ให้ได้คุณภาพตามที่บริษัทกำ...
3 วันที่ผ่านมา
Perfect Hunter Co.,Ltd.  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ ในสายการผลิตภายในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง ตามนโยบายด้านความคุณภาพ2. วางแ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...r degree in any Engineering field-Experience 3 years in QA/QC for automotive business-Good command of English-Working ho... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Chanwanich  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารงานระบบตรวจสอบคุณภาพ-เคยทำงานด้านงานบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่นมาบ้าง- ถ้ามีความรู้ด้าน Flexible Pack...
16 วันที่ผ่านมา