ขออภัย เกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถประมวลผลคำร้องขอของคุณในขณะนี้ได้ ลองอีกครั้งในอีกสองสามนาที
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Qc supervisor

1-20 จาก 4712 ผลการ

บริษัท มูอิ คิทเช่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ • ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต และสุขลักษณะส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน• มีความรู้ความเข้าใจในระ...
4 วันที่ผ่านมา

Central Food Retail Co.,Ltd  -  จังหวัดนนทบุรี

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน- มีทักษะการบังคับบัญชา และการเป็นหัวหน้างาน- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกด...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท นิว หนานหยาง คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - QA, QC ระบบงานก่อสร้าง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้น... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานQC QA ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ ตรวจสอบงานระหว่างผลิต บันทึกเอกสารต่าง ๆ COA คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิ... 
3 วันที่ผ่านมา

Grandy Intertrade Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานในฝ่ายผลิต ดูรายละเอียดงานตามใบสั่งผลิต ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าให้ผลิตออกม...
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  -  พระนครศรีอยุธยา

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและคุณภาพข้าวเปลือก- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และตรวจสอบคุณภา...
25 วันที่ผ่านมา

บริษัท ยูเนี่ยนทอย (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

9000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป- จัดทำราย...
21 วันที่ผ่านมา

บริษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ดูแลและควบคุมคุณภาพของสินค้า- ติดตามควบคุมและแก้ไขปัญหา คุณภาพของผลิตภัณฑ์- วิเคราะห์หาสาเ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด 2. ตรวจทบทวน...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  -  บุรีรัมย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและคุณภาพข้าวเปลือก- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และตรวจสอบคุณภา...
18 วันที่ผ่านมา

United Foods Plc  -  กรุงเทพมหานคร

 .../เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ด้าน QC / QA ในอุตสาหกรรมอาหาร- มีความรู้ความเข้าใจในระบบ GMP, HAC... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บจก. ซี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง ออโต้พาร์ท  -  จังหวัดสมุทรปราการ

15000 - 22000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา- ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบคุณภาพประ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด  -  ปทุมธานี

12000 - 15000 บาท
 ... -จัดทำสต็อกสารเคมี -จัดเก็บและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนงาน QC ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -เช็คคุณภาพพลาสต... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไลท์อัพ ครีเอชั่น จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

 ...ณ์ด้านงานไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ ~3. มีประสบการณ์ด้านงาน QC /QA อย่างน้อย 3 ปี ~4. มุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ... 
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัด สาขา 0...  -  เมืองสมุทรสาคร

 ...y skill : GMP, HACCP, ISO9001 4. มีประสบการณ์การทำงานด้าน QC/QA อย่างน้อย 5 ปี และหากเคยมีประสบการณ์การเป็น QMR จะพิจาร... 
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท วีร่า อัลลายด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  -  ปทุมธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบด้านจุลชีววิทยา ของวัตถุดิบ RAW Materials,Finished Products-ตรวจสอบด้านจุลชีววิทยา บนอุปกรณ...
7 วันที่ผ่านมา

HORIKAWA RUBBER (THAILAND) CO., LTD  -  จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด รายละเอียดงาน - จัดทำและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ - ตรวจสอบบัญชีภายใน / ตรวจสอบกระบวนการและการติดตาม / ปรับ...
1 วันที่ผ่านมา

Standard Manufacturing Co.,Ltd.  -  จังหวัดสมุทรปราการ

15000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลตรวจสอบวัตถุดิบเคมีต่างๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ก่อนนำเข้าในสายการผลิต ผู้ปฏิบัติงานมีแผนและแบบมา...
16 วันที่ผ่านมา

บริษัท บีเอสซีเอ็มฟูดส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการทำงานของ QA Inspector รวมไปถึง Pest Control- ควบคุมดูแลทำการ Calibrate เครื่องมือ/อุปกรณ...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร

20000 - 30000 บาท
 ...ผลการตรวจและรับรองคุณภาพให้ครบถ้วน- ควบคุมการปฏิบัติงานของ QC Inspector และผู้รับเหมาให้ได้ตามาตรฐานและเป็นไปตามาตรฐานที... 
2 วันที่ผ่านมา