จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Qc supervisor

1-20 จาก 4362 ผลการ

บริษัท สยามโภชนากร จำกัด  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมตรวจติดตามกระบวนการผลิตตามคู่มือการควบคุมการผลิต2.ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐ...
3 วันที่ผ่านมา
บจก. ซี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง ออโต้พาร์ท  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา- ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบคุณภาพประ...
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด 2. ตรวจทบทวน...
2 วันที่ผ่านมา
K.R.S. SPICY FOOD CO., LTD.  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ เพศชาย - หญิง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเก...
3 วันที่ผ่านมา
Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...HRGA- HR-JD- Form ได้- มีทักษะการใช้เกี่ยวกับเครื่องมือทาง QC 7 อย่าง, SPC, Six Sigma อย่างง่าย - ทักษะทางด้านภาษาจีน (H... 
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ ฟู้ดส์ 1991 จำกัด และบริษัทในเครือ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมการทำงานพนักงานรายวัน2. ดูแลคุณภาพวัตถุดิบ3. เข้าร่วมประชุม4. รับลูกค้าที่เข้าตรวจ คุณสมบั...
13 วันที่ผ่านมา
Central Food Retail Co.,Ltd  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน- มีทักษะการบังคับบัญชา และการเป็นหัวหน้างาน- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกด...
25 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...จและผ่านการอบรม GMP, HACCP และ Halal - มีประสบการณ์ด้าน QA/QC อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปสถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานบางบอน 15-18... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิง เฟรช ฟาร์ม จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลคุณภาพผลไม้ เช่น มะม่วง มังคุด ลำไย หรือผลไม้อื่น ๆ ตามฤดูกาล ให้ได้คุณภาพตามที่บริษัทกำ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์ผลิต2. จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ3. ดูแลจัดการกำลังคนให้เหมาะสม4. ดูแลความเรี...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  สมุทรปราการ
 ...บผิดชอบ - ตรวจ Packaging/ingredient- ตรวจเอกสารการทำงานของ QC Packaging- ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก- จัดทำเอกสารและเข้าร่วม... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรี...  -  ราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน บริษัท สยามราชบุรี จำกัด จังหวัดราชบุรี คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Perfect Hunter Co.,Ltd.  -  ฉะเชิงเทรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ ในสายการผลิตภายในโรงงาน คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
Chanwanich  -  สมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารงานระบบตรวจสอบคุณภาพ-เคยทำงานด้านงานบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่นมาบ้าง- ถ้ามีความรู้ด้าน Flexible Pack...
4 วันที่ผ่านมา
บ.ยูนิคอร์ด จำกัด มหาชน  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมคุณภาพงานหลังจากช่างแต่ละแผนก ส่งงานให้ตรงกับใบสั่งงานแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่แก้ปัญหาไม...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท จิวเวลรี่ พลาเนท จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ :...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อโรม่า กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจรับวัตุถุดิและบรรจุภัณฑ์- ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป- วิเคราะห์และแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า- ...
2 วันที่ผ่านมา
Central Food Retail Co.,Ltd  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า- สามารถตัดสินใจ และวิเคราะห์การรับสินค้า- สามารถแก้ปัญหาที่พบในขั้นตอนการตรวจ...
18 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานตามที่กำหนดก่อนส่งออกสู่ตลาด คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 23 - ...
2 วันที่ผ่านมา