จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Qc supervisor

1-20 จาก 7677 ผลการ

Central Food Retail Co.,Ltd  -  จังหวัดนนทบุรี

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - มีทักษะในการติดต่อประสานงาน- มีทักษะการบังคับบัญชา และการเป็นหัวหน้างาน- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกด...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบกระบวนการการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน- ความคุมมาตราฐานในไลน์ผลิตให้อยู่ในระบบ GMP และ HACCP-...
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรสาคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการควบคุม การตรวจสอบ ทดสอบ คุณภาพของวัตถุดิบ สินค้า และ ตรวจรับรองกระบวนการผลิตให้เป็นไปตาม เป้า...
9 วันที่ผ่านมา

บริษัทเวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบคุณภาพและทดสอบ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต-ควบคุมและทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก-แก...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทีเอส โมลิเมอร์ จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

15000 - 19000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของลูกค้า คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

Chanwanich Group  -  จังหวัดสมุทรสงคราม

25000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการล...
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรปราการ

 ...บผิดชอบ - ตรวจ Packaging/ingredient- ตรวจเอกสารการทำงานของ QC Packaging- ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก- จัดทำเอกสารและเข้าร่วม... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

มาสเตอร์ เกษตรไบโอ-เทค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลงานพัฒนาระบบคุณภาพ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระคุณภาพ GMP HACCP- ทวนสอบระบบคุณภาพ ทดสอบความสะอาด...
11 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบคุณภาพสินค้า บันทึกความผิดพลาด-แก้ไขสินค้าที่บกพร่องไม่ได้คุณภาพ -บันทึกการตรวจสอบ -จัดทำรา...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดสมุทรปราการ

 ... หากพูดภาษาเวียดนามได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ- มีประสบการณ์ด้าน QC- มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 เป็นต้น- มีประสบการณ์... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

เอ็น.เค.โดนัท  -  นครปฐม

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ GMP-HACCP- ควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหาร- จัดทำเอกสารบันทึกผลการต...
8 วันที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท ในเครือบางกอก พีวีซี  -  นครปฐม

10000 - 12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจรับวัตถุกับหัวหน้างานควบคุมคุณภาพ -ตรวจคุณภาพของสินค้าในแต่ละกระบวนการผลิต-บันทึกผลการตรวจสอบค...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด  -  นครปฐม

13000 - 15000 บาท
 ...-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา3. มีประสบการณ์งานด้านตรวจสอบคุณภาพ/QC มาอย่างน้อย 1 ปี 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และอ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท อินฟินิทมี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

10000 - 15000 บาท
 ...- วุฒิการศึกษา ปวส. ด้านไฟฟ้าอิเล็กทริกส์- มีประสบการณ์ด้านQC สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 2 ปี- ผ่านการอบรมการซ่อมสินค้าอิเ... 
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท ไรตันล็อค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สามารถขับรถยนต์ได้- มีใบขับขี่รถยนต์- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี คุณสมบัติ เพศ : ช...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

13000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า - ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ถึงมือลูกค้าด้วยความพึงพอใจ- ปฏิบัติง...
17 วันที่ผ่านมา

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ

12000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ขับรถกระบะรับ-ส่งสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมายตามสถานที่ต่างๆภายใน กรุงเทพ-ปริมณฑล2.ใช้รถกระบะของทาง...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท แสงรุ่ง กรุ๊ป จำกัด  -  จังหวัดชลบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามใบสั่งผลิต2.รายงานยอดการผลิตให้แผนกวางแผนการผลิต3.การผลิตได้ต้นทุน...
4 วันที่ผ่านมา

NGG Timepieces Co.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และผลิตภัณฑ์2.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ป...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร

15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสินค้าแต่ละรายการ ของสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างปร...
9 วันที่ผ่านมา