รายละเอียดงาน -ตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้า (ถุงพลาสติก) -ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด

กระทุ่มแบน
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจสอบคุณภาพไม้ คัดแยกไม้ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนด - คัดเกรดไม้ MDF หลังตัด และจัดทำรายงาน...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลรายงานการรับ- เข้าออกไม้ท่อน 2. ติดตามลูกค้าให้มาส่งไม้ท่อนให้ได้ปริมาณที่สม...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

สะเดา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริษัท ผลิตและจำหน่าย รองเท้าเครื่องหนัง สตรี พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตรวจเช็ค กระเป๋า รองเท้า ...

บริษัท เลเธอร์ แกลเลอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป - วิเคราะห์สาเหตุของ...

บริษัท ไทยไทโย จำกัด

ปทุมธานี
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สุ่มตรวจสอบคุณภาพไม้หลังจากการเลื่อย คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศ ไม่ระบุเพศ อายุ ไม่เกิน 3...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน เคมี - จัดทำเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพ - จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ - หรือ ...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลออยล์โปรดักส์ (1991) จำกัด

เมืองสมุทรสาคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...ละเอียดงาน หัวหน้าแผนก QC บริหารจัดการ วางแผนและควบค...  ...้องและผู้บังคับบัญชาทราบ พนักงาน QC ตรวจสอบคุณภาพของถุงมือ... 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กันตัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ -งานเอกสาร ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ค...

บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ด่วน !!! พนักงาน QC สินค้า พนักงานฝ่ายคลังสินค้า ประสานงาน และ บริการหลังการขาย หน้าที่ - ... 

บริษัท ไทยซันสปอร์ต จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา
 ...พศชาย # วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป # มีประสบการณ์งานด้าน QC/คลังสินค้า # ไม่ขาดลามาสายบ่อย # ไม่มีปัญหาสุขภาพ # ... 

บริษัท เลเธอร์ แกลเลอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและวัตถุสำเร็จรูป คุณสมบัติผู้สมัคร # ม.3ขึ้นไป # รู้ภาษาจีนนิดหน่อยจะรั...

บริษัท ไทเวย์ อิเล็คทริค จำกัด

นิคมพัฒนา, ภาคตะวันออก
หนึ่งเดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน พนักงานรายวัน ทำงานเข้ากะ กะB 08.00น. - 16.00 น. กะC 16.00น. - 24.00 น. กะA 24.00น. - 08.00 น...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กันตัง
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อทั่วไป - ติดต่อซัพพลายเออร์ สอบราคาเทียบราคาตามใบขอซื้อ - จัดทำข้อมูลรายละ...

บริษัท ไทยซันสปอร์ต จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา

11000 บาท

 ...ับสินค้าเข้า การตรวจปล่อยสินค้า ตรวจสอบกระบวนการแพ๊คสินค้า QC สินค้า ให้ไม่เกิดปัญหา 4.ควบคุมสินค้าให้ถึงมือผู้รับอย่า... 

บริษัท ไทยซันสปอร์ต จำกัด

กระทุ่มแบน
3 วันที่ผ่านมา

10000 บาท

รายละเอียดงาน : ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร : -เพศ ชาย อายุ 20-35 ปี -วุฒิ ม.3 ขึ้นไป -...

บริษัท เลเธอร์ แกลเลอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 เดือนที่แล้ว
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบสินค้า ตามมาตราฐานคุณภาพ และคู่มือการทำงาน และตามโครงสร้างการทำงานได้อย่างถูกต้อง 2. ดำเนิน...

บริษัท นารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ปทุมธานี
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ... - งานเลี้ยงประจำปี และ ท่องเที่ยวประจำปี - ชุดฟอร์ม พนักงาน ปีละ 2 ชุด - ปรับเงินเดือนขึ้น ตามการวัดผล KPI - ค่... 

บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ปทุมธานี
1 วันที่ผ่านมา
 ... อายุ 30-40 ปี # ปวส.-ป.ตรี หรือมีประสบการณ์หัวหน้าแผนกQC มาอย่างน้อง 1-2 ปี # มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพต่างๆที่เก... 

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด (สาขาที่ 00002)

นครปฐม
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - รับผิดชอบเอกสารในระบบการจัดการด้านคุณภาพของแผนกทั้งหมด - รับผิดชอบการควบคุมการใช้ทรัพยากรของแผนก ได...

บริษัท ไทยไทโย จำกัด

คลองหลวง
2 วันที่ผ่านมา
 ...ิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป #4. มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน QA QC มาอย่างน้อย 5 ปี #5. มีความรอบคอบในงาน มุ่งมั่น #6 ... 

บริษัท ยูนิ จี จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการตรวจสอบชิ้นงาน ด้วยเครื่องมือวัดชิ้นงาน รับผิดชอบในงานด้านควบคุ...

บริษัท ที.แอล.อี.ทองลอง เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
2 วันที่ผ่านมา
 ... # มีทักษะในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ # หากมีประสบการณ์ด้านQC.ประเภทกิจการอาหารแปรรูป 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ... 

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด

จะนะ
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.บันทึกข้อมูลประจำฝ่าย 2.บันทึกโอที 3.ติดตามเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.จัดแฟ้มเอกสารประจำฝ่...

บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด

สามพราน
2 วันที่ผ่านมา
 ...ื่อสาร -ตรวจสอบคุณภาพงาน(QC) - คุณสมบัติผู้สมัคร ...  ...เงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิต-พนักงาน,บิดา,มารดา,สามี,ภรรยา,บุตร... 

บริษัท กวางอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...# เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป # วุฒิ ปวช. ชึ้นไป จบสาขาด้าน QC หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง # สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี ... 

บริษัท เอแอนด์พี อะกริ โปรดักท์ กรุ๊ป จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบสินค้า และชิ้นส่วนจาก Supplier ตามมาตรฐานการตรวจสอบ - บันทึกรายการผลการปฎิบัติงาน และรายงานผ...

บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2.จัดทำรายงานคุณภาพสินค้า 3.ช่วยพนักงานคลังจัดเก็บสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด

นครปฐม
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เก็บตัวอย่างตรวจสอบผิตภัณฑ์ในระหว่างผลิต และแจ้งข้อบกพร่องให้กับฝ่ายผลิตทราบ คุณสมบัติผู้สมัคร # ...

บริษัท แอ๊บป้าอินดัสตรีส์ จำกัด

เมืองฉะเชิงเทรา
2 วันที่ผ่านมา
 ...คร #1.เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป #2.มีประสบการณ์ทำงานQC จะพิจารณาเป็นพิเศษ #3.มีความรู้เรื่องเครื่องปรับอากาศและ... 

บริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปากเกร็ด
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา