จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน Qc supervisor

1-20 จาก 4572 ผลการ

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท ชบาบางกอก จำกัด เปิดรับพนักงานตำแหน่ง QC Supervisor คุณสมบัติ *มีประสบการณ์งานประกันคุณภาพ 3-5 ปี *หากมี... 
26 วันที่ผ่านมา
พลังผัก จำกัด  -  เมืองสมุทรสาคร
1.ปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจสอบในกระบวนการผลิต 2.แจ้งหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ และผู้เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้า...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ลี้หย่งฮั้วสตีล จำกัด  -  เมืองสมุทรสาคร 20000 - 30000 บาท
Test ผลิตภัณฑ์ สุ่มตรวจคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นงานให้ผ่านตามเกณฑ์กำหนด สุ่มตรวจสินค้าในระหว่างผลิตให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐา...
12 วันที่ผ่านมา
กลุ่ม ตะนาวศรี  -  นครปฐม
-ตรวจสอบ (Detection) ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท จงศิริฟู้ด 2003 จำกัด  -  นครปฐม
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  จังหวัดราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานเป็น กะ อยู่ในไลน์การผลิตอาหาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา ...
2 วันที่ผ่านมา
Central Food Retail Co.,Ltd  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน- มีทักษะการบังคับบัญชา และการเป็นหัวหน้างาน- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกด...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด2. มีความรู้เกียวกับระบบ GMP/HACCP3. มีประสบการณ์...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฮอริเทจ โกรวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  จังหวัดระนอง
งานตรวจสอบคุณภาพ สวัสดิการ : -ชุดฟอร์ม,ประกันสังคม,ท่องเที่ยวประจำปี ,โบนัสประจำปี, -สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง,บ้าน...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สุรัชดา กรุ๊ป จำกัด  -  ปทุมธานี
 ...สินค้าห้องเย็น 2.บันทึกข้อมูลลงคอมฯ รับสมัครพนักงาน : QC ประจำคลังสินค้าห้องเย็น สถานที่ปฏิบัติงาน : คล... 
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี
- การจัดการควบคุมและติดตามการตรวจสอบสินค้า - การจัดการการตรวจสอบและวิเคราะห์จุลินทรีย์และเคมี - จัดทำเอกสารห้องปฎิ...
3 วันที่ผ่านมา
นครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ...รวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน -วุฒิ ปวช,ปวส ขึ้นไป -เพช ชาย -อายุ 18 ปีขึ้นไป -เคยผ่านงานทางด้าน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท บลาโลบา (ไทยแลนด์) จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
 ...ing and controlling the operations of the department , QA, QC according to the requirements and company policies.Coordin... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ ในกระบวนการผลิต 2. ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามคู่มือการทดสอบของบริษัท 2. วิเคราะห์/แก้ไขป...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท อนัตตา กรีน จำกัด  -  จังหวัดกระบี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย2. จัดทำและควบคุมเอกสารการปฏิบัติงา...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด  -  ปทุมธานี
-ตรวจสอบกระบวนการการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ควบคุมมาตรในไลน์ผลิตให้อยู่ในระบบ GMP และ HACCP -ตรวจรับเข้าวัตถุดิบให้...
5 วันที่ผ่านมา
เสริมสุข จำกัด มหาชน  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล ระบบประปา, ระบบน้ำบริสุทธิ์, ระบบบำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบ ISO 22000/F...
17 วันที่ผ่านมา
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรสาคร
ดูแลควบคุมคุณภาพในส่วนกระบวนการผลิตอาหาร (ฆ่าเชื้อ) สวัสดิการ : *กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ *ประกันชีวิต *ประกันสุขภ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกษมกิจ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลระบบน้ำ- Food Hygiene- Safety ฯลฯ ในโรงแรม คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 24 - 30 ปี ระ...
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด 2. ตรวจทบทวน...
หนึ่งเดือนที่แล้ว