Search Results: 591 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้า คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย/หญิง อายุ 20 - 45 ปี # จบการศีกษาปวส ขึ้นไป...

บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
4 วันที่ผ่านมา
 ... สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ # มีประสบการณ์งาน QC หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเป็นพิเศษ # มีค... 

บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด

สามง่าม, พิจิตร, ภาคกลาง
3 วันที่ผ่านมา
 ...ึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป #3.มีประสบการณ์ทำงานตรวจคุณภาพสินค้า QC หรืองานประกันคุณภาพสินค้า (QA) อย่างน้อย 1 ปี #4.มีความล... 

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จำกัด

ปลายพระยา
1 วันที่ผ่านมา
 ...ริษัท ผลิตและจำหน่าย รองเท้าเครื่องหนัง สตรี พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตรวจเช็ค กระเป๋า รองเท้า มี OT คุณสมบัต... 

บริษัท เลเธอร์ แกลเลอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...คร #1.เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป #2.มีประสบการณ์ทำงานQC จะพิจารณาเป็นพิเศษ #3.มีความรู้เรื่องเครื่องปรับอากาศและ... 

บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปากเกร็ด
1 วันที่ผ่านมา
 ... # มีทักษะในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ # หากมีประสบการณ์ด้านQC.ประเภทกิจการอาหารแปรรูป 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ... 

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด

จะนะ
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - วางแผนและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของถุงมือ กล่อง และสินค้าสำเร็จรูป ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานเพื...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กันตัง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบเอกสารในระบบการจัดการด้านคุณภาพของแผนกทั้งหมด - รับผิดชอบการควบคุมการใช้ทรัพยากรของแผนก ได...

บริษัท ไทยไทโย จำกัด

คลองหลวง
1 วันที่ผ่านมา
 ...# เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป # วุฒิ ปวช. ชึ้นไป จบสาขาด้าน QC หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี ... 

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบสินค้า และชิ้นส่วนจาก Supplier ตามมาตรฐานการตรวจสอบ - บันทึกรายการผลการปฎิบัติงาน และรายงานผ...

บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ... อายุ 30-40 ปี # ปวส.-ป.ตรี หรือมีประสบการณ์หัวหน้าแผนกQC มาอย่างน้อง 1-2 ปี # มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพต่างๆที่เก... 

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)

นครปฐม
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2.จัดทำรายงานคุณภาพสินค้า 3.ช่วยพนักงานคลังจัดเก็บสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด

นครปฐม
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ก่อนการรับเข้ามาใช้งาน - ควบคุมคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต (ขึ้นอ...

บริษัท ร่วมเกิด จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการผลิต - ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ก่อนส่งถ...

บริษัท สามารถ พลาสแพค จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -จัดทำมาตราฐานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป -ตรวจสอบและควบคุมภาพวัตถุดิบ งานร...

บริษัท ธงมา คอนซูเมอร์ โปรดักส์ จำกัด

เมืองอุบลราชธานี
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน วางแผนและควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามที่ต้องการ นับวัตถุดิบ ลดของเสียจากการผลิต จัดเร...

บริษัท ร่วมมิตรคอนกรีต จำกัด

บางเลน, นครปฐม, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ป.ตรี # สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร # มีประสบการณ์จะพิจ...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัตถุสำเร็จรูป คุณสมบัติผู้สมัคร # ม.3ขึ้นไป # รู้ภาษาจีนนิดหน่อยจะรั...

บริษัท ไทเวย์ อิเล็คทริค จำกัด

นิคมพัฒนา, ภาคตะวันออก
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจเช็คชิ้นงาน,ตรวจสอบชิ้นงานผ่านกล้อง,แพ็คชิ้นงาน คุณสมบัติผู้สมัคร # เพศหญิง อายุ 20 - 30ปี ...

บริษัท จักรวัฒน์นวการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจงานหล่อหน้างาน 2.วัดสเปกที่ลูกค้าต้องการ 3.ลงบันทึกรายงาน ชิ้นงานดี-ชิ้นงานเสีย คุณสมบั...

บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
3 วันที่ผ่านมา