... สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ # มีประสบการณ์งาน QC หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเป็นพิเศษ # มีค... 

บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด

สามง่าม, พิจิตร, ภาคกลาง
2 วันที่ผ่านมา